Hlavní navigace

Barevný laserový tisk je stále atraktivnější

12. 6. 2011

Sdílet

O aktuálních trendech na trhu s tiskárnami, požadavcích firem a o budoucím potenciálu s námi hovořila Patrícia Královičová product business development manager OPP ve společnosti Canon.

K jaké hlavní proměně z hlediska zájmu o typy tiskáren a použité technologie z vašeho pohledu za uplynulý rok došlo?
Nejvýznamnější změnou je narůst poptávky po barevných laserových tiskárnách. Z hlediska počtu prodaných kusů v laserové technologii sice stále dominují černobílé tiskárny, ale barevná laserová technologie zaznamenala v loňském Patrícia Královičovároce největší nárůst na trhu, a to jak v tiskárnách, tak i v multifunkčních zařízeních. Díky poklesu průměrné pořizovací ceny a snižujícím se nákladům na tisk se tyto stroje staly dostupnějšími a více žádanými uživateli v domácnostech i ve firmách.

Jaké jsou hlavní důvody současné popularity laserových tiskáren?
Při výběru tiskového zařízení obecně zákazníci kladou důraz zejména na kvalitu tisku, ekonomičnost provozu, jednoduchost ovládání a v neposlední řadě i na design, případně velikost samotného produktu, což jsou kritéria, která laserové tiskárny splňují velmi dobře. Za současnou popularitou barevných laserových tiskáren navíc stojí i výhodná pořizovací cena, snižující se náklady na tisk a nízká spotřeba energie. Barva v laseru se tak stává dostupnou širokému spektru uživatelů a SOHO i SMB zákazníci mají možnost si vybrat z bohaté nabídky produktů s ekonomickým provozem. Co se týká černobílých tiskáren, zde stojí za nárůstem poptávky zejména zájem ze strany SMB zákazníků, pro něž není rozhodujícím faktorem pořizovací cena, ale spíše velikost provozních nákladů a spotřeba energie. Prodejům pomáhají i jednoduchost ovládání a dostupné servisní služby.

Je český trh v tomto směru nějak specifický?
Zvýšený nárůst poptávky po barevné laserové technologii lze sledovat v rámci celé Evropy. Podíl barevných strojů roste nejvíce u multifunkčních zařízení a ČR není výjimkou. U samotných tiskáren jsme jeden z mála států Evropy, kde byl zaznamenán nárůst v oblasti černobílého tisku, a to hlavně díky zmiňované poptávce na trhu SMB. Je to možné vysvětlit tím, že počet instalovaných strojů za poslední období v ČR stále není tak vysoký jako v ostatních západoevropských zemích.

Vidíte budoucnost ve znamení multifunkčních tiskáren, nebo i klasické „singlefunkce“ mají stále co nabídnout?
Na trhu je místo pro uplatnění jak tiskáren, tak i multifunkčních zařízení. Multifunkce jsou čím dál více oblíbenější u zákazníků SOHO a SMB, ale pořád je poptávka po samostatných tiskárnách, jelikož je spousta míst, kde skener a funkce kopírování nejsou nezbytně nutné. Zatímco SOHO market upřednostňuje levnější modely, v SMB je naopak pořád zájem o laserové tiskárny, které jsou mnohdy zapojovány do celofiremních sítí, kde jsou kladeny vysoké nároky na zatížení stroje a jsou vyžadovány síťová správa, monitorování počtu výtisků atd., a to všechno při ekonomickém provozu.

Koupit
Vyšlo v Computerworldu 6/2011
Časopis lze koupit se slevou 20 %