Hlavní navigace

Spam má obrovský dopad i na životní prostředí – v řádu desítek miliard kWh ročně

17. 4. 2009

Sdílet


výsledky výzkumu, které ukazují, že spam představuje také ohrožení životního prostředí a významně přispívá k emisím skleníkových plynů, uveřejnila firma Mcafee. Studie „Carbon Footprint of Spam" (Uhlíková stopa spamu) obsahuje propočet energetických dopadů nevyžádané pošty.
Klimatologové společnosti ICF a odborníci na spam dospěli k závěru, že na přenos, zpracování a filtrování spamu se celosvětově za jeden rok spotřebuje celkem 33 miliard kilowatthodin (= 33 terawatthodin, TWh) energie. Odpovídá to elektrické energii spotřebované 2,4 miliony domy a emisím skleníkových plynů z 3,1 milionů osobních aut, která spotřebují asi 7 miliard litrů benzínu.
„V situaci, kdy svět čelí rostoucímu problému klimatických změn, tato studie zdůrazňuje, že spam má obrovský finanční, osobní i environmentální dopad na firmy i jednotlivce," uvedl Jeff Green, senior vice prezident zodpovědný ve společnost McAfee za produktový vývoj a laboratoře Avert Labs. „Zastavit spam přímo u jeho zdroje stejně jako investovat do technologií filtrování spamu typu state-of-the-art ušetří čas, peníze a díky snížení uhlíkových emisí přinese prospěch i naší planetě."
Na konci roku 2008 byly od internetu odpojeny servery společnosti McColo, které byly jedním z hlavních zdrojů spamu. Celosvětový objem spamu v tuto chvíli poklesl o 70 procent. Energie, která se ušetřila v mezidobí, než spameři opět uvedli své systémy do provozu a úroveň spamu se vrátila na původní výši, odpovídala tomu, kdyby se lidé rozhodli jeden den nepoužívat 2,2 milionu aut. Tato čísla dobře dokazují, jaký dopad má přibližně 62 bilionů spamových e-mailů, které jsou odeslány během jediného roku.

Hlavní závěry ze studie Carbon Footprint of Spam:

• Průměrná emise skleníkových plynů odpovídající jednoduchému spamovému
e-mailu je 0,3 gramu CO2 - to je něco jako ujet autem 1 metr. Pokud ale tuto hodnotu vynásobíme objemem spamu za rok, znamená to objet autem Zemi 1,6milionkrát.
• Většina (téměř 80 procent) energie, která se v souvislosti se spamem spotřebovává, se týká koncových uživatelů - je důsledkem mazání spamu
vyhledávání legitimních e-mailů v případě, že jsou chybně označeny jako spam. Filtrování spamu stojí 16 procent z celkové energetické spotřeby.

• Filtrování spamu ušetří ročně 135 TWh elektrické energie. Odpovídá to nepoužívání 13 milionů automobilů ve stejném období.

• Pokud by každá e-mailová schránka byla chráněna spamovým filtrem typu state-of-the-art, jednotlivci i firmy by v souvislosti se spamem ročně ušetřili 75 procent spotřebované energie. Odpovídá to 25 TWh, respektive nepoužívání 2,3 milionů automobilů ve stejném období.

• Země s velkým počtem uživatelů Internetu, jako jsou USA a Indie, mají zřejmě relativně vyšší „spamové" emise vztažené na jednoho uživatele e-mailu (např.
v USA je tato hodnota zhruba 38krát vyšší než ve Španělsku).

• Kanada, Čína, Brazílie, Indie, USA a Velká Británie likvidují spam z energetického hlediska zhruba stejně efektivně. Austrálie, Německo, Francie, Mexiko a Španělsko mají související energetickou spotřebu asi o 10 procent nižší. V případě Španělska hraje v těchto a dalších podobných přepočtech roli to, že místní uživatelé dostávají spamu relativně málo, ale i množství energie přepočtené na jeden spam je zde nižší.

 

Našli jste v článku chybu?