Hlavní navigace

Analýza a využívání dat k získání důležitých informací

26. 2. 2012

Sdílet

 Autor: © Sergej Khackimullin - Fotolia.com
Jedním z klíčů k chytřejším IT systémům je chytré nakládání s daty. Ono pověstné, že „všechno souvisí se vším“, ve světě byznysu a dat platí dvojnásob. Proto se do popředí dostávají systémy, jež jsou schopny pracovat se všemi daty najednou a které umějí tyto souvislosti hledat, analyzovat a patřičně využívat.

Master Data Management (MDM) se zabývá sběrem, agregací, konsolidací, deduplikací a distribucí dat napříč celou firmou. K tomu využívá celou řadu softwarových a hardwarových nástrojů, které zajišťují hladký, rychlý a bezproblémový tok informací napříč firmou. Do oblasti MDM zasahují storage řešení, virtualizované servery, privátní i veřejný cloud a samozřejmě také nezbytné nástroje pro práci s databázemi, datovou kvalitou, data mining, business intelligence (BI) atd.


Cílem MDM je, aby organizace měla všechna kmenová data (tj. zejména data o zákaznících, dodavatelích, produktech, smlouvách atd.) na jednom centrálně přístupném a spravovaném místě ve standardizované podobě a uměla v nich pomocí příslušných nástrojů v maximální možné míře automaticky hledat souvislosti, aktuální trendy apod. Neznamená to, že data musejí fyzicky ležet v jednom datovém úložišti. V dnešní době se ukazuje, že datová konsolidace a centralizace jsou výrazně více o centralizaci správy než o centrálním uložení dat samotných.


Data mohou být rozdistribuována v různých systémech, pokud je to vhodné, ale musí být kdykoliv zřejmé, které jednotlivé datové záznamy k sobě „pasují“, a musí být stále udržována jejich vzájemná konzistence.  Význam MDM přitom roste zejména u nadnárodních firem, popř. u těch, které podnikají ve více odvětvích najednou a spolupracují s mnoha partnery. Správně naimplementované MDM dokáže firmě pomoci dosáhnout jejích primárních cílů zefektivněním mnoha oblastí.


Nižší provozní náklady
První oblastí, kde MDM pomáhá, je dosažení nižších provozních nákladů, a to ne pouze v oblasti IT. Ano, MDM může v případě fyzické konsolidace dat vést k odpovídající konsolidaci hardwaru a softwaru, což s sebou samozřejmě přináší i úspory v IT výdajích. Nejvíce úspor získaných díky MDM však pochází z jiných oblastí. Díky MDM je možné výrazně více automatizovat manuální byznys procesy, a tím i redukovat riziko vzniku případných chyb. Konsolidace všech dat totiž znamená i konsolidaci faktur, objednávek apod. do příslušných elektronických systémů řízení.


Konsolidací dat je však myšleno i propojení všech informačních systémů, a tím i redukce manuálního přepisování dat (např. z účetního systému do výrobního) či omezení manuální přípravy reportů (např. typicky týdenní rozvahy a výsledovky). Velkým firmám a holdingům pak MDM významně pomáhá při akvizicích či odprodeji jednotlivých dceřiných společností. Nová firma se napojí do centrálního systému, její data a procesy se převedou do korporátní standardizované formy a začlenění organizace do chodu celé korporace je tak mnohem snazší, rychlejší, a tím pádem samozřejmě také levnější.
MDM přináší úspory i v dalších oblastech. Tím, že neustále hledá souvislosti a propojení mezi daty z jednotlivých systémů, může firmě šetřit například poštovné – v okamžiku, kdy si zákazník od nás pořídí další službu, pošleme mu jen jedno vyúčtování.


Vylepšená agilita
Další velkou skupinu přínosů jde shrnout pod pojem vylepšená agilita. Firma, která všechna svá kmenová data spravuje centrálně a zná souvislosti mezi nimi, dokáže výrazně rychleji reagovat na změny trhu, a to jak v reaktivním režimu, kdy na základě monitorovaných dat objeví nový trend na trhu, tak i v proaktivním režimu, kdy se rozhodne provést nějakou změnu, pro jejíž realizaci má díky MDM k dispozici všechny potřebné podklady.
Vzrostly vám v Jihomoravském kraji skokově prodeje jednoho z  produktů? Systém vás na to může upozornit a vy pak můžete pomocí BI a dalších nástrojů začít hledat příčiny a to, zda by bylo možné dosáhnout něčeho podobného i v jiných regionech. Chystáte se uvést na trh produkt pro cílovou skupinu ženy ve věku 30–35 let? Díky MDM okamžitě zjistíte, kolik takových zákazníků máte, v jakých regionech žijí, jaké jsou případně jejich odhadované příjmy, co a jak často kupují atd. Snadno tak lze připravit třeba nabídku balíčku nového produktu s  jiným produktem, který tato skupina zákazníků často kupuje. MDM je ideální rovněž pro cílený prodej existujícím zákazníkům. Tím, že o nich MDM konsoliduje všechny informace napříč divizemi, dceřinými firmami, zeměmi či dokonce vašimi obchodními partnery, umožňuje lépe zacílit vaše nabídky.


Systém vám může navrhovat, kdy je vhodné určitým zákazníkům nabídnout jisté produkty a služby . Začala vaše zákaznice čerpat prostředky z pojištění pro případ hospitalizace, a to z  důvodu, že je v nemocnici kvůli porodu? Je čas poslat jí blahopřání a následně i nabídku pojištění pro její nové dítě, případně životního pojištění pro ni a pro manžela.


Lepší kontrola a nižší rizika
MDM dokáže velice výraznou měrou, zejména v některých specifických oborech, přinést lepší kontrolu nad děním ve firmě a snížit celou řadu rizik – od běžného nebezpečí vzniku chyby přes podvody až po omezení obcházení interních směrnic. MDM v kombinaci s doplňkovými nástroji za tímto účelem využívají některé zdravotní pojišťovny, které díky tomu dokážou odhalit např. podvody lékařů.


Systém může automaticky upozornit na nejrůznější nesrovnalosti od gynekologického vyšetření u muže přes velké zvláštnosti, jako jsou dvě lékařská vyšetření v jeden den ve velmi vzdálených městech (např. Praze a Ostravě), až přes komplikované podvody, kdy posloupnost účtovaných lékařských zákroků neodpovídá standardnímu způsobu léčby. MDM může pomáhat i ve státní správě, kdy může odhalit např. nezvykle vysoký podíl opakujících se nákupů těsně pod hranicí potřebnou pro vypsání výběrového řízení.


Vyšší prodeje
Základem MDM a celé konsolidace dat je možnost získat komplexní pohled nejen na firmu samotnou, ale i na celé její okolí – dceřiné firmy, divize, oddělení, zaměstnance, ale také zákazníky, produkty, produktové řady, jednotlivé trhy, regiony atd. To je velice důležité zejména ve chvíli, kdy podnikáte ve zdánlivě nesouvisejících oborech, jako jsou např. prodej spotřební elektroniky a prodej oblečení.


Spojením dat do jednoho místa přesto můžete zjistit zajímavé trendy a zvýšit prodeje i v takto různorodých odvětvích. Koupila si u vás zákaznice růžový obal na mobilní telefon? Proč ji rovnou nenabídnout aktuální nabídku růžových doplňků k oblečení? Stejně tak je možné zjistit, kteří obchodníci jsou nejlepší v prodeji daného produktu, a využít jejich znalosti a zkušenosti při školení ostatních obchodníků. V případě, že máte komplexní pohled na všechna data, otevírá se vám bezpočet možností, jak je využít k podpoře cílů vaší společnosti.


Autoři pracují v oblasti information management v IBM Česká republika