Hlavní navigace

Virtualizaci desktopů na mobilních platformách plně podporuje nový XenDesktop

Sdílet

Pavel Louda 30. 8. 2010

Novou verzi produktu XenDesktop ohlásila firma Citrix. XenDesktop 4, Feature Pack 2, zahrnuje mimo jiné technologie XenClient a XenVault. Ty podle výrobce umožňují IT oddělením snadno začlenit uživatele mobilních počítačových zařízení do jednotné firemní strategie virtualizace desktopů.

Týká se to jak firmou vlastněných notebooků, které spravuje IT oddělení, tak zařízení, která si s sebou nosí dodavatelé nebo zaměstnanci firmy v rámci programu BYOC (Bring Your Own Computer, přineste si vlastní počítač).

V mnoha firmách se projevuje také stále narůstající trend používání notebooků, které jsou majetkem samotných uživatelů a nepodléhají kontrole ze strany IT oddělení. Tento trend se často týká dodavatelů, kteří si s sebou při domlouvání kontraktů nosí svoje vlastní zařízení, a rovněž zaměstnanců, kteří si nosí do práce svůj vlastní notebook v rámci programu BYOC.

V těchto případech uživatelé nepotřebují a ani nechtějí, aby IT oddělení instalovalo software na jejich osobní notebooky, a stejně tak IT oddělení nemá zájem zabývat se nákladnou a problematickou správou zařízení v osobním vlastnictví. Hlavním cílem IT je v těchto případech zajistit, aby byli tito pracovníci produktivní a aby byla všechna firemní data na jejich noteboocích neustále zabezpečená.

V případě uživatelem vlastněných zařízení je nejjednodušším řešením poskytovat firemní aplikace, které tito uživatelé potřebují, jako službu na vyžádání (on-demand service) a přitom zajistit, aby byla veškerá data, vytvořená těmito firemními aplikacemi, automaticky šifrována. Právě tuto možnost nabízí technologie XenVault.

Klíčová fakta a vlastnosti (XenVault) podle výrobce:

• Ochrana a izolace uživatelských dat –XenVault automaticky a transparentně ukládá všechna uživatelská data, vytvořená firemními aplikacemi, do šifrované složky a zaručuje jejich trvalou ochranu před neoprávněnými osobami.

• Ideální pro dodavatele a program BYOC – XenVault podporuje virtuální i fyzické desktopy a je proto ideálním řešením pro dodavateli a zaměstnanci vlastněné notebooky, kde uživatelé nechtějí, aby jim IT oddělení instalovalo nějaký software na jejich soukromé zařízení. Když je kontrakt ukončen, zaměstnanec odejde nebo dojde ke ztrátě či krádeži notebooku, firemní data zůstávají bezpečně chráněna a dají se dokonce dálkově vymazat.

• Podpora XenApp a App-V – XenVault automaticky šifruje data vytvořená každou firemní aplikací, která je doručována prostřednictvím Citrix XenApp (nebo funkcí XenApp na XenDesktopu) nebo Microsoft App-V.

Klíčová fakta a vlastnosti (XenClient) podle výrobce:

• Umožňuje „mobilitu“ virtuálních desktopů – XenClient je hypervisor na straně klienta, který umožňuje virtuálním desktopům běžet přímo na klientských zařízeních. Poskytuje všechny funkce zabezpečení a centrální správy jako VDI a zároveň umožňuje uživatelům jednoduše pracovat on-line nebo se odpojit od sítě bez obtěžujících procedur „přihlašování“

a „odhlašování“, jako je tomu u tradičních lokálně instalovaných desktopů. XenClient je možné provozovat na libovolném podporovaném hardwaru a je ideálně vhodný pro firmou vlastněné notebooky.

• Kontrola pro IT, flexibilita pro uživatele – XenClient umožňuje IT oddělením poskytovat uživatelům notebooků bezpečné a centrálně spravované prostředí firemního desktopu bez omezování nároků uživatelů. Ti si dokonce mohou vytvořit na stejném notebooku druhý osobní virtuální desktop, což jim dává naprostou volnost, aniž by došlo k ohrožení bezpečnosti firemních dat.

• Centralizované zálohování a obnova – Když je odpojen od sítě, funguje XenClient stejně jako tradičně nainstalovaný desktop. Jakmile se uživatelé připojí k síti, provede se automatická synchronizace všech změn s datovým centrem, což zaručuje plně centralizované zálohování všech firemních notebooků. I pokud dojde ke ztrátě nebo odcizení notebooku, mohou uživatelé na novém notebooku snadno obnovit kompletní desktopové prostředí přesně do původní podoby, zatímco data na předchozím notebooku je možné na dálku vymazat.

• Přenositelné a persistentní obrazy desktopů – Díky oddělení operačního systému

od hardwarové platformy je nyní možné vytvářet, zabezpečovat, nasazovat a přenášet obrazy desktopů v rámci libovolného podporovaného hardwaru, což významně snižuje náklady

na údržbu IT a zjednodušuje obnovu provozu na noteboocích uživatelů v případě nějaké havárie.

• Rozšířená podpora hardwaru a zařízení – XenClient nyní obsahuje také několik funkcí, které nebyly v jeho prvotní beta verzi podporovány. Jedná se o několik vylepšení využitelnosti a zabezpečení, nové synchronizační funkce a rozšířenou podporu hardwarových platforem, bezdrátových adaptérů a USB zařízení, například webových kamer, iPadů, iPhonů, přístrojů BlackBerry a zařízení se systémy Android a Windows Mobile.

• Optimalizováno pro Intel vPro – Hypervisor XenClient byl vytvořen ve spolupráci s Intelem, aby dobře fungoval na podporované hardwarové základně. Procesory Intel Core vPro jsou navrženy tak, aby poskytovaly uživatelům i IT co možná nejlepší provozní podmínky díky technologiím Intelu pro hardwarovou podporu virtualizace, správy a zabezpečení.

Našli jste v článku chybu?