Hlavní navigace

Anketa: Bude vývoj ICT v příštím roce zajímavější?

13. 12. 2013

Sdílet

 Autor: © rcx - Fotolia.com
Zástupcům firem působících na českém trhu jsme položili tři otázky ohledně vývoje a trendů, které očekávají v příštím roce.
  1. Co očekáváte ve vašem oboru v příštím roce zajímavého?
  2. Myslíte, že se budou ještě více než dosud využívat cloudová řešení?
  3. Objeví se ještě další problémy s bezpečností dat?

Roman Veselý, Alwil TradeRoman Veselý
sales manager, Alwil Trade

1. Sofistikovaných, stále přesněji cílených, a tedy z určitého pohledu zajímavých útoků jsme byli svědky již letos a tento trend bude nepochybně pokračovat. Ačkoli se výrobci snaží implementovat prvky umělé inteligence a pomocí nich předvídat a bránit neznámým formám útoků, budou bezpečnostní programy pouze reagovat na ohrožení. Škůdci budou vždy napřed a není snadné odhadnout, s čím přijdou v nové sezoně. Budou však určitě chtít být úspěšnější než v té uplynulé.

2. Příští rok pravděpodobně nebude nějak převratný, cloudové služby již existují a vyvíjejí se. Z pohledu bezpečnosti je cloud poněkud diskutabilní, ale i výrobci bezpečnostního softwaru cloudové prostředí pro některé funkce svých produktů využívají. Uživatelé potom příliš nerozlišují, zda služba běží na jejich zařízení, nebo někde mimo. Pro ně je rozhodující, jestli služba funguje či nikoli a kolik za ni zaplatí.

3. Stále více lidí vlastní a používá chytrá zařízení a útočníci hledají nové možnosti, jak se dostat k jejich datům. Průzkum Avast Softwaru zjistil, že jeden ze čtyř majitelů chytrého telefonu v ČR ho alespoň jednou ztratil. Možná oželíme samotné zařízení, ale co data, která jsou v něm uložena? Až 60 procent majitelů si je vůbec nezálohuje, a to využívají soukromá zařízení i pro pracovní účely. Bezpečnostní rizika zvyšuje také stálý růst používání veřejných Wi-Fi sítí, kde hrozí riziko odcizení přihlašovacích údajů a hesel.

Jakub Platil, Asseco SolutionsJakub Platil
ředitel obchodu systémů Helios pro velké podniky, Asseco Solutions

1. Očekávám pokrok především v oblastech cloudových a mobilních technologií včetně ERP aplikací. Silní a chytří dodavatelé budou do těchto segmentů investovat. Jejich cílem bude, aby byli schopni dodat současným i potenciálním zákazníkům co nejrychleji přidanou hodnotu prostřednictvím svých řešení s cloudovými a mobilními vlastnostmi. Přinesou především úsporu času, dostupnost, bezpečnost a jednoduchou administraci.

2. Cloudová řešení mají budoucnost, blíží se doba, kdy si většina zákazníků bude pokládat otázku „proč bych si měl pořizovat vlastních informační technologie, když dlouhodobým trendem je cloud?“

3. Stále se objevují nová bezpečnostní rizika, a firmy proto musejí této problematice věnovat velkou pozornost. V příštím roce bude velkým tématem především bezpečnost dat v cloudu. Kromě stálé každodenní péče o bezpečnost půjde spíše o osvětu a zkvalitnění smluvních náležitostí. Hlavním problémem a úkolem bude vysvětlit zákazníkům, že  jejich IS a data v nich obsažená a umístěná někde v cloudu jsou v bezpečí, a poskytnout jim pro tento provoz jasné a věrohodné smluvní záruky.

Oldřich Švábek, AvnetOldřich Švábek
business unit manager, Avnet

1. V oblasti velkých projektů bude trvat nástup komplexních řešení, poskytujících zákazníkům všechny IT služby na jednom místě, tzv. engineered systems. Jejich nasazení bude pomáhat firmám zvyšovat efektivitu IT a šetřit vkládané prostředky. Doufám, že také dojde ke stabilizaci veřejného sektoru a dokončí se projekty, které byly nastartovány nebo se připravovaly ještě před vypuknutím vládní krize.

2. Využívání cloudu je současným trendem. Očekávám větší poptávku po zabezpečení dat a předpokládám, že se zákazníci začnou zajímat, kde a jak jsou jejich data uložena a s tím spojené legislativní dopady. Renomovaní výrobci také již mají nebo připravují systémy, které umožní nasazení a správu komplexních cloudových řešení. Budou také vznikat nové firmy, které se na využití cloudu specializují.

3. Veliký nárůst množství dat, cloudy a možnosti spravovat data prostřednictvím mobilních zařízení s sebou nesou významná bezpečnostní rizika. Rozhodli jsme se proto rozšířit portfolio distribuovaných produktů o další řešení z oblasti bezpečnosti a šifrování dat. Souvisí to i s tím, že stále více společností umožňuje zaměstnancům využívat vlastní zařízení (BYOD) a potřebuje se proti zneužití dat aktivně i pasivně bránit.

Milan Švácha, Casablanca IntMilan Švácha
jednatel, Casablanca Int

1. Očekávám stálý rozvoj mobilních aplikací, který povede ke zvyšování toku dat s důrazem na propustnost telekomunikačních sítí. Nastane také určitá selekce v oblasti mobilních aplikací, kdy ty „dospělé“ obsadí velkou část trhu. Dále dojde k oživení akvizičních aktivit, a to napříč celým ICT sektorem.

2. Virtualizace je logickým krokem do budoucnosti a cloudové služby nedílně souvisejí s rozvojem mobilních aplikací. Ukazuje se, že zákazníci čím dál tím více svěřují svá data cloudovým úložištím a upřednostňují mít k nim pohodlný a rychlý přístup, a to prakticky kdykoli a kdekoli.

3. Problematika bezpečnosti dat zde vždy byla, je a bude a je proto třeba se jí stále věnovat. Bude pokračovat zlepšování zabezpečení dat, neboť se změnil způsob, jakým využíváme IT doma i v práci. Všichni potřebujeme zabezpečit nejen zařízení, ale hlavně osobní informace a obchodní data. Je třeba využít všeho, co nové technologie nabízejí, ale zároveň minimalizovat bezpečnostní riziko.

Petr Kuliš, DNSPetr Kuliš
obchodní a marketingový ředitel, DNS

1. Mnoho partnerů se snaží hledat nové prodejní příležitosti, orientovat se na nové trhy a technologie, což souvisí se strukturálními změnami trhu a ekonomickou a politickou situací. Firmy jsou nuceny změnit uvažování, chování i přístup k trhu. Tento trend se projevuje v oblasti sítí zvýšeným zájmem o alternativní technologie, které přinášejí podstatně vyšší profit než zařízení dominantních značek. Značný je také zájem o technologie z oblasti bezpečnosti ICT a o software českých výrobců. Očekávám rovněž konsolidaci v technologickém sektoru v podobě nákupů vhodných firem světovými giganty.

2. V portfoliu máme řadu technologií renomovaných výrobců, které jsou orientovány na cloud. Také mnoho bezpečnostních technologií pracuje v cloudu, protože s tímto modelem přicházejí i nové bezpečnostní hrozby. Připravujeme změnu distribučního modelu a zároveň zvažujeme působit jako zprostředkovatel cloudových služeb.

3. Problémy s bezpečností dat teprve začnou. První skupina bude právní povahy a bude souviset se smlouvami, platnou legislativou a jurisdikcí a s možným přístupem smluvních a třetích stran k datům. Další budou souviset s autentifikací uživatelů a s řízením jejich přístupu k datům umístěným v organizaci i mimo ni v cloudu. Třetí oblastí je ochrana dat u poskytovatelů cloudu, kde cílem útoků budou jak data samotná, tak systémy účtování a platebních nástrojů.

Peter Stančík, EsetPeter Stančík
security evangelist, Eset

1. V příštím roce lze očekávat zvýšený zájem kyber zločinců o virtuální měny, zejména o tzv. bitcoiny, což pravděpodobně povede k více softwarovým i hardwarovým řešením, umožňujícím přímé získání těchto prostředků. Půjde také o jejich zneužití jako platební možnosti u vyděračského malwaru, například u CryptoLockeru.
Narůstající množství cenově dostupnějších zařízení také způsobí častější nasazování BYOD a s tím související zvyšující se požadavky na opatření k bezpečnosti firemních dat. Fenoménem nadále zůstane hacktivismus a lze očekávat zvýšený výskyt různých technik, především DDoS útoků, a to zejména kvůli rostoucí nespokojenosti lidí se situací ve světě či jako reakce na aktivity vlád některých států, například monitorování/odposlouchávání soukromé komunikace občanů.

2. Existuje několik studií potvrzujících stoupající využití cloudu. Ve světle událostí posledních měsíců lze sice očekávat ještě větší tlak na zajištění bezpečnosti cloudových služeb, nicméně vzhledem k výhodám, které s sebou přinášejí, výrazný pokles zájmu o ně je nepravděpodobný.

3. Problémy s bezpečností dat se dají očekávat i nadále, důležité budou bezpečnostní opatření, jako je využívání silné kryptografie, fyzické zabezpečení systémů apod.

Vladimír Brož, FortinetVladimír Brož
country manager, Fortinet

1. V letošním roce se ukázalo, že i ČR může být cílem masivního kybernetického útoku a že se musíme více věnovat zabezpečení. Díky rozvoji mobility a zvyšování nároků na rychlost připojení od koncového bodu až po datová centra se objeví požadavek na zabezpečení tohoto provozu, rozvoj antiDDoS technologií a sandboxing řešení. Bude také pokračovat sjednocování jednotlivých bezpečnostních služeb od jednoúčelových řešení do konsolidovaných celků.

2. Cloudu se nelze vyhnout. Poměrně novým trendem je využívání soukromého cloudu pro práci, tzv. bring your own cloud, který zmiňuje náš výzkum Fortinet Internet Security Census 2013. Zejména generace Y (stáří 19 až 36 let) využívá pro ukládání firemních dat své soukromé účty v cloudových službách a odmítá jakékoliv omezení od zaměstnavatelů. Dodržovat předpisy, které zakazují ukládat firemní informace v cloudových službách, například v Dropboxu, odmítá 36 procent respondentů průzkumu.

3. Bezpečnost dat závisí především na vývoji nových technologií. Ve FortiGuard Labs se například očekává migrování malwaru zaměřeného na platformu Android do průmyslových řídicích systémů a do zařízení připojených k internetu, a to nejen tabletů, ale dalších domácích zařízení jako jsou herní konzole, součásti oblečení či jiné přístroje. Předpokládá se také zanesení škodlivých programů kybernetickými zločinci na Deep Web. Neustálý vývoj hrozeb bude mít dopad na prodejce zabezpečení sítí. Očekávat lze i růst útoků na operační systém Windows XP, vzhledem k tomu, že Microsoft ukončí v dubnu 2014 jeho podporu.

Pavel Bláhovec, IFS CzechPavel Bláhovec
ředitel obchodu a podpory, IFS Czech

1. Trendem v příštím roce určitě budou mobilní aplikace. Budou hrát klíčovou roli při otevírání řady nových příležitostí v podnikání, zvyšování ziskovosti a zdokonalování schopnosti vyhovět stále se měnícím požadavkům zákazníků. Již v letošním roce obsahovalo 25 procent všech nových instalací nebo upgradů našeho ERP systému mobilní řešení. Investice do nich jsou významnou částí strategie naší společnosti. O mobilní aplikace mají zájem i české podniky, zejména pak o ty zpřístupňující workflow na mobilních zařízeních.

Pavel Kelča, Konica MinoltaPavel Kelča
produktový manažer, Konica Minolta Business Solutions Czech

1. Očekávám, že intenzivnější propojení různých systémů zlepší provoz a rozšíří možnosti outsourcingu. Stále více se stírá význam umístění jednotlivých zařízení a pracovníků. V segmentu tiskových a dokumentových řešení, kterými se zabýváme, to znamená, že máme jako dodavatel serverovou aplikaci zákazníka pod přímou kontrolou a můžeme okamžitě reagovat na jakékoli problémy. Naše zařízení nejen sama nahlásí dispečinku své potřeby, ale také uživateli oznámí, kdy technik nebo potřebná zásilka přijedou. Zákazníci se tak těmito věcmi vůbec nemusí zabývat, a přitom nad nimi mají plnou kontrolu.

2. Vstupem do mobilní, post PC éry význam cloudů stále roste, protože umožňuje práci se stejnými daty a aplikacemi na různých typech zařízení. Umožňujeme například práci s dokumenty v Google cloudu přímo na našich multifunkcích – ať už jde o vstup skenováním s možností OCR, nebo o tisk. Zejména pro menší firmy jde o atraktivní řešení. Větší preferují vlastní infrastrukturu, i na ní se však snaží dosáhnout podobných funkcí.

3. Je jasné, že jakmile nešifrovaná data opustí síť firmy, Velký bratr o nich ví. Snažíme se proto zákazníkům nabízet pro jejich dokumenty maximální zabezpečení, které zajistí kompletní šifrování ve stroji i v síti a vymazání „zbytkových dat“ na pevném disku stroje. Mohou se totiž stát jedním ze zdrojů úniku. Umožňujeme také šifrování veřejným klíčem, což zaručuje, že si data zobrazí jen majitel privátní části klíče.

Miroslav Kotrle, MHM computerMiroslav Kotrle
senior consultant, MHM computer

1. Těším se na rozvoj nových technologií pro ukládání dat. Doufám, že zařízení jako SSD disky nebo flash moduly do větších diskových polí budou levnější a konečně bude možné stavět výkonný datový „Tier 0“ pro širší spektrum uživatelů. Objevily se také nové technologie výroby čipů pro ukládání dat, které byly před pár lety ještě na stolech fyzikálních laboratoří. Zařízení mají být menší, výkonnější a s podstatně větší kapacitou.

2. Svět cloudů má více rozměrů. Nevím, zda se budou používat více, ale myslím si, že se boudou spíše používat jinak. Globální cloud computing stagnuje a na vině nejsou technologie, ale právní záležitosti. Problémem překvapivě není jen ochrana dat, ale snaha některých států chránit svůj IT trh pomocí regulace zahraničních poskytovatelů cloudových služeb. Musí se najít správné postupy, jak a kde efektivně cloud využít.

3. Cena dat jako klíčového aktiva stále roste a dají se proto očekávat přesně cílené útoky. Bezpečnost dat také zahrnuje jejich ochranu před zničením při různých katastrofách nebo selhání zařízení. V tomto případě je možné spatřit velký posun v uvažování firem, využívají replikace dat a budují si záložní datová centra.

Martin Tolar, Microsoft ČRMartin Tolar
ředitel pro malé a střední podniky, Microsoft ČR

1. Bude zajímavé pozorovat, jak cloud mění charakter a dynamiku byznysu. Stále více firem si bude technologie a software pronajímat, je to mnohem levnější, flexibilnější a pohodlnější, než budovat vlastní infrastrukturu a řešení. Výrazně to usnadňuje vstup na trh a umožňuje malým firmám v globálním měřítku konkurovat velkým. Mohou využívat technologie, které jim byly v minulosti v podstatě nedostupné. Možná prožíváme období, kdy firmy, které naskočí na vlak nových technologií, ujedou ostatním nevídanou rychlostí. Většina firem také očekává, že budou moci flexibilně kombinovat cloudová s vlastními on-premise řešeními a přesouvat data mezi prostředími.

2. Firmy již zjišťují pozitivní dopady cloudu na způsob práce. Například kancelářské aplikace či podnikové sociální sítě výrazně zkvalitňují a zefektivňují komunikaci a spolupráci ve společnosti i se zákazníky a dodavateli. Dvě třetiny respondentů z řad ekonomicky úspěšných firem uvedlo, že mají díky těmto technologiím spokojenější zákazníky. Díky většímu využití práce z domova také klesnou náklady na kancelářské prostory. Kromě přímých úspor je možné také vyčíslit i zvýšení produktivity.

3. Bezpečnost a ochrana dat jsou klíčové. Dostupnost nástrojů pro průnik zvenku do firemních sítí mění „pravidla hry“ a vytváří nové situace. Další příležitostí pro hackery jsou chytré telefony, kde jsou novými cíli odchytávání transakčních SMS kódů v elektronickém bankovnictví, skrytá volání či nevědomá odesílání SMS na placené služby. Z pohledu firem má nárůst mobility zaměstnanců zásadní bezpečnostní dopady, je třeba vytvořit nové strategie pro zajištění bezpečnosti a ochrany dat.

Vladimír Karpecki, Minerva ČRVladimír Karpecki
senior consultant, Minerva Česká republika

1. Nepředpokládám žádné revoluční novinky, spíše další prohloubení současných vývojových trendů či dozrávání některých technologií. Očekávám rozsáhlejší využití mobilních klientů na platformách Google Android a Apple iOS pro přístup k podnikovým systémům. Projevit by se měl také výraznější nástup technologií pro rychlý přístup k datům, tedy in memory computing a využití SSD disků.

2. Předpokládám, že půjde o postupný nárůst vyžití. Pravděpodobná však bude určitá opatrnost zákazníků kvůli bezpečnosti dat uložených v cloudu. Tyto obavy byly podpořeny některými událostmi v minulém období, které se sice přímo netýkaly podnikových dat, ale přesto ukázaly na některé zatím nedořešené problémy.

3. Problémy s bezpečností dat se určitě dají očekávat. Jejich význam a hodnota roste, a proto se bude na jedné straně zvyšovat snaha o jejich ochranu a na druhé pak i pokusy o jejich zneužití. Ve firmách poroste zájem o řešení dostupnosti podnikových systémů a zabezpečení dat.

Aleš Pikora, PCSAleš Pikora
ředitel divize DataGuard, PCS

1. Očekávám postupný přesun služeb do cloudu. Už dnes dokáže nabídnout v podstatě cokoli, veškeré služby i prostředky je možné svěřit veřejnému či privátnímu prostoru. Vytváří se stále větší tlak na mobilitu, což přináší i větší potřebu neomezeného sdílení dat. Pohodlí uživatele však opět naráží na požadavky bezpečnosti.

2. Současná ekonomická situace není právě nejpříznivější, a tak se přes jistá bezpečnostní rizika budou cloudová řešení využívat ve větší míře. Přinášejí firmám v první řadě úspory nákladů, a to až v řádu desítek procent. Kromě nižší ceny za softwarové licence může firma ušetřit i na investičních nákladech na pořízení hardwaru a za jeho provoz, na spotřebě elektřiny nebo na pracovním čase zaměstnanců.

3. Do hledáčku cílených útoků a malwaru se stále více dostávají mobilní zařízení, která pronikají do firemního prostředí. Studie společnosti Kaspersky Lab uvádí, že jen jedenáct procent organizací v naší republice zavedlo jejich ochranu. Další problematickou oblastí je zabezpečení dat, a to jak uložených, tak při komunikaci. Očekávám vzestup šifrování, ale i například DLP. Dalšími již dlouho avizovanými útoky jsou napadení kritických bodů infrastruktury – elektráren, finančních center, nemocnic či dopravních systémů. Motivace útočníků může být různá od sabotáže přes peníze až po poškození pověsti

petr Kheil, Samsung Electronics Czech and SlovakPetr Kheil
ředitel divize IT a B2B, Samsung Electronics Czech and Slovak

1. Bezpochyby se dočkáme dalšího nárůstu zájmu o tablety na úkor levnějších notebooků. Uživatelé se také mohou těšit na větší komfort díky bezdrátovému tisku a NFC technologiím. V zobrazovací technice budou současné projektory a standardní displeje postupně nahrazovány novými profesionálními. Stejný trend je vidět i při výměně venkovní tištěné reklamy za využití velkých displejů, což umožňuje velice rychle, jednoduše a především vzdáleně řídit zobrazovaný obsah.

2. S rostoucím počtem mobilních zařízení bude dále narůstat počet uživatelů, kteří mají svá data uložena v cloudu a přistupují k nim z notebooků, telefonů a tabletů.

3. V příštím roce předpokládám rozšíření BYOD. Zaměstnanci budou stále častěji využívat pro pracovní účely svá soukromá zařízení, ať už mobilní telefony, tablety či notebooky. Pro firmy to však znamená jediné: dokonale zabezpečit a spravovat citlivá firemní data na těchto platformách.

Jan Kolář, Simac Technik ČRJan Kolář
vedoucí technického oddělení, Simac Technik ČR

1. Rozšíří se využívání služeb mobilních datových sítí pro podnikání. Konsolidace technologií přinese zjednodušení správy a snížení finančních nároků. V oblasti sítí a bezpečnosti se budou dále rozvíjet adaptivní technologie. Větší důraz bude ležet na bezpečnosti dat, procesů a kontinuitě provozu.

2. Cloudová řešení se budou více využívat, bude však záležet na typu služby, kterou budou tato řešení poskytovat. Většina nově vznikajících má cloudovou variantu, pokud již není čistě cloudová. S rozmachem využití mobilního internetu ani jiný směr poskytování služeb nemá budoucnost. Akceleruje se stavba nových a inovace již existujících datových center.

3. Problémy s bezpečností nikdy neskončí. S implementací nových technologií a systémů pro usnadnění či zefektivní fungování, budou firmy čelit novým bezpečnostním hrozbám. V příštím roce také očekávám zvýšený zájem o řešení pro vyhodnocování bezpečnostních událostí a systémy pro centralizované řízení přístupu do sítě a k informačním systémům.

Petr Belatka, Symantec ČRPetr Belatka
territory account manager, Symantec ČR

1. V oblasti IT bezpečnosti budou určitě pokračovat růst a zkvalitňování webových útoků. Očekávám také zvýšené zneužívání sociálních sítí a mobilních zařízení zejména na platformě Android. Objeví se větší zájem o další pokročilé zabezpečení, například šifrování. Ve sféře zálohování se projeví zájem o jednotné prostředí pro zálohování fyzické i virtuální, vhodně doplněné hardwarovým řešením, vše nejlépe od jednoho výrobce.

2. Cloudová řešení se budou podle našeho názoru dále rozvíjet a využívat stále více.

3. Ve zprávě Symantec Intelligence Report, kterou naše společnost vydává dvakrát do roka, je vidět velké zvýšení cílených útoků – letos je to nárůst o 42 procent oproti loňskému roku. Tento trend bude pravděpodobně nadále pokračovat. Je zajímavé, že cílené útoky jsou čím dál častěji vedeny proti malým firmám, které mají do 250 zaměstnanců, a často nejsou tak zabezpečené jako velké společnosti. Útok na malé firmy je často jen prvním krokem, jak se přes ně dostat do těch velkých. Očekávám také pokles spamu, který jsme zaznamenali již v letošním roce.

Thomas Eder, Thomas KrennThomas Eder
manažer obchodního oddělení, Thomas Krenn

1. Již několik let je jedním z hlavních témat při vývoji a produkci serverů virtualizace, která nabývá na významu a nyní je už provozním standardem většiny firem. Podniky jsou tak nuceny měnit staré serverové systémy za méně nových, ale mnohem výkonnějších. Je to dobrá příležitost pro zvyšování prodeje.
Dalším důležitým tématem jsou big data. V posledních dvou letech se objem dat ve všech oborech v podstatě více než zdvojnásobil a i do vzdálené budoucnosti nelze předpokládat nějaké zpomalení. Spíše naopak, růst objemu dat se bude rychle zvyšovat. To s sebou přináší stejně výrazně stoupající požadavky na storage a cloudová řešení.

2. Téma cloud získává v poslední době až nadměrnou míru pozornosti a významu. Můžeme dále očekávat velký růst, neboť většina podniků chce svá IT oddělení a s nimi spojené výdaje „zeštíhlit“. Přesun serverových kapacit do cloudu však neznamená oslabení našich pozic, protože i hostingoví poskytovatelé potřebují pro svou existenci fyzické servery.

3. Bezpečnost dat má u lidí od akce PRISM agentury NSA velkou pozornost. Na hackerské i špionážní útoky musí ochránci dat reagovat a stále vyvíjet lepší bezpečnostní software. Bohužel mnoho podniků v minulosti propáslo možnost přiřadit ochraně dat patřičný význam a postavení, nyní se to však začíná rychle měnit. Do budoucna budou nároky na bezpečnostní řešení výrazně stoupat.

Vladimír Klein, T-MobileVladimír Klein
výkonný ředitel technologického úseku, T-Mobile

1. V příštím roce nastane revoluční změna v používání mobilního internetu. Schopnosti chytrých telefonů, tabletů a notebooků v kombinaci s novou rychlou mobilní sítí LTE dovolí používat internetové služby a firemní IT aplikace i mimo domovy a kanceláře. Spolu s rostoucím celorepublikovým pokrytím sítí LTE se rychlý internet stane dostupným třeba na chatě, pod stanem nebo na výletě. Mobilní terminál začne více plnit roli internetového a multimediálního zařízení, firmy jej pak budou moci používat jako pracovní nástroj kdekoliv v terénu.

2. Jednoduchý přístup k vlastním informacím a datům z různých zařízení a míst, a to nejen z domova či z kanceláře, bude stále žádanější výhodou, kterou mohou nabídnout cloudové služby. Firmám navíc přinášejí kapacitní i nákladovou flexibilitu, nezanedbatelnou výhodou je také jejich jednoduchá implementace.

3. Internet se používá stále více, proto i riziko zneužití dat je zákonitě vyšší. Lidé si často neuvědomují, že dát svoje data volně k dispozici na internetu nebo přímo nějakému neznámému subjektu může být nebezpečné. Problémy s ochranou dat se ve světě objevují pravidelně a lze očekávat, že se to v dohledné době nezmění.

Jan Rezek, T-Systems CRJan Rezek
ředitel marketingu, T-Systems Czech Republic

1. Významné společnosti nakupují firmy s mobilními řešeními, a chtějí tak pro organizace i státní správu a zdravotnictví zcela přetvořit jejich „životní IT prostor“ ve spojitý mobilní a cloudový svět. Výsledky jejich snah se začnou projevovat až v následujících dvou třech letech. Samostatnou kapitolou, která bude velmi zajímavá, jsou big data. Můžeme očekávat rozvoj technologií, které pomohou „bojovat“ se stále rostoucím objemem dat. První vlaštovky v podobě cloudových technologií pro ERP systémy jsou již nyní k dispozici.

2. Bez ohledu na módnost slova cloud je tu stále veliký potenciál růstu, jde o výhodný nástroj pro pronájem levných služeb bez ohledu na hranice států a velikost firem. Zejména velké korporace pokračují v boji o minimalizaci provozních nákladů, přitom však jsou jejich vnitřní vazby propletencem mnoha různých, na provoz drahých systémů. Ukazuje to například přechod České spořitelny na služby Google Apps, kdy nemusí být nakonec ani rozhodující cena, ale jen velikost balíku služeb, které lze poměrně snadno nasadit.

3. Po všech bezpečnostních katastrofách, které vycházejí měsíc co měsíc najevo, nelze očekávat, že se mávnutím kouzelného technologického proutku tyto problémy vytratí. Díky nedokonalostem technologií, lidským chybám nebo lhostejnosti – ať už na straně uživatelů nebo provozovatelů – bude ke ztrátám a krádežím dat nadále docházet. Situace se spíše zhorší kvůli větší propojenosti různých průmyslových systémů a dalšímu nárůstu aktivit uživatelů.

Jan Jaroš, UnicornJan Jaroš
člen představenstva, Unicorn

1. V příštím roce očekávám zejména více IT řešení v cloudu i mobilních zařízení, větší potřebu vytěžit big data ve prospěch podnikání a poptávku po šikovných IT pracovnících. Nadále budou dlouhodobě úspěšné firmy, které umí vymyslet chytrá řešení a poskytovat klientům přidanou hodnotu jejich dodáním v domluvené kvalitě, rozsahu, termínu a rozpočtu.

2. Cloudová řešení se budou rozhodně více využívat.

3. Bezpečnostní problémy se bohužel dají očekávat, například vzrůstající počet užívaných mobilních zařízení a data v nich budou čím dál tím větším pokušením pro hackery.