Hlavní navigace

Audit Vault zabezpečí informace z firemních auditů

25. 7. 2007

Sdílet

Společnost Oracle uvedla na trh řešení Oracle Audit Vault, které pomůže organizacím řešit regulatorní požadavky a zmírňovat obavy spojené s vnitřními hrozbami. Oracle Audit Vault, postavený na infrastrukturním softwaru Oracle Database, je podnikové řešení konsolidace a správy auditů, které umožňuje organizacím zjednodušit vykazování shody s předpisy, pomáhá zjišťovat hrozby, snižovat náklady a zabezpečit auditní data.

Společnost Oracle uvedla na trh řešení Oracle Audit Vault, které pomůže organizacím řešit regulatorní požadavky a zmírňovat obavy spojené s vnitřními hrozbami. Oracle Audit Vault, postavený na infrastrukturním softwaru Oracle Database, je podnikové řešení konsolidace a správy auditů, které umožňuje organizacím zjednodušit vykazování shody s předpisy, pomáhá zjišťovat hrozby, snižovat náklady a zabezpečit auditní data.

Oracle Audit Vault poskytuje pohled na auditní data získaná z databáze, pomáhá zajistit integritu těchto informací a snižuje náklady na zajištění shody tím, že usnadňuje auditorům a bezpečnostním specialistům správu a vykazování těchto dat. Pomocí tohoto produktu mohou organizace konsolidovat různé auditní databáze napříč celým podnikem a bezpečně uchovávat data z auditů na jednom místě. Funkce řešení Oracle Audit Vault pro upozorňování navíc pomáhají organizacím včas zjistit neoprávněný přístup, což pomáhá omezit rizika a potenciální finanční odpovědnost.

Organizace mohou pomocí řešení Oracle Audit Vault centrálně spravovat konfiguraci auditní databáze, což usnadňuje nasazení konzistentních, jednotných zásad auditu. Zákazníci mohou využít otevřené schéma datového skladu řešení Oracle Audit Vault a generovat zprávy z úložiště auditních informací pomocí analytického nástroje, který jim vyhovuje, například Oracle BI Publisheru nebo nástrojů pro generování sestav od jiných společností.

Auditní data spravovaná a uchovávaná v řešení Oracle Audit Vault pomáhají organizacím prokázat auditorům, že jejich implementovaná preventivní opatření jsou z hlediska regulačních nároků vhodná a dostatečně efektivní. Například poskytovatel finančních služeb využije Oracle Audit Vault k ověření shody se zákony a předpisy prostřednictvím auditu transakcí a monitorování aktivit uživatelů napříč různými finančními systémy.