Hlavní navigace

Unicorn spustil aplikace pro celoevropské plánování odstávek a vyhodnocování vyváženosti sítě

25. 8. 2020

Sdílet

Velký rozvoj zdrojů obnovitelné energie a propojení přenosových sítí v Evropě vede evropské TSO k flexibilnějšímu a efektivnějšímu řízení přenosových soustav. Unicorn a RTE International vyvinuli pro ENTSO-E aplikace, které zjednodušují výměnu informací, zvyšují flexibilitu a bezpečnost dodávek elektrické energie na celoevropské úrovni, jak vyžaduje evropská regulace. 

Na jedné straně aplikace OPC (Outage Planning Coordination) sjednocuje samotný proces plánování odstávek a poskytuje všem evropským TSO jednotný způsob sdílení informací o odstávkách v přenosových soustavách. Na druhé straně aplikace STA (Short Term Adequacy) zvyšuje kvalitu dat sdílených mezi TSO pro sledování stavu sítě v krátkodobém budoucím horizontu.

Koordinované plánování odstávek (OPC) a vyhodnocování stavu sítě v krátkodobém horizontu (STA) jsou dvě klíčové služby poskytované evropskými koordinačními centry (RSC - Regional Security Coordinators) evropským správcům přenosových soustav (TSO - Transmission System Operators) dle nařízení evropské regulace. 

Konsorcium Unicornu a RTE International, na základě výběrového řízení v roce 2018, vyvinulo aplikaci OPC a STA ve spolupráci s ENTSO-E a pro použití RSC a TSO. Aplikace OPC byla úspěšně uvedena do provozu 31. března 2020 a aplikace STA 4. května 2020. V současné době Unicorn a společnost RTE International poskytují primární, sekundární a terciární podporu pro obě aplikace.

Aplikace OPC průběžně shromažďuje plány dostupnosti a seznamy prvků sítě všech zúčastněných provozovatelů přenosových soustav. Posuzuje kvalitu dat (tj. validuje vstupní soubory), vytváří Global Merged Availability Plan, včetně dalších procesních výstupů a přehledů. Vše je následně dostupné pro RSC a TSO k dalšímu zpracování. Aplikace OPC také poskytuje grafické uživatelské rozhraní pro autorizované uživatele RSC a TSO, kteří tak mohou kontrolovat a spravovat předložené soubory (na základě definovaných rolí a přidělených privilegií).

RSC poskytují díky aplikaci OPC následující informace a služby jednotlivým TSO:

  • Identifikaci odstávek mezi relevantními prvky, jejichž dostupnost má přeshraniční dopad.
  • Návrhy řešení pro zmírnění nekompatibilit.
  • Koordinaci zjištěné skutečnosti a návrhy nápravných opatření s dalšími sousedními RSC.

Aplikace STA zvyšuje kvalitu vyměňovaných dat

Aplikace STA zprostředkovává sběr vstupních dat, jejich zprocesování v dostatečné kvalitě a dostupnost v očekávanou dobu. Zajišťuje deterministickou a pravděpodobnostní kalkulaci, skládání výsledků a poskytování těchto výsledků ostatním platformám. Aplikace STA je také přístupná ve formě webové aplikace, kde přehledně reportuje vypočtené výsledky a prezentuje data uživatelům. K tomu systém Let's Coordinate (dodaný RTEi) zjednodušuje interakci s uživateli a workflow práce s aplikací.

STA služba cílí zejména na:

  • Regionální kontrolu a aktualizaci krátkodobých diagnóz vyváženosti sítě v souladu s metodologiemi odsouhlasenými ENTSO-E pro krátké časové úseky. Tato adekvátnost je kontrolována resp. porovnávána s lokálními vstupy s ohledem na přeshraniční kapacity a výměnu energie. Výsledky této diagnózy můžou obsahovat doporučení k nápravným akcím pro optimalizaci přeshraniční výměny energie, např. požadavky na dodavatele balanční energie v koordinované oblasti. 
  • Pokud je potřeba, provádí samostatnou doplňující bezpečnostní analýzu a rozšiřuje koordinaci mezi sousední regiony (RSC). Výsledná doporučení se můžou skládat z např. z úpravy přenosů kapacit mezi regiony, jako dodatek k předchozím doporučením. 

Aplikace OPC i STA využívají unicorní The Architecture v kombinaci s aplikací Let's Coordinate dodanou společností RTE International.

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?