Hlavní navigace

Blockchain mění ERP na platformu pro spolupráci

15. 8. 2019

Sdílet

 Autor: Adobe Stock
Kombinace ERP a blockchainu vytváří důvěryhodný systém záznamů, který lze sdílet mezi různými partnerskými společnostmi.

Jak blockchain dozrává a objevují se jeho implementace i v dalších oblastech, než jsou jen kryptoměny, dodavatelé ERP pracují na integraci distribuované účetní knihy jako sledovatelného a nezměnitelného zápisu pro všechno – počínaje dodacími listy a konče systémy údržby zařízení a záznamy o řešení sporů.

„Je to velmi reálné a jsme tím skutečně nadšeni,“ uvádí Brigid McDermott, viceprezidentka pro Blockchain Business Development v IBM. „Blockchain poskytuje důvěryhodný systém záznamu mezi různorodými společnostmi.“

Hodnota dosažená integrací blockchainu do systémů ERP nepochází z vytváření a přenosu nových informací do distribuované účetní knihy, ale z využití existujících dat z podnikových systémů a schopnosti přísné kontroly nad tím, s kým jsou sdílená.

Osmdesát procent světových firemních dat se nachází v silech, tvrdí McDermott. Zatímco příslib big dat se vždy soustředil na schopnost získat větší pochopení, vlastníci těchto informací si je drží pro sebe v obavě, že by v případě jejich zveřejnění ztratili konkurenční výhodu.

„Blockchain poskytuje jistotu, že dokážete udržet kontrolu nad zpřístupněním vašich informací a udělovat přístup pouze těm, komu přístup chcete poskytnout,“ uvádí McDermott. „Je to svoboda pocitu, že dělám to, co je v nejlepším zájmu mého podnikání, díky schopnosti sdílet, cokoli chci, kdykoliv to chci a způsobem, který je neměnný, důvěryhodný a bezpečný.“

Blockchain je elektronická účetní kniha podobná relační databázi, která se může otevřeně sdílet mezi veřejnými i soukromými uživateli a vytváří nezměnitelný záznam o svých transakcích, kde je každá z nich označena časem a propojena s transakcí předchozí.

Každý digitální záznam nebo transakce ve vláknu se nazývá blok (odtud plyne název) a umožňuje buď otevřené, nebo kontrolované skupině uživatelů pracovat s elektronickou účetní knihou. Každý blok je propojený s konkrétním účastníkem.

Blockchain lze zaktualizovat jen na základě souhlasu mezi účastníky systému a po zadání nových dat není možné smazání. Blockchain obsahuje pravdivý a ověřitelný záznam každé jednotlivé transakce, ke které kdy v daném systému došlo.

Vedoucími platformami pro vývoj blockchainu jsou dnes Hyperledger, open source průmyslové konsorcium vytvořené díky Linux Foundation, a zakázková platforma Ethereum, kterou představil v roce 2013 tehdy 19letý vývojář Vitalik Buterin.

Platforma Ehtereum se původně používala k ověřování on-line plateb, ale její schopnosti vzrostly pod švýcarskou neziskovou nadací Ethereum Foundation.

„Existuje i řada dalších, i když ještě nemají stejnou úroveň podpory vývojářů,“ poznamenává Paul Brody, šéf týmu globálních inovací pro blockchain ve společnosti EY (dříve Ernst & Young). „Obě platformy jsou open source, a přestože společnosti jako IBM, SAP a EY úzce spolupracují s příslušnými nadacemi pro tyto platformy, žádný velký dodavatel je neřídí.“

Nadace Linux Foundation oznámila v rámci svého otevřeného konsorcia Hyperledger nový softwarový projekt, který se zaměřuje na vytvoření nástroje pro spolupráci pro budování firemních a obchodních sítí blockchain (nebo inteligentních smluv) a na jejich nasazení v distribuované účetní knize.

Tento nový projekt nazvaný Hyperledger Composer je modelovací jazyk založený na jazyce JavaScript a podpoře REST API a umožňuje nevývojářům i vývojářům modelovat odpovídající sítě. Tento jazyk také podporuje modelování vztahů a pravidel pro validaci dat.

Například všechny uvedené sítě blockchain sdílejí určité prvky, jako jsou aktiva, účastníci, identity, transakce a registrace. Při současné podobě distribuované účetní knihy může být pro organizace obtížné implementovat blockchain pro firemní či obchodní účely a využít tyto koncepty pro běžící počítačový kód.

Stejně jako samotný internet se i možnosti technologie blockchain neustále vyvíjejí a objevují se nové funkce a doplňkové aplikace. Protože se ale neuskutečňuje regulace jedním řídicím centrem, jak to bývá u správy systémů, neexistuje tak jedno místo schopné způsobit selhání. V podnicích teoreticky nebude nutné, aby IT profesionál sledoval bezpečnost pomocí databáze blockchain.

Platformy blockchain mají několik obecných způsobů využití. Veřejné implementace umožňují komukoli vidět nebo odesílat transakce, pokud je součástí procesu souhlas. Privátní implementace mají jen předem vybraný počet uzlů, které jsou oprávněné používat distribuovanou účetní knihu.

Společnosti, které si dávají pozor, aby nezůstaly připoutané k jedné platformě či dodavateli, může open source charakter této technologie povzbudit k implementaci, uvádí Brody.

„Platformy open source se silnými vývojářskými komunitami budou navíc rychleji dozrávat a budou mít vyšší úroveň bezpečnosti než konkurence využívající uzavřené zdroje,“ dodává Brody.

 

První projekty s ERP

Jak jednotlivé oblasti trhu zápolí s hledáním nejlepšího způsobu použití blockchainu, začínají ji dodavatelé IT testovat ve svých produktech – v některých případech je to však spíše reakce na požadavky zákazníků než proaktivní krok.

„Je to teď velmi horké téma,“ prohlašuje Zulfikar Ramzan, technologický ředitel RSA Security, dceřiné firmy skupiny Dell EMC Infrastructure Solutions Group.

„Dostáváme velké množství dotazů týkajících se blockchainu a dopadů na podniková prostředí.Myslím si, že je to způsobené převážně tím, že když se objeví nějaká nová technologie, lidé chtějí do určité míry mluvit o populárních novinkách a o tom, co je nejlepší.“

Ramzan uvádí, že se jich zákazníci ptají na použití technologie blockchain k protokolování auditů a k ukládání ověřitelných protokolů, které se považují za spolehlivý způsob sledování událostí v organizaci a splnění požadavků regulačních auditorů.

Další klienti RSA zase mají zájem o autentizaci uživatele, aby uživatelé měli přístup ke správným digitálním záznamům ve správný čas.

Na summitu akcionářů společnosti Walmart například IBM demonstrovala blockchain založený na technologii Hyperledger integrovaný s bezpečnostním systémem maloobchodní společnosti, který sleduje dodávky čerstvých produktů.

Konkrétně byl systém vyladěn pro sledování více dodávek ovoce mango. Pilotní blockchain sledoval, kde se mango nachází, z jaké pobočky dorazilo, jakou balírnou prošlo, v jakém chladicím zařízení bylo uchovávané a přes jaké distribuční centrum prošlo.

Mnoho těchto informací o dodávkách manga pocházelo přímo ze systému ERP Walmartu, popisuje McDermott, čímž se eliminuje potřeba vytvářet sekundární záznamy nebo znovu tvořit informace o dodávce. Schopnost sledovat dodávky manga umožňuje tomuto maloobchodnímu řetězci zjistit, odkud pocházelo špatné ovoce v případě výskytu nemoci z jídla.

Důležitost schopnosti podrobně sledovat produkty se ukázala při incidentu s bakterií E.coli v roce 2013, kdy společnost Taylor Farms Retail musela stahovat z prodeje špenát z maloobchodních prodejních sítí napříč americkým kontinentem.

Toto stažení se zahájilo po náhodném testu jediného pytle špenátu, kde se zjistilo, že existuje potenciální možnost kontaminace salmonelou. Protože Taylor Farms ale neměla přesnou metodu sledování každého pytle špenátu, musela z prodeje stáhnout veškeré dodávky.

„Naprosto chápeme, že je to pro trh zřejmá příležitost.Víme, že to je něco, co lidé potřebují... Jen v USA každý rok zemřou ti tisíce lidí v důsledku nemocí přenášených potravinami,“ uvádí McDermott.

„Nově se ke konsorciu Hyperledger připojila jako prémiový člen firma SAP. Všichni, se kterými se setkávám, se zabývají tím, jak vytvářet řešení, aby mohli dostat data do blockchainu co nejefektivněji. Právě teď komunikujeme se skupinou vlivných hráčů na trhu o tom, jak rychle to můžeme rozšířit,“ dodává McDermott.

 

Řízení a údržba

Další společnost – IFS (švédský dodavatel podnikového softwaru) – ověřila koncept a demonstrovala, jak lze blockchain integrovat s ERP systémy a používat v leteckém a energetickém průmyslu.

Velký počet klientů společnosti IFS jsou komerční letecké společnosti jako KLM Royal Dutch Airlines, Emirates Airline a Southwest and South China Airlines.

Bas de Vos, ředitel společnosti IFS Labs, která je divizí výzkumu a vývoje této společnosti, popisuje, že projekt demonstroval způsob, jak lze blockchain použít ke správě majetku včetně sledování dodavatelských řetězců, dodávek dílů, a dokonce k protokolování a kontrole údržbářských prací ve sféře komerčních aerolinek, kde jsou zahrnuti všichni počínaje piloty přes pracovníky údržby až po dodavatele dílů.

Moderní letadlo, popisuje de Vos, se skládá ze dvou až tří milionů dílů. Díky regulaci je každá část sledovaná a při údržbě se musí tato práce zaznamenat do protokolu. Problém je, že každá entita v řetězci údržby – od provozovatele letecké společnosti a skupiny údržby až po dodavatele dílů a regulátory – často používá jiné softwarové systémy.

Dokonce i když používají integrované systémy, nemusí být standardizovaná komunikace a mohla by být ústní nebo na papíře, což ponechává mnoho míst schopných vyvolat selhání sledování.

Pro letecký průmysl nabízí blockchain konsenzus mezi stranami, původ dat, nezměnitelnost a konečnost, uvádí de Vos.

„Mohlo by to vytvořit jednu verzi pravdy, kde by všechny základní systémy IT procházely zjednodušenou integrací přes blockchain, a získal by se tak přepis historie aktiv do blockchainu, aby se zajistilo, že by spolu všechny systémy komunikovaly nikoli přímo, ale přes blockchain,“ uvádí de Vos. „To vede k mnohem jednodušší integraci mezi systémy IT.“

Blockchain nenahradí systémy ERP, vysvětluje de Vos, ale je doplňkovou aplikací, která může zjednodušit integraci mezi stranami a snížit zranitelnost díky své vrozené bezpečnosti.

 

Co není vyřešeno?

Při vytváření blockchainu regulovaných dodávek se zatím nepodařilo zvládnout všechny problémy, uvádí de Vos. Například se v současné době liší počet procent stran v blockchainu, které musejí schválit transakci, než dojde k jejímu ověření.

Neexistuje také způsob, jak zajistit, aby byli účastníci blockchainu v reálném čase informováni o dokončení akce. Tyto a další problémy budou muset dodavatelé softwaru řešit.

Nebude to hotové zítra,“ upozorňuje de Vos. „Zítra je čas na jednodušší aplikace, ale něco tak složitého jako celý řetězec leteckého průmyslu – na to si ještě pár let počkáme.“

Brody ze společnosti EY věří, že pro podniky je v oblasti správy bezpečnosti a soukromí klíčová škálovatelnost blockchainu. Původní instance blockchainu totiž byly zcela veřejné (bitcoin a ethereum), „a to není pro většinu podnikových transakcí ideální,“ popisuje Brody.

„Vytváření sofistikovaných nástrojů pro správu soukromí a bezpečnosti při selektivním sdílení informací je klíčem k masovému přijetí v podnicích. Přestože vidíme společnosti, které by nakonec chtěly využívat blockchain pro své firemní a obchodní operace, většina nejčasnějších implementací bude typu privátního blockchainu, kde je snadnější kontrolovat a spravovat soukromí a bezpečnost,“ prohlašuje Brody.

Sama integrace blockchainu se systémy ERP těžká nebude. To je řešení, které bylo dobře vyvinuté pro dřívější doplňky podnikových platforem, jako je analytika a další nástroje, uvádí Brody.

„Při integraci využíváme mnoho stejných nástrojů jako pro XML, EDI a analytiku,“ dodává Brody. „Nevypadá to tedy jako velká výzva, ale spíše jako dobře známý a dobře pochopený problém.“

skoleni

 

Tento příspěvek vyšel v Computerworldu 1/2018. Časopis (starší čísla i předplatné těch nadcházejících) si můžete objednat na adrese našeho vydavatelství.