Hlavní navigace

Bezpečná brána do světa

Sdílet

Bezpečnosti při připojení k internetu se věnuje v poslední době stále vícepozornosti. Hackeři využívají slabin jak přenosových protokolů, tak i vlastních aplikací, takže musíme m...
Bezpečnosti při připojení k internetu se věnuje v poslední době stále více
pozornosti. Hackeři využívají slabin jak přenosových protokolů, tak i vlastních
aplikací, takže musíme mít dokonalý přehled o tom, které aplikace, adresy či
porty používáme, a které raději zakážeme. To nám zajišťují bezpečné brány, na
nichž můžeme všechny potřebné parametry nastavit.

Od podzimu loňského roku jsme měli k dispozici univerzální bránu 3Com OC
Wireless 11g Cable/DSL Gateway, kterou lze připojit na libovolnou přípojku k
internetu. U výrobků dalších producentů jsou postup při konfiguraci a funkčnost
obdobné, takže jsme se rozhodli, popsat na ní celý postup při zabezpečeném
připojení k internetu. Po přečtení tohoto článku by pro vás nemělo být žádným
problémem připojit se bezpečně k internetu, a především nevynechat žádný
důležitý krok, který je nutný pro zabezpečení přístupu zvenčí a k zajištění
vlastní sítě LAN, především její bezdrátové části. Ta je vlastně prodloužením
vaší domácí LAN sítě do volného prostoru, takže zabezpečení zvláště této části
sítě není dobré podceňovat.

3Com OC Wireless 11g Cable/DSL Gateway
Jedná se o bránu sloužící ke sdílení širokopásmového připojení k internetu pro
více uživatelů současně. Kromě sdílení internetu je v zařízení integrován
firewall s virtuální demilitarizovanou zónou, bezdrátový přístupový bod
pracující dle IEEE standardu 802.11g rychlostí až 54 MB/s a čtyřportový
přepínač 10/100 Ethernetu. Ačkoliv by se z názvu mohlo zdát, že je brána určena
pouze pro připojení k ADSL či k internetu po kabelové televizi, lze ji použít
prakticky kdekoliv. Na "internetové straně" je tato brána vybavena 10/100
ethernetovým portem, takže ji lze připojit na libovolnou přípojku k internetu
zakončenou právě Ethernetem. Zařízení se spravuje prostřednictvím webového
rozhraní a vytvořenou konfiguraci lze zálohovat, a v případě potřeby obnovit v
libovolné bráně stejného typu.

První kroky - využijte konfiguračního průvodce
Po rozbalení a zapojení napájení brána startuje přibližně 10 vteřin. Během
startovacího procesu na předním panelu brány bliká kontrolka ALERT. Když
natrvalo zhasne, zařízení je připraveno k základní instalaci. Ta se provádí z
počítače vybaveného takřka libovolným operačním systémem (podporován je Linux,
Windows i MAC OS) s podporou IP protokolu prostřednictvím webového prohlížeče.
Dále v textu je postup konfigurace popsán pro operační systémy Windows, na
jiných operačních systémech se jednotlivé kroky provádějí taktéž, ale syntaxe
některých z nich může být mírně odlišná.
Počítač, ze kterého provádíte inicializační konfiguraci brány, připojte k bráně
přes ethernetovou kartu přímým nebo kříženým kabelem (ano, je to jedno,
zařízení podporuje automatické zjištění typu kabelu). Správnost zapojení
zjistíte tak, že se rozsvítí příslušná kontrolka ethernetového portu. Pokud
svítí žlutě, jste připojeni Ethernetem (10 Mb/s), svítí-li zeleně, jste
připojeni Fast Ethernetem (100 Mb/s). Poblikávání stavové diody portu znamená,
že daný port přenáší data.
Dalším krokem je nastavení počítače tak, aby získával IP adresu od DHCP serveru.
DHCP server je služba běžící na bráně, která na základě požadavku přidělí
počítači dynamickou IP adresu, subnet masku a adresu brány tak, že odpovídá
vnitřní adresaci sítě. To celý proces komunikace mezi bránou a počítači ve
vnitřní části sítě urychluje a zjednodušuje. Na počítači s operačním systémem
Windows 2000 nebo Windows XP zkontrolujete používání DHCP ve Vlastnostech
síťové karty, protokol sítě internet (TPC/IP). Musí být nastaveno automatické
získávání IP adresy i IP adresy DNS serveru. Dynamická IP adresa znamená, že si
ji počítač z DHCP serveru pronajímá na omezenou dobu, po jejímž uplynutí může
být tato IP adresa pronajata jiné stanici, pokud původní vlastník této IP
adresy nezažádá o prodloužení nájmu. Může to znít složitě, ale celý proces je
plně automatický a běží bez zásahu uživatele.
Správnost získání IP adresy lze velmi snadno ověřit tak, že v příkazové řádce
napíšete příkaz "ipconfig". Tento příkaz zobrazí aktuální IP adresu počítače, a
ta by v případě správného získání z DHCP serveru nenakonfigurované brány měla
mít tvar 192.168.1.X, kde X se pohybuje v rozpětí od 2 do 254. Brána sama má v
továrním nastavení IP adresu lokální sítě 192.168.1.1 s maskou 255.255.255.0.
Pokud adresu od DHCP serveru brány nezískáte, zkontrolujte znova nastavení
počítače a případně jej restartujte.

Vlastní konfigurace brány
Přístup ke konfiguračnímu rozhraní brány získáte tak, že ve webovém prohlížeči
zadáte adresu http://192.168.1.1/ a stisknete Enter. V prohlížeči se načte
úvodní stránka brány, ve které se ověřuje vaše heslo pro přístup k zařízení.
Defaultní heslo je "admin", v konfiguraci dále jej doporučuji změnit. Po zadání
hesla se načte další stránka, která po vás požaduje zvolit zemi, v jaké je
zařízení využíváno. To je důležité z hlediska rádiové části brány, protože
volbou země dojde ke správnému nastavení vysílacího výkonu integrovaného
bezdrátového bodu a povolení kanálů, tak aby zařízení pracovalo v souladu s
normami příslušné země. Nikdy proto nevolte jinou zemi, než tu, kde je zařízení
užíváno. Po potvrzení volby země vyskočí nové samostatné okno prohlížeče, ve
kterém se spustí konfigurační průvodce. Hned prvním krokem, který vám průvodce
nabídne, je změna hesla. Dalším krokem je nastavení časové zóny, kde se
zařízení nachází. Česká republika je v časovém pásmu GMT +1:00 a na této
stránce zaškrtněte i využívání změny času. Brána totiž nemá vlastní hodiny,
které by pracovaly i v případě vypnutí brány, ale informaci o čase si
automaticky stahuje z internetu a upravuje na správnou hodnotu o rozdíl
časového pásma a zda je letní či zimní čas. To je důležité pro přesnost
časových údajů v protokolu o činnosti, který si brána vede.

Nastavené připojení k internetu
Dalším krokem v průvodci je nastavení připojení k internetu. Jak již bylo v
úvodu zmíněno, brána na straně internetu vyžaduje přístupové zařízení s
ethernetovým portem. Tím může být například router, ADSL modem, kabelový modem,
bezdrátové pojítko či vlastní ethernetový rozvod internetu přímo od
poskytovatele. Podívejme se, jak by se správně konfigurovalo zařízení ve třech
různých typech připojení:
• ADSL - Zvolte PPTP - pro připojení je třeba přepnout ADSL modem do režimu, ve
kterém PPTP spojení neinicializuje modem, ale zařízení připojené až za modemem.
Na bráně poté zvolíte způsob připojení PPTP a přepíšete do jednotlivých políček
údaje dodané poskytovatelem ADSL. V dalším kroku nastavíte IP adresu brány, ze
které se bude provádět inicializace PPTP tunelu. Pro správný údaj stačí
stisknou tlačítko "Suggest", brána si vhodnou IP adresu nastaví sama. IP adresa
uvedená jako PPTP server je adresou LAN portu vašeho ADSL modemu, nikoliv IP
adresou, pod kterou bude vaše brána dostupná z internetu. Na ADSL jsou totiž IP
adresy přidělovány dynamicky, a to i v případě, že vám poskytovatel garantuje
pevnou internetovou adresu. Přidělenou internetovou IP adresu lze zjistit v
menu Status po dokončení konfiguračního průvodce.
• Kabelovým modemem - Zvolte via DHCP - i zde je IP adresa bráně obvykle
přidělována poskytovatelem dynamicky, a to s možnou vazbou na jméno či MAC
adresu koncové stanice, na kterou byla sepsána smlouva o připojení. Obojí lze
samozřejmě v průvodci modifikovat. Pokud máte službu vázanou například na MAC
adresu síťové karty vašeho počítače, lze tuto MAC adresu vložit i do brány tak,
že z pohledu poskytovatele nelze rozpoznat, zda se jedná o bránu či počítač.
Obecně jsou k dispozici 3 možnosti: 1. nemodifikovat původní MAC adresu brány
2. zkopírovat MAC adresu počítače, ze kterého se provádí konfigurace (tuto
volbu využijte v případě, že jste dříve měli ke kabelovému modemu přímo
připojený právě tento počítač) 3. manuální změnu MAC adresy. Tuto volbu
využijte v případě, že provádíte novou instalaci jak kabelového modemu, tak
brány a poskytovateli jste již dříve dali MAC adresu, ze které se budete k
internetu připojovat.
• Čímkoliv ostatním s ethernetovým portem a pevnou IP adresu - Pokud vás
poskytovatel připojení k internetu vybaví libovolným přístupovým zařízením a na
předávacím protokolu je uvedena pevná IP adresace, kterou si do svého zařízení
máte zadat, volte Static IP address. Dodané údaje vložte do následujícího menu
průvodce.

Nastavení IP adresace lokální sítě
Po zadání způsobu připojení k internetu vás průvodce vyzve k nastavení IP
adresace lokální sítě. Položky LAN IP address a DHCP server setup
nemodifikujte, pokud to nevyžadují zvláštní okolnosti, jako například shodná IP
adresace LAN a WAN sítě v případě, že i váš poskytovatel využívá překlad adres
(NAT) a přiděluje IP adresy z "privátního prostoru".
Princip činnosti brány, privátní a veřejné IP adresy a jejich překlad: Činnost
brány je založena na schopnosti zařízení využít jednu veřejnou IP adresu a
jejím prostřednictvím umožnit komunikaci všech stanic vnitřní sítě do
internetu. Rozdíl mezi privátní a veřejnou IP adresou spočívá v tom, že veřejná
IP adresa je na světě unikátní, a pokud není specificky omezeno, je zařízení s
veřejnou IP adresou dostupné z celého internetu. Oproti tomu privátní adresace
využívá adresných prostorů vyhrazených mezinárodní autoritou pro přidělování IP
adres (IANA) pro použití v sítích, kde není nutná trvalá dostupnost zařízení z
internetu. K systému využívání privátních adres se začalo přecházet v první
polovině devadesátých let ruku v ruce s prudkým rozvojem internetu. Bylo jasné,
že počet veřejných IP adres je pouze limitovaný a při tehdejším nehospodárném
přidělování by se brzy vyčerpal. Dokumentem RFC1597 jsou privátní adresné
prostory specifikované v následujících rozsazích: 10.0.0.1-10.255.255.255,
172.16.0.0-172.31.255.255 a 192.168.0.0-192.168.255.255, proto pokud budete
modifikovat IP adresaci lokální sítě, volte z těchto vyhrazených rozsahů.
Překlad adres brána provádí tak, že požadavky komunikace z vnitřní sítě na
internet přebírá a vysílá do internetu s pozměněnou zdrojovou IP adresou. Na
místo původní IP adresy odesilatele, která je z privátního adresného prostoru,
použije veřejnou IP adresu přidělenou bráně. U všech navázaných spojení si
pamatuje iniciální adresu stanice z vnitřní části sítě, a když obdrží odpověď,
přepošle ji na původního tazatele. Technika překladu adres umožňuje bráně
realizovat i funkci virtuální demilitarizované zóny. Tuto funkci využijete v
případě, že hodláte zveřejnit nějakou službu na internet. Například, pokud
byste chtěli zveřejnit interní webový server na internet a využíváte tuto
bránu, stačí bráně sdělit IP adresu tohoto serveru a typ aplikace, který
hodláte publikovat. Limitem virtuální demilitarizované zóny je, že pro každou
aplikaci lze publikovat pouze jeden server. V bráně jsou nejčastěji využívané
aplikace již zadané. Pokud hodláte publikovat zde nedefinovanou aplikaci,
musíte si dopředu zjistit UDP/TCP číslo portu, kterým se s aplikací navazuje
spojení.

Nastavení bezdrátové části
Brána je vybavena bezdrátovým přístupovým bodem s teoretickým dosahem až 100
metrů v otevřeném prostranství. Dosah v zastavěném prostoru či uvnitř budov je
velmi proměnný v závislosti na prostředí. V průvodci nastavením jste v prvním
kroku dotázáni, jaký kanál si přejete bráně přidělit a jak se má jmenovat vaše
bezdrátová síť (SSID). Optimální volbou v případě kanálu je Clear Channel
Select, což znamená, že brána po zapnutí poslouchá chvíli na všech 13 kanálech
a automaticky zvolí kanál, na kterém detekuje nejmenší rušení. Stejný proces
použije po každém restartu, takže se využívaný kanál může časem změnit. Název
sítě je taktéž vhodné modifikovat, tentokrát však ne z praktických, ale spíše
bezpečnostních důvodů. Je vhodné, aby název SSID nebylo možné spojovat jak s
typem zařízení, tak s jeho majitelem. Tím končí zjednodušené nastavení brány
pomocí konfiguračního průvodce. Po posledním odkliknutí se vložená nastavení
hromadně vykonají a brána bez nutnosti restartu začne pracovat s novou
konfigurací. Pokud jste prováděli změnu IP adresace využívané v lokální síti,
je třeba obnovit IP adresu z DHCP serveru brány. To provedete příkazem
"ipconfig/renew" v příkazové řádce.

Pokročilá konfigurace brány
Konfigurační průvodce brány umožní provést pouze základní nastavení. Z
bezpečnostních důvodů je vhodné, abyste v konfiguraci pokračovali alespoň
změnami v bezdrátové části brány a případně, pokud hodláte bránu spravovat na
dálku přes internet, abyste v menu Firewall/Security specifikovali adresný
prostor, ze kterého lze bránu vzdáleně spravovat.

Teorie integrovaného bezdrátového přístupového bodu
Na počátku je potřeba si uvědomit, že bezdrátová síť u této brány není úplnou
náhradou konvenční LAN sítě, ale je jejím efektivním rozšířením. Dává mobilnímu
uživateli svobodu pohybovat se po budově nebo po areálu pokrytém bezdrátovým
signálem a přitom být stále připojený, mít přístup k aplikacím na lokálním
serveru či k internetu, přijímat a odesílat elektronickou poštu a tisknout
dokumenty. Slabší stránkou bezdrátových sítí pracujících dle standardu 802.11
je to, že se jedná o sdílené médium, jehož reálné přenosové rychlosti jsou
daleko vzadu za rychlostmi, které jsou těmto standardům přiřazovány. Pojďme se
podívat na základní pojmy z oblasti bezdrátových sítí. Určitě jste již slyšeli
o takzvaném Wi-Fi, což bývá používáno jako synonymum pro zařízení bezdrátových
sítí pracující dle standardu 802.11b až do rychlosti 11 Mb/s (teoretická
rychlost) v nezpoplatněném rozprostřeném pásmu 2 400-2 483,5 MHz. Pro svoji
komunikaci využívají 13 přenosových kanálů (pozor, kanály se překrývají a
některé mohou být zarušené, proto raději volte funkci Clear Channel Select).
Wi-Fi označení znamená, že se jedná o zařízení pracující přesně dle daného
bezdrátového standardu a je plně interoperabilní s ostatními zařízeními s
certifikátem Wi-Fi pro daný standard. Od konce léta loňského roku existuje i
nový standard 802.11g, který je zpětně kompatibilní s 802.11b, tudíž i pracuje
ve stejném pásmu. Nabízí však skoro 5násobně lepší rychlost (teoreticky 54
Mb/s), takže pokud se dnes budete rozhodovat také pro nákup koncového zařízení
(PCMCIA, PCI nebo USB bezdrátové karty), bude již lépe volit některé z Wi-Fi
certifikovaných 802.11g zařízení. Reálné přenosové rychlosti na bezdrátové
části této brány se při nejlepší kvalitě signálu pohybují u klienta pracujícího
dle staršího standardu 802.11b kolem 6 Mb/s a u klienta s kartou 802.11g je to
pak kolem 23 Mb/s. Abyste nenabyli dojmu, že se zařízením není něco v pořádku,
reálné přenosové rychlosti jsou u zařízení pracujících dle těchto standardů
opravdu asi poloviční, než je jejich teoreticky udávaná rychlost. Daleko horší
zprávou je, že pokud do sítě přidáte další mobilní klienty, kumulovaná
přenosová rychlost ještě více klesá. Speciálně pak u přístupových bodů 802.11g,
pokud se mezi uživateli vyskytují i klienti s kartou pracující dle 802.11b. Z
toho vychází jasná rada, že pokud máte zájem, aby vaše 802.11g bezdrátová síť
byla spolehlivá a co nejrychlejší, používejte pouze Wi-Fi certifikované karty
pracující dle novějšího standardu. Seznam aktuálně certifikovaných zařízení
všech výrobců naleznete na stránkách http://www.wi-fi.org.
Praxe integrovaného bezdrátového přístupového bodu
Po nastavení konfiguračním průvodcem je v bezdrátové části brány umožněn
přístup do lokální části sítě i internetu komukoliv bez omezení. Pro dokonalé
zabezpečení bezdrátové sítě je třeba provést následující kroky:
1.Zakázat vysílání názvu bezdrátové obsluhované oblasti. V menu Configuration
by mělo zůstat prázdné políčko Enable broadcast SSID. Tím zabezpečíte, že název
vaší sítě nebude volně viditelný pro mobilní klienty, a bez zadání správného
SSID se klient nedokáže připojit.
2.Zvolit vhodné šifrování. V menu Encryption, pokud máte všechna koncová
zařízení s podporou WPA, nejlépe i s Wi-Fi certifikací pro WPA, zadejte
šifrování WPA. Pamatujte, že všichni bezdrátoví klienti připojující se k bráně
musí mít stejně nastavený šifrovací algoritmus a předsdílený klíč, jinak
nebudou moci komunikovat. Jak u WPA, tak i u WEP šifrování můžete vložit klíč
manuálně nebo pomocí parafráze, ze které se klíč automaticky vygeneruje.
Parafrázi používejte pouze v případě, že klientské karty jsou od firmy 3Com;
protože se jedná o nestandardizovaný postup, zařízení jiných výrobců nemusejí
využívat shodný postup generování klíče z parafráze.
3.Řídit připojování bezdrátových stanic. V menu Connection control zvolte "only
authorised Wireless..." a do nově otevřeného okna vložte MAC adresy
bezdrátových síťových karet, kterým chcete povolit přístup do lokální sítě a k
internetu prostřednictvím vaší brány. Všechny ostatní bezdrátové karty nebudou
moci s vaší bránou komunikovat.
Na straně bezdrátového klienta pro jeho úspěšné připojení k bráně musíte
nastavit následující parametry:
1.Kartu nastavit do infrastrukturního modu
2.Mít nastavený shodný název bezdrátové oblasti (SSID) jako brána
3.Používat automatickou volbu kanálu (dnes běžná funkce u všech bezdrátových
klientů, nicméně pokud to mobilní klient neumožňuje, budete na bráně muset
nastavit některý z kanálů napevno a stejné číslo kanálu následně vložit i do
klienta)
4.Používat stejný typ šifrování a šifrovacího klíče
5.Zkontrolovat, zda je správně zadaná MAC adresa bezdrátové síťové karty v
seznamu povolených klientů
Pokud dodržíte tento postup, bezdrátová část vaší brány bude optimálně
zabezpečena proti odposlechu a neoprávněnému vniknutí do lokální sítě či
zneužívání vašeho internetového připojení.

Něco je špatně? Pár dobrých rad nakonec

Ztráta hesla či IP adresy brány
Pokud se vám náhodou stane, že zapomenete přístupové heslo na bránu, či si
omylem vypnete DHCP server a zapomenete IP adresu brány, lze ji snadno uvést do
továrního nastavení. Stačí bránu vypnout a jedním kabelem, který jste doposud
využívali na propojení brány s počítačem, propojte LAN a WAN port brány. Bránu
zapněte, a asi po 30 vteřinách zase vypněte. Rozpojte smyčku, a po dalším
zapnutí brány již bude nastavena v továrním nastavení. (Vraťte se na začátek
tohoto návodu a konfiguraci si zopakujte :-)

Aktualizace firmwaru
Brána je něco jako počítač; operační systém se vyvíjí a upgradem operačního
systému brány (firmwaru) můžete získat nové funkce či odstranit problém, se
kterým jste si dosud nevěděli rady. Proto se občas podívejte na webové stránky
společnosti 3Com, zda se pro zařízení neobjevil nový firmware. Pokud ano,
stáhněte si jej na lokální počítač a zazipovaný soubor rozbalte. Bude obsahovat
popis vylepšení pro bránu a firmware, který prostřednictvím webového rozhraní
do brány za několik vteřin nahrajete. Nahrání nového firmwaru se inicializuje v
menu System Tools/Upgrade. Po nahrání nového firmwaru a restartu není třeba
bránu znova konfigurovat, ponechá si původní nastavení.

Bezpečnost bezdrátových sítí
Komunikace v pásmu 2,4 GHz je jako většina rádiových přenosů všesměrová a
všichni uživatelé obvykle sdílejí zvolený přenosový kanál tak, že pokud jeden
uživatel přenáší data, ostatní naslouchají. Situace by se zjednodušeně dala
přirovnat ke komunikaci prostřednictvím klasického ethernetového opakovače.
Každý, kdo je v dosahu bezdrátového přístupového bodu a je vybaven příslušným
bezdrátovým adaptérem, může přijímat stejný signál jako autorizovaný uživatel.
Proto je více než jasné, že systémy bezdrátového přenosu musejí být vybaveny
důkladnými bezpečnostními funkcemi, aby se bezdrátová komunikace dala považovat
za bezpečnou. Systém zabezpečení bezdrátových sítí je obvykle kombinací ověření
a šifrování. Podívejme se nyní, jak jednotlivé základní prvky bezpečnosti v
bezdrátových sítích pracují a jaké jsou možnosti ověřování a zabezpečení
přenosu dat.

Identifikátor obsluhované bezdrátové oblasti
Základním prvkem technologie bezdrátových sítí je informace o názvu obsluhované
bezdrátové oblasti, ke které se uživatel připojuje (takzvaný Service Set
Identifikátor SSID). Tento identifikátor jednoznačně určuje, ke které
bezdrátové síti se klient hodlá připojovat, a musí být totožný jak na
přístupovém bodu bezdrátové sítě, tak u klienta této sítě. Jedná se o
hexadecimální řetězec o délce až 32 znaků, jenž má zabezpečit komunikaci
klienta s vyžádanou sítí. SSID však v současné době nemůžeme požadovat za
platný bezpečnostní prvek, protože s rozvojem a zjednodušením technologie je
většina bezdrátových karet schopna automaticky detekovat dostupné bezdrátové
sítě a tuto informaci z okolního provozu jednoduše použít. V případě, že
bezdrátový přístupový bod nevysílá veřejně svůj název SSID, lze jej z
bezdrátové komunikace odposlechnout. I přesto, pokud to bezdrátový přístupový
bod umožňuje, zablokujte veřejné vysílání názvu SSID.

Komunikace na základě povolených MAC adres
Dalším prvkem, který bychom mohli zahrnout do bezpečnostních vlastností
bezdrátových sítí, by se mohla stát jednoznačná identifikace připojujících se
uživatelů. Identifikace na základě jedinečné MAC adresy každé bezdrátové karty
a jejího porovnání s tabulkou autorizovaných klientů v databázi přístupového
bodu. Nicméně ani tato technologie bohužel neposkytuje byť jen základní
bezpečnost. Z rádiové komunikace lze odposlechnout, které MAC adresy jsou na
konkrétním přístupovém bodu autorizované, a jednoduchým zásahem do klientského
systému lze MAC adresu upravit tak, aby odpovídala jakékoliv z autorizovaných.

Počátky šifrování - Wired Equivalent Privacy (WEP)
Z výše uvedených vlastností bezdrátové sítě vyplývá potřeba celou komunikaci
důsledně šifrovat. Proto byl do standardu 802.11 a jeho následníků 802.11b a
802.11g přidán systém, který měl zajistit úroveň bezpečnosti, jaká je dostupná
na běžných, "drátových" sítích. Jedná se o šifrování veškeré bezdrátové
komunikace pevným klíčem o délce 40 bitů (jsou využívány i delší klíče, ty
ovšem nemají oporu ve standardu). Sdílený tajný klíč je používán k zašifrování
paketů před odesláním bezdrátovou cestou a paket je také doplněn o kontrolní
součet, který zajišťuje, že přenášený paket nebyl během cesty poškozen. WEP
standard však nehovoří o způsobu, jakým je klíč generován, a tak většina
stávajících řešení nabízí jen pevné nastavení klíče na obou stranách (jak v
přístupovém bodu, tak u všech autorizovaných mobilních klientů). Pomineme-li
veškerá bezpečnostní rizika spojená s vlastním nastavováním pevného sdíleného
klíče, v poslední době se objevilo množství způsobů, jak bezdrátové sítě
používající technologii WEP napadnout. Jedná se zejména o pasivní odposlech,
následné rozlomení šifry technologií srovnávání paketů a statistické predikce a
výsledné získání používaného klíče. S běžně dostupnými prostředky (informace a
programy volně dostupné na internetu) je hrozba prolomení WEP ochrany více než
vážná. Kombinací SSID, tabulky MAC adres a šifrováním WEP tak lze dosáhnout jen
omezené úrovně zabezpečení, ovšem pro domácí použití prozatím dostačující.

Bezpečný přístup - Wi-Fi Protected Access (WPA)
Je novým Wi-Fi standardem, který znatelně vylepšuje bezpečnost dosažitelnou
dříve používáním starších technologií, a prakticky tak eliminuje veškeré známé
útoky, které se daly využít k prolomení sítě chráněné WEP technologií. WPA
používá vylepšený šifrovací algoritmus s dynamickým klíčem, ověřování a
kontrolní systém integrity paketů, který dokáže jednoznačně detekovat podvržené
pakety. WPA technologie by u Wi-Fi certifikovaných zařízení neměla jít používat
současně s WEP technologií, nicméně všechny prvky, které jsou certifikované
Wi-Fi dle standardu 802.11g, by již technologii WPA měly mít obsaženou v
základní výbavě. U produktů 802.11b to není podmínkou, ale u většiny
modernějších zařízení solidní výrobci umožňují provést softwarový upgrade
taktéž. U koncových zařízení je implementace WPA techniky záležitostí
operačního systému, takže lze obecně říci, že karty s ovladači pro Windows 2000
a Windows XP mohou využívat WPA, protože podpora WPA byla v rámci opravných
balíčků (Service Packu 4 u Windows 2000 a Service Packu 1 u Windows XP) do
těchto systémů přidána.

Doporučení
Mají-li vaše zařízení Wi-Fi certifikát pro WPA, dejte přednost WPA před WEP.
Nebudete se muset bát, že je ve vašem okolí hacker-začátečník, který si přečetl
pár návodů na internetu a několik hodin nato získal přístup do vaší sítě.