Hlavní navigace

Acronis TrueImage Deluxe

1. 6. 2004

Sdílet

C04P0289Vítám vás opět u dalšího z dílů nekonečného seriálu Rychlokurzů. Nekonečného (doufám) proto, že stále bude co nového objevovat u aplikací s vysokým poměrem cena/výkon...
C04P0289
Vítám vás opět u dalšího z dílů nekonečného seriálu Rychlokurzů. Nekonečného
(doufám) proto, že stále bude co nového objevovat u aplikací s vysokým poměrem
cena/výkon u aplikací, které vám my přinášíme zdarma.
Protentokrát ochutnejme program, který se specializuje nikoli na zálohování a
klonování jednotlivých souborů a adresářů, ale rovnou celých disků a diskových
oddílů. Je schopen vytvořit zálohu (obraz) disku nebo diskového oddílu přímo z
prostředí Windows bez nutnosti restartu a rebootování, a stejně tak umí
zálohovaný oddíl zase z Windows obnovit zpět (s výjimkou takového, na němž je
odkládací soubor). Je schopen připojit archivní zašifrovaný soubor obsahující
obraz diskového oddílu jako virtuální disk, a používat data zde uložená. Dokáže
zálohu zkomprimovat a zašifrovat, umí ji rozsekat na kousky, umí ji vypálit na
CD či umístit na jiná výměnná média. Prostě toho zvládne spoustu. A to vše je
zabaleno do jednoduchého a přívětivého kabátku. Vítejte v zálohovací dílně
programu Acronis TrueImage Deluxe.
Myslím, že dost bylo řečí, a pojďme na instalaci.

Instalace
Nejprve se ujistěte, že máte k vašemu systému dostatečná přístupová práva
administrátorská. Dále vypadá instalační proces stejně jako u jiných dosud
popsaných programů. Proto jen ve zkratce:
Spusťte instalátor [Next>] Agree (souhlas s licenčním ujednáním) vložení
sériového čísla volba umístění (doporučuji ponechat přednastavenou hodnotu)
Yes, I want to install program for all users (Ano, chci nainstalovat program
pro všechny uživatele) název adresáře v nabídce Start (opět doporučuji
ponechat) [Proceed]. U dalšího kroku se trošku pozastavíme.
Na řadě je totiž vytvoření bootovacího média, aby bylo možno vesele obnovovat i
v případě, že budou vaše Windows nenávratně zničena. Tímto se totiž stanete na
systému nezávislí. Zaškrtněte tedy volbu Yes, I would like to create bootable
rescue media (Ano, chci vytvořit bootovatelné záchranné médium). Médium v tomto
případě není jen běžná disketa, ale lze vytvořit vytvořit i bootovatelné
CD-R/RW a dokonce i ZIP či USB klíčenku pakliže ovšem vaše základní deska
bootování ze ZIPu nebo USB klíčenky podporuje. Dále si připravte 3 prázdné
diskety (či jiná média) a stiskněte [Proceed]. Po chvíli budete vyzváni k
vložení druhé a třetí diskety. Na poslední straně pak už čeká výzva k přečtení
souboru readme, který je, jak jinak, v angličtině. Pakliže chcete přeskočit
čtení a instalaci zakončit, nezaškrtávejte volbu [ ] Yes, I want to view the
README file.
Po dokončení instalace objevíte v nabídce [Start] Programy novou složku
Acronis TrueImage, která kromě informačních odkazů a anglické dokumentace
obsahuje zástupce dvou spustitelných programů. Prvním je vlastní Acronis
TrueImage Deluxe, druhým pak nástroj pro vytvoření bootovatelných záchranných
médií stejný, jaký jsme spustili při instalaci.
Pojďme tedy spustit [Start] Programy Acronis TrueImage Acronis TrueImage
Deluxe. Po překročení první informační stránky tlačítkem [Next>] se objeví
jednoduché okno, které nám dává na výběr tři základní činnosti:
•Create an image of partiton (Vytvořit obraz/zálohu diskového oddílu/disku)
Volba pro vytvoření zálohy disku či diskového oddílu.
•Restore a partition (Obnovit diskový oddíl/
/disk ze zálohy) Z předem vytvořené zálohy budete moci opět vytvořit duplikát
původního disku.
•Explore an image archive (Procházet obsah archivu) Připojíte si archiv jako
virtuální disk a můžete následně zálohovaná data procházet a číst. Ne však
zapisovat a měnit.
Začněme tedy od začátku...

Vytvoření zálohy

Create an image of partition Z nabízeného rozmístění disků a diskových oddílů
kliknutím myši označte ty, které chcete zazálohovat. Označený oddíl poznáte
podle červeného zdůraznění ve spodní části jakéhosi červeného podtržení. V
dalším kroku musíte určit, kam budete archivní soubor ukládat. Možnosti jsou
následující:
•Fixed hard disk drive (Pevný disk) při této variantě budete ukládat archivní
soubor na některý z pevných disků připojených k počítači. Dokonce, ač se to zdá
zvláštní a je to nedoporučované, program je schopen vytvořit zálohu na ten samý
oddíl, který zálohujeme. Samozřejmě v případě, že na to budeme mít dostatek
volného místa. Nedoporučuje se to právě z toho důvodu, že zálohu vytváříme pro
případ poškození disku či dat, a záloha na poškozeném disku by nám opravdu moc
nepomohla.
•Removable disk drive (Vyměnitelné disky) do této kategorie spadají veškerá
výměnná média od diskety počínaje (ale co byste chtěli zálohovat na disketu,
že?) přes různé magnetické a magnetooptické jednotky typu JAZZ, IOMEGA ZIP,
flash disky až k velkokapacitním páskovým jednotkám. Také sem pochopitelně
patří CD-R a CD-RW.
Zadáme tedy umístění a následně jméno archivního souboru. V dalším kroku se nám
nabízí nastavení úrovně komprimace archivu. Posuvníkem hýbejte zleva doprava
nízká komprimace a vysoká rychlost vlevo, vysoká komprimace a nízká rychlost
vpravo. V sekci Description (Popis) pak můžeme sledovat, jak se nám mění
odhadovaná doba archivace a velikost výsledného archivu.
Další krok určí, zda chceme "rozsekat" archivní soubor na kousky. Velikost
jednoho "kousku" lze nastavit kliknutím na volbu Fixed size (Fixní velikost) a
uvedením oné velikosti do vstupního políčka. Údaj je v megabytech. Opět v sekci
Description nalezneme anglický popis toho, co to se souborem provede. (Když
např., 721MB archivní soubor necháme rozsekat na 100MB segmenty, pak bude
rozdělen na 8 částí). Pokud ponecháte volbu Automatic, pak program rozdělí
archivní soubor pouze v nezbytném případě. Budete-li ho tedy ukládat na výměnná
média, pak ho rozdělí podle volného místa na nich, pokud budete ukládat na
pevný disk, pak bude kritériem max. velikost souboru, kterou je file-system
schopen uložit (pro FAT32 jsou to například 4 GB).
V dalším kroku máme možnost nastavit heslo, a tím zabezpečit zazálohovaná data.
Pokud se rozhodnete, že jej nepotřebujete, ponechte obě políčka prázdná.
Následující krok umožní přidat do archivního souboru komentář např. popis dat a
obsah zálohy, nebo třeba lehkou nápovědu k heslu, pokud patříte mezi sklerotiky.
Předposlední zastavení nám ukáže seznam činností, které chceme provést. Pokud
se vším souhlasíte, stačí kliknout na [Proceed] a celý proces spustit.
Během procesu vidíme v okně, který krok právě probíhá. V dolních dvou "progress
barech" se nám zobrazuje, jak daleko jsme již pokročili v aktuálním kroku
(horní) a jak celkově (dolní). Uprostřed se počítač pokouší podle dosavadního
vývoje odhadnout, jak dlouho bude ještě zálohování trvat. Jestliže jsme zvolili
zálohu na výměnná média, můžeme být v průběhu vytváření archivu vyzváni k
vložení nového.
Někdy se stane, že jsou odhady programu značně nadnesené jak časové, tak
prostorové. V mém případě tvrdil, že archiv zabere 721 MB a vytvoří ho za 14
minut. Skutečnost mě mile překvapila, a po necelých 5 minutách byl obsah mého
disku uložen do 230 MB. Rozhodně mne to potěšilo.
Tak tedy zálohu máme vytvořenu. A co s ní? Uschovat!

Obnova dat

Restore a partition or whole disk. Vybereme si archiv, ve kterém máme uloženu
zálohu. V dalším kroku vybereme (kliknutím na ikonu disku vlevo) ze zálohy
diskový oddíl nebo celý disk, který chceme obnovit. Potom určíme, kam zálohu
rozbalíme a kde tedy bude výsledný oddíl umístěn. V případě, že se na cílovém
místě nacházejí data, budeme na to upozorněni. Program se nás zeptá, jestli
skutečně chceme data smazat a na jejich místě obnovit zálohu (volba Yes), nebo
zda jsme se "sekli" (pak stiskněte [ Chceme-li změnit typ diskového oddílu (například z logického na primární či
obráceně), lze tak učinit v tomto kroku. Další krok nám zase umožní změnit
formát souborového systému (FAT, FAT32, NTFS).
Následující krok dovoluje provést další úpravy s diskovým oddílem přesunout ho
prostým uchopením a přetažením, zvětšit či zmenšit velikost uchopením za
"boky", či nastavit přesné umístění a velikost pomocí číselných hodnot.
Poslední údaj, který můžeme nastavit u diskového oddílu, je písmeno, jež mu
bude přiděleno. Nakonec budeme dotázáni, jestli máme ještě něco k obnově (Yes,
I want to restore another partition), nebo zda je to vše (No, I do not). Pokud
je to vše, pak mu jen ještě schválíme seznam definovaných kroků, a hurá na
obnovování! Stejně jako při vytváření zálohy, i zde vidíme měřiče postupu a
odhad doby, jak dlouho mu to bude ještě trvat.
Nejlepší ovšem je, že po dokončení máme disk kompletně připravený a není třeba
restartu diskové oddíly i data na nich jsou ihned k dispozici.

Nakouknutí do zálohy

Někdy ovšem nechceme obnovovat celý pevný disk, když potřebujeme ze zálohy
vytáhnout jen pár souborů. K tomu slouží třetí funkce v hlavním okně: Explore
an image archive. Tak jako v předchozích případech, i nyní nejprve najdeme a
vybereme zálohový archiv, potom kliknutím na diskový oddíl v záloze přiřadíme
písmeno a nakonec kliknutím na [Proceed] připojíme zazálohované diskové oddíly
jako virtuální disky. V systému se po chvilce objeví několik disků navíc. Tyto
jsou však přístupné pouze pro čtení, zapisovat do nich nelze. Zkopírujte si
tedy, co potřebujete. Po restartu už tam nebudou. Chcete-li je odpojit
okamžitě, klikněte v Průzkumníkovi na disk pravým tlačítkem a z menu zvolte
Unplug. Blik, a disk se stane nepřístupným.

Závěr

Acronis TrueImage Deluxe v sobě slučuje poměrně šikovného správce diskových
oddílů (partition managera) s archivátorem a komprimačním programem, doplněným
o vypalovací software. To vše je skryto pod hezkou slupku a zjednodušeno
použitím průvodce. Jako třešnička na dortu je pak vědomí, že všechny kroky se
dají provádět bez zbytečných restartů. Já jsem tedy spokojen a doufám, že vy
budete také. A u dalšího Rychlokurzu se opět těším na shledanou...