Hlavní navigace

Výdaje na ochranu cloudů rostou vůbec nejrychleji

Sdílet

Pavel Louda 19. 6. 2017

Celkově poroste segment cloudových bezpečnostních služeb rychleji než celý trh informační bezpečnosti. Analytici společnosti Gartner odhadují, že globální trh cloudových bezpečnostních služeb naroste do roku 2020 bezmála na 9 miliard dolarů (viz tabulka).

SIEM (Security Information and Event Management), IAM (Identity and Access Management) a nově se rodící technologie jsou nejrychleji rostoucími segmenty cloudových bezpečnostních služeb

 „Zabezpečení emailu, webu a oblast IAM zůstávají ve firmách třemi hlavními cloudovými prioritami,“ říká Ruggero Contu, ředitel výzkumu společnosti Gartner.

Služby zabezpečující tyto priority, včetně řešení SIEM, a také další nové typy služeb mají největší předpoklady k růstu. Mezi tyto nově se objevující a rychle rostoucí služby patří využívání zpráv o nových hrozbách (threat intelligence enablement), cloudová pískoviště pro malware (tzv. sandboxing), šifrování dat v cloudu, správa ochrany koncových bodů, informace o hrozbách a webové aplikační firewally (WAF).

 

Cloudové bezpečnostní služby 

Odhad vývoje trhu (miliony dolarů)

Segment

2016

2017

2018

2019

2020

Bezpečné e-mailové brány

654,9

702,7

752,3

811,5

873,2

Bezpečené webové brány

635,9

707,8

786,0

873,2

970,8

IAM, IDaaS, ověřování uživatelů

1 650,0

2 100,0

2 550,0

3 000,0

3 421,8

Vzdálené vyhodnocování zranitelností

220,5

250,0

280,0

310,0

340,0

SIEM

286,8

359,0

430,0

512,1

606,7

Bezpečnostní testování aplikací

341,0

397,3

455,5

514,0

571,1

Další cloudové bezpečnostní služby

1 051,0

1 334,0

1 609,0

1 788,0

2 140,0

Celkem

4 840,1

5 850,8

6 862,9

7 808,8

8 923,6

IDaaS = správa identit a přístupových práv jako služba (identity and access management as a service)

Zdroj: Gartner, červen 2017

Našli jste v článku chybu?