Hlavní navigace

Big data analyzují i bio populace v tropických lesích

10. 12. 2013

Sdílet

Technologie HP stojí za vývojem systému pro včasné varování v oblasti ohrožených živočišných druhů

HP oznámilo zahájení inovativní spolupráce s nevládní organizací Conservation International (CI), zaměřenou na ochranu přírody. V rámci této spolupráce zajistí HP  zpřesnění a zrychlení analýzy dat nashromážděných z oblasti věd o životním prostředí.

Iniciativa s názvem HP Earth Insights tak nyní dostává možnost využívat analýzy dat téměř v reálném čase a mít k dispozici nové informace, indikující pokles významného procenta sledovaných živočišných druhů. Tento projekt slouží jako systém včasného varování pro úsilí o zachování druhů, což umožňuje reagovat na rizika ohrožení životního prostředí.

 HP Earth Insights vnáší technologie pro analýzu velkoobjemových dat do ekologického výzkumu, vedeného na území 16 tropických lesů po celém světě organizacemi CI, Smithsonian Institution a Wildlife Conservation Society, jakožto součást sítě pro hodnocení a monitorování tropických lesů (Tropical Ecology Assessment and Monitoring, TEAM).

Tropické lesy jsou domovem přibližně 30 milionů druhů bio populace – poloviny všech druhů rostlin a živočichů na Zemi – a vytvářejí 40 % zemského kyslíku. Podle Programu OSN pro životní prostředí mizí tropické lesy rychlostí asi 18 000 čtverečných mil (4 600 000 hektarů) ročně.

Údaje a analýzy z HP Earth Insights budou rovněž sdíleny s oblastními manažery organizací pro ochranu přírody a přispějí k rozvoji pravidel a nařízení, zejména co se týče lovu a dalších příčin ztrát druhů v těchto ekosystémech.

Nejnovější poznatky HP např. ukázaly, že z 275 sledovaných druhů u celých 60, resp. 22 %, buď trvale výrazně klesá jejich populace, nebo se snižuje její zastoupení ve srovnání s výchozími hodnotami. U 33 sledovaných druhů, resp. 12 %, pak minimálně v části sledovaného období výrazně poklesla četnost jejich populace.

Pro tento ekologický projekt poskytlo HP individuální řešení založené na pokročilé analýze velkoobjemových dat:

  • HP Vertica Analytics Platform – softwarový nástroj příští generace určený pro správu a analýzu masivních i rychle rostoucích objemů dat s bezkonkurenční rychlostí a přesností.
  • The Wildlife Picture Index (WPI) Analytics System, náhledové rozhraní a analytický nástroj, postavený na službách HP Enterprise Services, který umožňuje vizualizovat data uživatelsky přívětivou formou a zpřístupnit je kdykoli a kdekoli.

V současné době spravuje HP Earth Insights tři terabajty důležitých informací z oblasti biologické rozmanitosti, včetně více než 1,4 milionu fotografií a více než 3 milionů dílčích měření klimatu. Projekt rekordně rychle analyzuje neustále se zvyšující množství vstupů o druzích, vegetaci, srážkách, teplotě, zásobách uhlíku, vlhkosti a další údaje, získané z kamer a senzorů klimatu v tropických lesích v 16 zemích, a dodává zcela nové poznatky o prostředí, které dosud nebyly známé.

HP Earth Insights demonstruje praktický přínos provázanosti HP technologií – od tabletů HP ElitePads, které splňují požadavky na mobilitu vědců, aby mohli zachytit data v tropických lesích, přes servery HP ProLiant pro ukládání a základní zpracování dat až po cloudové komponenty, které spolehlivě pokryjí rostoucí výpočetní potřeby a analýzy dílčích projektů. HP Earth Insights představuje další konkrétní řešení v rámci strategie New Style of IT – konvergenci velkoobjemových dat, mobility, bezpečnosti a cloudových technologií.

Autor článku