Hlavní navigace

Automatizace: Svatý grál virtualizace?

12. 9. 2011

Sdílet

 Autor: © senticus - Fotolia.com
Fenomén virtualizace naplno funguje v reálných podmínkách a jen málokdo si dnes dovolí zpochybňovat jeho přínosy: snižování nákladů na hardware, úspory energie, zvýšení efektivity správy IT atd. I virtualizace však obnáší jistá rizika. Oč jde?

Virtualizace organizacím umožňuje výrazně urychlit provádění změn v IT, ať už jde o ty v nastavení virtuálních strojů, škálování aplikací nebo migraci výpočetní zátěže. Tím se ovšem zároveň drasticky zesiluje dopad chybných rozhodnutí. Analytici odhadují, že až za 80 % problémů v datových centrech stojí chyba lidského faktoru. Nesmíte totiž opomenout prostý fakt, že vedle virtualizované infrastruktury stále fungují i další komponenty (fyzické servery, zabezpečení, úložiště, různé clustery, sítě atd.).

A právě na hranici mezi virtualizovaným a fyzickým vzniká většina problémů, které pramení primárně ze špatné konfigurace jedné či druhé strany (nastavení hypervizoru nebo externí komponenty/prostředí). Nekonzistentní nastavení se projeví například špatným aplikačním výkonem, mezerami v zabezpečení nebo neefektivním provozem a mrháním drahocenného času zaměstnanců.

Naštěstí existuje komplexní řešení, které nevyžaduje dalekosáhlé zásahy do infrastruktury. Tím je automatizace. „Stačí“ zkrátka implementovat kvalitní řešení pro automatizaci správy konfigurací, IP adres a kontroly sítě a správně v něm nastavit relevantní hodnoty. Cokoli se bude od nich odlišovat – ať už půjde o špatně nakonfigurované zařízení nebo cizorodý prvek, který může usilovat o vaše data –, může být „odpojeno“, izolováno nebo opraveno. Ohromnou výhodou je, že hodnoty nastavíte jednou a nemusíte se starat o každý prvek infrastruktury zvlášť. Jaké benefity tedy automatizace mj. přináší?

Zvyšuje produktivitu zaměstnanců i dobu provozuschopnosti, snižuje bezpečnostní rizika i pravděpodobnost havárií, zlepšuje škálovatelnost a snižuje náklady, zlepšuje ROI z projektu virtualizace, usnadňuje vizualizaci i provisioning atd.

Automatizace důležitých úloh (např. správy změn v síti, správy konfigurací, správy IP adres nebo DNS a DHCP managementu) z vaší sítě dělá mnohem dynamičtější a efektivnější nástroj, takže s méně prostředky zvládnete více (což je ostatně základním principem samotné virtualizace). Vaši zaměstnanci dokážou díky automatizaci rychleji odstraňovat problémy či chyby v nastaveních, zlepší se zabezpečení i shoda s požadavky.

Díky tomu, že usnadní správu vzrůstajícího množství IP adres (fyzických i virtuálních) a zaměřuje se na potřeby zaměstnanců vyvolané čím dál tím složitější síťovou infrastrukturou (je nutné neustále sledovat dostupné a využívané prostředky v reálném čase nebo je dynamicky realokovat v závislosti na obchodních potřebách firmy apod.), pomáhá software pro automatizaci firmám a organizacím vytěžit z virtualizace naprosté maximum. A o to nám přece všem jde...

Autor pracuje jako enterprise account manager ve společnosti VMware.

Byl pro vás článek přínosný?