Hlavní navigace

Učitelé žádají vládu o více počítačů

26. 1. 2010

Sdílet

Učitelé žádají vládu o více počítačů


Učitelé z celé Evropy, Blízkého východu a Afriky (region EMEA) vyzývají vlády svých zemí, aby se významněji angažovaly v podpoře počítačové gramotnosti. V průzkumu uspořádaném společností Intel v rámci programu Intel Education Initiative bylo osloveno 2765 učitelů v 15 zemích včetně České republiky: více než tři čtvrtiny z nich (76 procent) se domnívají, že vlády jednotlivých zemí by měly výrazněji podporovat dostupnost k počítačům ve školách. Tento názor vychází z bezprostřední zkušenosti učitelů, kteří na vlastní oči vidí, jak inspirativně působí počítačová technologie na výuku ve všech předmětech, jak podporuje zdokonalování praktických dovedností studentů i to, že umožňuje lepší, osobnější přístup ke studentům.

Více než dvě třetiny evropských učitelů (76 %) mají dojem, že vlády jejich zemí by se měly více angažovat v tom, aby se počítače dostaly ke studentům. S příchodem počítačů a digitálního obsahu do třídy získala výuka na zajímavosti a dosáhla podstatně vyšší míry interaktivity. Učitelé uvádějí, že žáci projevují o učení větší zájem (79 %), mají pozitivnější přístup ke škole (65 %) a lépe se soustředí (60 %). To, že počítače dokážou žáky přitáhnout k výuce, je pozorováno napříč spektrem vyučovaných předmětů: od matematiky přes dějepis a jazyky až po zeměpis. Vedle lepších studijních výsledků (63 %) studenti rovněž profitují ze spolupráce se spolužáky na skupinových úkolech: osvojují si praktické schopnosti týmové spolupráce, které v budoucnu jistě využijí v zaměstnání.

Například plných 63 procent učitelů uvádí, že jejich studenti díky počítačové technice dokážou lépe řešit projekty, 61 procent pak poznamenává, že u studentů se výrazně zlepšily schopnosti řešení problémů a týmové spolupráce. Sotva tak překvapí, že plných 98 procent učitelů se shoduje v tom, že počítačová gramotnost jejich studenty lépe připraví na budoucí zaměstnání. V obecnější rovině přitom platí, že schopnější a flexibilnější pracovní síla hraje důležitou roli pro ekonomický úspěch, takže dovednosti, schopnosti a přístup k řešení problémů, které si studenti osvojí ve škole, se následně promítnou do větší konkurenceschopnosti země i regionu.

Technologie rovněž učitelům umožňuje upravit výukový program tak, aby vyhovoval individuálním potřebám studentů (to uvedlo 73 procent respondentů). Studentům zároveň umožňuje nezávislejší přístup k učení a učitelé mohou díky počítačům výuku lépe přizpůsobit dětem se speciálními potřebami nebo potížemi s učením (76 %).

Zároveň 70 procent učitelů uvedlo, že by se kvalita výuky výrazně zlepšila, pokud by každé dítě ve třídě mohlo mít vlastní přenosný počítač a ten používat jako učební pomůcku. Na druhou stranu pouhá 3 procenta dotázaných učitelů uvádějí, že jejich žáci mají adekvátní přístup k informačním technologiím. I kvůli tomu 76 procent dotázaných učitelů požaduje, aby vlády jednotlivých zemí významněji investovaly do potřebných informačních technologií pro školy. Jenže zapotřebí jsou nejen investice do technologií – je totiž zároveň nutné investovat do profesního rozvoje učitelů a do lepších výukových materiálů.

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?