Hlavní navigace

Unicorn uspěl v Litvě hned dvakrát

18. 1. 2023

Sdílet

elektrické vedení Autor: Depositphotos

Unicorn zvítězil ve výběrovém řízení na dodávku kompletního vyrovnávacího systému pro litevského provozovatele přenosové soustavy, společnost Litgrid. 

Zvítězil i ve výběrovém řízení na dodávku a provoz národního litevského registru pro vydávání a sledování certifikátů původu, které vyhlásila společnost AB Amber Grid, provozovatel litevských vysokotlakých plynovodů.

Primárním úkolem řešení Unicornu pro Litgrid bude řízení vyrovnávání rozdílů mezi výrobou a spotřebou v elektrické síti a tím zajištění kvality a spolehlivosti dodávek elektřiny v Litvě. Smlouva s provozovatelem litevské přenosové soustavy byla podepsána na pět let. 

„Ve výběrovém řízení jsme uspěli s informačním systémem Damas MMS:E, který provozovatelům energetických přenosových soustav v tržním prostředí pomáhá udržovat rovnováhu v soustavě, řídit přeshraniční toky energií a vypořádávat transakce energetických trhů, to vše s využitím nejnovějších technologií a s ohledem na minimální náklady,“ říká Jan Jaroš, CEO ve společnosti Unicorn Systems. 

Informační systém pro řízení energetické bilance a doplňkových služeb bude pro společnost Litgrid vytvořen v průběhu následujících tří let, poté bude další dva roky systém provozován v rámci záruky. Řešení bude dodáno ve dvou etapách.

Využita bude metoda agilního přístupu, která umožňuje rychlý vývoj softwaru a zároveň dokáže reagovat na změnu požadavků v průběhu vývojového cyklu. První etapa bude zaměřena na poskytování bilančních služeb (aFRR, mFRR, FCR), druhá etapa bude zaměřena na procesy plánování bilance (vnitrodenní, denní a dlouhodobé) a její vypořádání. 

Všechny procesy a služby systému budou v souladu s evropskými normami, litevskou legislativou a požadavky společnosti Litgrid. 

Hlavní požadavky zadavatele na dodávaný systém: 

  • Provádění a prosazování vnitrostátních právních předpisů a právních předpisů EU. 
  • Optimalizované řešení pro vyrovnávání energetické bilance a řízení služeb přenosové soustavy elektřiny. 
  • Moderní a vysoce konfigurovatelné řešení založené na nejmodernějších technologiích.
  • Zajištění spolehlivého provozu.
  • Zvýšení uživatelského komfortu. 

Certigy Registry pro AB Amber Grid 

Unicorn v Litvě zvítězil také v dalším výběrovém řízení, které proběhlo v roce 2022, a uzavřel se společností AB Amber Grid, provozovatelem litevských vysokotlakých plynovodů, smlouvu na dodávku a provoz nového národního registru certifikátů zeleného plynu. 

Unicorn nakonfiguruje a nasadí svůj produkt Certigy Registry, který bude poskytován a provozován jako služba. Litevská společnost tímto krokem získává transparentní a důvěryhodnou dokumentaci o původu obnovitelného plynu, která je v souladu s nejnovější evropskou legislativou a je předpokladem pro přístup na trh v rámci propojené evropské plynárenské sítě.

Našli jste v článku chybu?