Hlavní navigace

Avatar HP vyladí konektivitu tabletů a smartphonů

3. 2. 2013

Sdílet

 Autor: © MTomicic - Fotolia.com
Společnost Hewlett Packard vyvíjí cloudovou službu označovanou jako avatar, která bude spravovat všechna mobilní zařízení a bezdrátová připojení uživatele.

Koncept avataru pod názvem Mobile Personal Grid byl médiím prezentován výzkumníky HP tento čtvrtek. Hlavní myšlenkou je poskytnout jednotlivých uživatelům identitu společnou pro všechny chytré telefony, tablety a další zařízení, která budou používat. Stejně tak by se přenášela mezi všemi Wi-Fi či mobilními sítěmi, které v různých situacích používá. Avatar HP by vždy vybíral nejlepší kombinaci hardwaru a sítě pro každou situaci a automaticky by aktivoval a deaktivoval jednotlivá připojení.

Pro zaměstnance a zákazníky může být pořízení a instalace avataru velmi jednoduchá – bude stačit si stáhnout mobilní aplikaci. Srdce avataru ale bude bít v cloudové softwarové platformě, kterou by společnost Hewlett Packard mohla nabízet pro společnosti a provozovatele konektivity.

Avatar by mohl korporacím spravovat politiky správy vlastních zařízení zaměstnanců (BYOD) a usnadnit život mobilním uživatelům, kteří chtějí být neustále připojení tím nejrychlejším a nejlevnějším možným způsobem. Prozatím to znamená neustále manuální zásahy, a to tím více, čím více zařízení uživatel používá.

Podle Paula Congdona, který pracuje v Laboratoři sítí a komunikace, jde o automatickou síť typu ad-hoc. Data posbíraná z mobilních zařízení zpracuje inteligence běžící v cloudu a využívající mimo jiné analýzu dat softwarem HP Autonomy. Díky tomu bude Mobile Personal Grid vždy chápat souvislosti a okolnosti okamžité uživatelovy potřeby komunikace.

Sem patří zbývající doba použitelnosti baterie, dostupné sítě, síla signálu mobilních a Wi-Fi sítí, ale i okamžitý úkol, na kterém uživatel právě pracuje. Avatar se může podívat i do uživatelova kalendáře, aby se mohl připravit na budoucí úkoly. Všechny tyto faktory, vedle přednastavených politik, pomohou určit optimální konfiguraci.

HP demonstroval několik příkladů, jak by avatar mohl spravovat zařízení. V případě nedostupnosti bezdrátové LAN by se Wi-Fi tablet připojoval pouze pomocí tetheringu přes chytrý telefon. Pokud by baterie mobilu byla takřka prázdná a uživatel měl ještě jeden telefon, tablet by se automaticky přepojil na něj. Jakmile by se v dosahu objevila síť Wi-Fi, všechna zařízení by se připojila k ní, aby prodloužila životnost baterie a omezila náklady na mobilní datovou konektivitu. Veškeré změny by probíhaly automaticky a transparentně pro vlastního uživatele a jeho práci.

Vzhledem k tomu, že řešení back-end běží v cloudu, není potřeba, aby se uživatelova zařízení koordinovala přímo. Žádné ze zařízení a sítí nepotřebuje speciální protokol pro komunikaci s avatarem, protože komunikace by probíhala přes internet přes cloud. HP předpokládá, že by bylo nabízeno programová rozhraní, jehož prostřednictvím by se operátoři a další partneři mohli podílet na zpracování konfiguračních informací. Je také možné, že by byl Mobile Personal Grid firmou HP nabízen jako PaaS (plaftform as a service) mobilním operátorům, které by tuto službu poskytovaly pod vlastním názvem.

Společnost zatím nemá představu, kdy by mohly být mobilní avatary dostupné. Zbývá ještě vyřešit spoustu problémů. Například, pokud společnost nastaví pro zaměstnance mobilního avatara a stejný zaměstnanec dostane dalšího od mobilního provozovatele, nemusí se oba avatary shodovat ve svých rozhodnutích. Bude tedy třeba vyřešit mechanismus, aby avatary mohly komunikovat navzájem.