Hlavní navigace

Zákonná školení zaměstnanců za stovku nabízí elektronickou formou DataString

Sdílet

Pavel Louda 25. 9. 2009

Ke kurzům společnost StringData podle svých slov poskytuje stálou lektorskou podporu a promptní aktualizaci obsahu v souladu se zákonem. Tréninky a školení v BeeWiseru jsou k dispozici nepřetržitě, stačí pouze navštívit dedikovanou adresu, na které jsou umístěny. BeeWiser umožňuje snadno přidávat či odebírat uživatele – stačí vyplnit jméno, příjmení a e-mail a BeeWiser už bude uživatele sám kontaktovat a potřebným školením ho provede. Sada pěti školení a certifikací stojí 99 Kč za osobu/rok.

Nabídka zahrnuje následující školení:

• Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

V souladu s požadavky zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), § 31 Povinnosti podnikatele, odst. 19, ve znění pozdějších předpisů.

• Požární ochrana

V souladu s požadavky zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně

• Školení řidičů

V souladu s požadavky zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

• První pomoc

Školení seznamuje se základními informacemi a dovednostmi nutnými pro záchranu života.

• Bezpečnost: Sociotechický útok (nepovinné školení)

Seznámení zaměstnanců s bezpečnostními riziky a základními pravidly informační bezpečnosti. Umožňuje společnostem vyvarovat se zbytečných úniků informací způsobených nejčastěji využívanými sociotechnickými metodami.

Našli jste v článku chybu?