Hlavní navigace

Vylepšené vypočetní i simulační prostředí Matlabu

16. 9. 2013

Sdílet

Do Matlabu R2013b se přidala nová třída proměnných typu Table určená pro snadnou správu a vizualizaci tabulárních dat. Simulink se zase obohatil o automatické zobrazení náhledů obsahu subsystémů a nový editor pro tvorbu jejich masek.

Oblast fyzikálního modelování se rozšířila o termo-hydraulickou doménu.  Simulink 3D Animation umožňuje vzdálené zobrazení simulované virtuální scény pomocí internetových prohlížečů.

Novými produkty jsou pak Polyspace Bug Finder a Polyspace Code Prover, které slouží k identifikaci, resp. k prokázání absence chyb ve zdrojovém kódu v jazyce C.

Mezi další novinky v R2013b patří: nové funkce Mapping Toolboxu pro zobrazení mapových podkladů z OpenStreetMap a dalších internetových zdrojů, urychlení více než 20-ti funkcí Image Processing Toolboxu pomocí podpory GPU výpočtů, grafické rozhraní pro spouštění paralelních workerů v Parallel Computing Toolboxu, nový nativní ODBC driver v Database Toolboxu, bloky pro modelování termo-hydraulických systémů v nástroji Simscape, podpora generování zdrojového kódu v jazyce C pro algoritmy Phased Array System Toolboxu, integrovaná podpora generování kódu (C a HDL) pro platformu Xilinx Zynq a Zedboard, generování optimalizovaného kódu pro platformu ARM Cortex-M z algoritmů pro DSP systémy.

Nový produkt Polyspace Bug Finder slouží k identifikaci softwarových chyb pomocí statické analýzy. Druhou novinkou je produkt Polyspace Code Prover, jehož hlavním úkolem je prokázání absence run-time chyb v software.

Oba produkty jsou určeny k analýze zdrojového kódu v jazyce C – ať již psaného ručně nebo automaticky generovaného z algoritmů a modelů v Matlabu a Simulinku.

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?