Hlavní navigace

Unicorn College otevírá magisterské obory zaměřené na big data

Sdílet

-rd 12. 6. 2019

„Při přípravě obou nových magisterských programů jsme vycházeli z reálných potřeb trhu. Ptali jsme se významných českých a slovenských konzultačních společností, IT firem, bank a pojišťoven, jakými znalostmi a dovednostmi by absolventi vysokých škol měli disponovat, a které specializace budou v příštích letech v těchto oblastech byznysu nejvíce potřeba. Jasně se ukázalo se, že na trhu práce vzniká poptávka po odbornících, kteří umí pracovat s velkými objemy dat, a že tato poptávka bude do budoucna výrazně akcelerovat,“ řeklJan Čadil, rektor Unicorn College a garant studijního programu Aplikovaná ekonomie a analýza dat.

V obou nových magisterských programech může studovat až 60 studentů, celkem na vysoké škole Unicorn College v aktuálním akademickém roce studuje skoro 400 studentů. Přijímací řízení stále probíhá, poslední možnost přihlásit se ke studiu bude v průběhu měsíce září, přičemž zimní semestr nového akademického roku bude zahájen 30. září 2019.

Zájemci o studium mohou využít dne otevřených dveří v Unicorn College ve čtvrtek 13. června 2019 k prohlídce prostor školy v blízkosti pražského parku Parukářka na ulici V Kapslovně 2767/2. Studenti Unicorn College mohou využívat nejen učebny a menší zasedací místnosti, ale i méně formálním prostory, ve kterých mohou trávit i volný čas. Samozřejmě bude možné se potkat i s vyučujícími, kteří přiblíží své studijní programy, a také se studenty.

„Chtěl bych upozornit, že přijímací řízení na všechny programy Unicorn College probíhá formou pohovoru, nikoli písemných či ústních testů nebo zkoušek. Cílem pohovoru je zjistit motivaci a očekávání uchazeče od studia a zjistit přibližnou úroveň anglického jazyka. Chceme, aby u nás lidé chtěli studovat. Pak už je na nás, abychom jim předali znalosti a dovednosti, které jim budou k užitku pro zbytek života,“ dodáváMarek Beránek, ředitel Unicorn College.

Studenti vysoké školy Unicorn College v průběhu studia absolvují půlroční praxi v Unicornu, nebo u některého z partnerů školy, což jsou největší české nebo v Česku působící globální IT, poradenské nebo finanční společnosti. Zapojit se také mohou do řady projektů, které mají praktické výstupy. Např. projekt Chytrá farma propojuje možnosti tzv. Internetu věcí (IoT) s reálným řízením zemědělských provozů, projekt Plus4U My Home řeší komplexní problematiku chytré domácnosti. Unicorn College dlouhodobě spolupracuje – po boku nejprestižnějších univerzit světa – také s Evropskou organizací pro jaderný výzkum CERN.

Našli jste v článku chybu?