Hlavní navigace

Blockchain: nový pojem, který mění svět databází

 Autor: Fotolia © iconimage
Novým trendem v IT kuloárech je blockchain. Jde o decentralizovanou veřejnou databázi často fungující jako „účetní kniha“ např. pro kryptoměny, která je chráněna před nelegálními zásahy z vnější strany i peer-to-peer sítě. Jaké výhody však může blockchain v praxi přinést? Na čtyři pravděpodobné způsoby využití se nyní zaměříme.
-ds 30. 5. 2017

Sdílet

Hlavními výhodami blockchainu je silné zabezpečení a potenciál ke zefektivnění mnoha činností, které ve finále stlačí dolů náklady a vytvoří nové možnosti příjmů.

David Schatsky, ředitel finanční poradenské společnosti Deloitte LLP, věří, že univerzálnost blockchainu podporuje podnikové potřeby, ale zároveň, že „důsledky blockchainu v různých průmyslových odvětvích ještě nejsou známé.“

Blockchain by se podle Deloitte měl letos ocitnout v hledáčku mnoha různých průmyslových odvětví, jak vyplývá ze studie firmy z konce minulého roku.

Online průzkum 308 vyšších manažerů v organizacích s ročním obratem přesahujícím 500 milionů dolarů ukázal, že mnoho z nich klade blockchain na vrchol žebříčku svých priorit na příští rok. 36 % věří, že blockchain dokáže vylepšit systémový chod firmy, ať už jde o snížení nákladů nebo zvýšení rychlosti činnosti; 37 % zmiňuje jako hlavní výhodu vysoké zabezpečení blockchainu. Zbývajících 24 % zmiňuje potenciál nových obchodních modelů a zdrojů příjmu, které by blockchain mohl přinést.

Ačkoli 39 % vyšších manažerů amerických firem nemělo nebo mělo jen málo informací o blockchainu, zbytek označil své znalosti za široké nebo úplné – a celých 55 % respondentů z této skupiny se domnívá, že při selhání v osvojení technologie by byli v nevýhodě oproti konkurenci.

„Je vhodné říct, že průmysl jako takový je stále nejistý ohledně míry potenciálu, jaký může blockchain přinést,“ pokračuje Schatsky. „Více než čtvrtina oslovených vyšších manažerů vidí blockchain jako velmi důležitou prioritu pro jejich plány, je mezi pěti nejdůležitějšími. Ale téměř třetina považuje očekávání za přehnaná.“

Výhoda blockchainu spočívá především v odstranění nutnosti vést si podobné záznamy, které se postupně stávají velmi matoucími, popisuje Saurabh Gupta, viceprezident strategických a IT služeb firmy Genpact. „Blockchainy a distribuované účetní knihy se mohou ve finále stát metodou pro integraci záznamů z celého světa komerce a finančnictví,“ věří.

 

Chytré smlouvy

Databáze blockchainu se mohou stát způsobem, jak automaticky vytvářet obchodní smlouvy. Peer-to-peer databáze nejprve zachytí všechny podmínky smlouvy mezi organizací a jeho zákazníky, pak nahlédne na data na distribuovaných uzlech nebo serverech a rozhodne se, zda byly splněny podmínky pro platbu, kterou následně autorizuje.

Pro příklad, pojišťovací společnost by mohla vypsat smlouvu pro farmáře, která stanovuje, že jim bude vyplaceno odškodnění v případe velkého sucha; podmínka např. může znít tak, že platba bude vyplacena, pokud sucho potrvá alespoň 30 dní. Nebude třeba lidského zásahu, aby určil, zda sucho skutečně trvalo 30 dní a platba bude vyplacena automaticky dle rozhodnutí blockchainu, což ušetří finance a celý proces zrychlí.

Podobným způsobem by mohly fungovat smlouvy uzavřené mezi finančními institucemi, které potřebují rychlou autorizaci plateb.

Firma Accenture nedávno vydala zprávu, dle které by technologie blockchainů mohla redukovat náklady osmi z deseti největších investičních bank o celých 30 %. „To je 8 až 12 miliard dolarů v ročních úsporách pro tyto banky.“

 

Vyhnutí se poplatkům za transakci

Většinu platebních systémů zajišťují banky a další finanční instituce; a při převodu peněz mezi podniky je obvykle přidaný výdaj ve formě poplatku; pro menší a střední podniky často poměrně nepříjemného.

Velké podniky mají práci snazší – buď mají dostatek kapitálu k absorpci transakčních poplatků (nebo slevu), případě mají lepší ochranu duševního vlastnictví a další výhody, které přichází spolu s vyšším kapitálem a vlivem.

Technologie blockchainu může pomoci toto hrací pole vyvážit. Příkladem je B2B platební služba Veem, která umožňuje malým a středním podnikům interní přesun financí zdarma; pro porovnání, velké banky si účtují kolem 50 dolarů za transakci.

 

Sdílení informací pacientů

Velký potenciál mají blockchainy ve zdravotnictví. Ačkoli je u nás, co se týče zdravotnictví, velmi odlišný stav oproti Spojeným státům, některé prvky jsou přesto dobře využitelné.

Hlavní výhodou např. při sdílení záznamů pacienta je velká bezpečnost řešení, v lékařství obzvláště důležitá.

První testy se uskutečnily v minulém roce. Americká MIT Media Lab a Izraelská Beth Israel Deaconnes Medical Center ozkoušeli proof-of-concept řešení, kdy sdílely informace o pacientech pomocí blockchainové knihy zvané MedRec.

Ve výsledné analýze dospěli výzkumníci obou společností k tomu, že blockchainy „mohou napomoci k bezpečným, kompatibilním elektronickým zdravotním záznamům pacientů,“ popisuje studie. Na využití blockchainů pracuje například také americká vláda nebo superpočítač Watson od IBM.

Kromě zdravotních záznamů pacientů by blockchainy mohly pomoci také v případě platebních systémů. Primární výzkum se v současnosti vztahuje na americký trh, ale v budoucnu by mohl být využitelný i v našich podmínkách.

 

Prodej energie přes mikrosítě

Blockchainy mohou usnadnit také práci s populárním konceptem prodeje malého množství energie přes tzv. mikrosítě – např. solární panely umístěné na budovách. Blockchainy by mohly pomáhat s prodejem záznamem všech transakcí.

Mikrosítě také mohou pracovat mimo standardní centralizované regionální rozvodné sítě; malým městům, vesnicím nebo dokonce jen společnostem umožňují pracovat s vlastními zdroji energie a v případě výpadku si dočasně vystačit s vlastními rezervami; kromě toho však mohou přebytečnou energii prodávat zpět rozvodnám.

Na tuto technologie se již zaměřují některé služby, například Brooklyn Microgrid databáze ve webovém prostředí.  Jde opět o víceméně účetní knihu, která používá kryptografii k úspoře energie způsobem, který je údajně nejen levný, ale také nemožné zneužít.

A stejná technologie, která umožňuje rezidencím se solárními panely prodávat přebytečnou energii zpět rozvodným sítím, může firmám pomoci snížit jejich energetické náklady.