Hlavní navigace

Business intelligence: Je třeba přemýšlet

18. 10. 2007

Sdílet

Pod označením business intelligence si lze představit především výkonné analytické a vykazovací nástroje, které umožňují využít firemní data nejen k analýze již proběhlých jevů, ale také k predikcím budoucího vývoje. Většina firemních systémů je zahlcená daty, ze kterých se relevantní informace získávají jen velmi obtížně. Business intelligence je cesta ke konkurenční výhodě.

Pod označením business intelligence si lze představit především výkonné analytické a vykazovací nástroje, které umožňují využít firemní data nejen k analýze již proběhlých jevů, ale také k predikcím budoucího vývoje. Většina firemních systémů je zahlcená daty, ze kterých se relevantní informace získávají jen velmi obtížně. Business intelligence je cesta ke konkurenční výhodě.

Firemní data se mnohdy nedostanou v odpovídající formě k řídícím pracovníkům, aby je mohli analyzovat a na jejich základě rozhodovat o další budoucnosti. Řešením nepříjemného stavu může být nasazení výkonných analytických a vykazovacích nástrojů označovaných business intelligence. Ty uživatelům umožní pracovat s daty z různých úhlů pohledů. BI podporuje plánování, rozhodování a řízení, ale i celkové vedení společnosti. Sběrem a vyhodnocováním dát jsou získávány relevantní informace, na základě kterých jde provést akci či rozhodnutí v ten správný čas.

Současná světová ekonomika prochází zásadní proměnou. Dochází k přesunu od strategických zdrojů industriální společnosti ke zdrojům znalostní společnosti, za které se považují právě informace, vědomosti a kreativita. Všechny tyto faktory jsou vázány na osobnosti. Lidský faktor je považován za klíčový předpoklad úspěšného rozvoje budoucí firmy.

Současně dochází k výraznému nárůstu firem působících v oblasti informací. Kromě světových lídrů v oboru, jako je SAS Institute, Cognos a Business Objects, se začínají výrazněji prosazovat i velcí hráči, pro které BI doposud nebyla prioritou. Jde především o společnosti Oracle a Microsoft (u toho dochází k posunu dokonce už na úrovni kancelářské sady Office 2007 – ta nově poskytuje vylepšenou integraci Excelu s BI reportingem a analytickými funkcemi přítomnými v softwaru SQL Server 2005).


Základní principy fungování nástrojů BI (větší obrázek).

Součástí vývoje je vznik a používání různého názvosloví. Čím dál častěji se IT manažeři operují s takovými pojmy jako reporting, data warehousing (DWH), data mining, Campaign Management, text mining, data integration, intelligence storage, customer intelligence, systémy na podporu rozhodování, manažerské aplikace, Executive Information Systems, datové sklady, datová tržiště, zkratkami EIS, MIS, HOLAP, ROLAP, MOLAP, DWH, DM, CRM a řadou jiných. Všechny výše uvedené nástroje, metodiky a řešení slouží témuž – poskytnout uživatelům kvalitnější informace, na jejichž základě budou moci efektivněji a lépe rozhodovat.

Správným přístupem k BI nástrojům je přemýšlet, v čem a jak mohou pomoci: Pochopit hnací síly podniku – trendy, anomálie – a využít jich v jeho prospěch, měřit výkonnost, zlepšovat vztahy se zájmovými skupinami a vytvářet příležitosti k zisku.

 


Pod označením business intelligence si lze představit především výkonné analytické a vykazovací nástroje, které umožňují využít firemní data nejen k analýze již proběhlých jevů, ale také k predikcím budoucího vývoje. Většina firemních systémů je zahlcená daty, ze kterých se relevantní informace získávají jen velmi obtížně. Business intelligence je cesta ke konkurenční výhodě.

Firemní data se mnohdy nedostanou v odpovídající formě k řídícím pracovníkům, aby je mohli analyzovat a na jejich základě rozhodovat o další budoucnosti. Řešením nepříjemného stavu může být nasazení výkonných analytických a vykazovacích nástrojů označovaných business intelligence. Ty uživatelům umožní pracovat s daty z různých úhlů pohledů. BI podporuje plánování, rozhodování a řízení, ale i celkové vedení společnosti. Sběrem a vyhodnocováním dát jsou získávány relevantní informace, na základě kterých jde provést akci či rozhodnutí v ten správný čas.

Současná světová ekonomika prochází zásadní proměnou. Dochází k přesunu od strategických zdrojů industriální společnosti ke zdrojům znalostní společnosti, za které se považují právě informace, vědomosti a kreativita. Všechny tyto faktory jsou vázány na osobnosti. Lidský faktor je považován za klíčový předpoklad úspěšného rozvoje budoucí firmy.

Současně dochází k výraznému nárůstu firem působících v oblasti informací. Kromě světových lídrů v oboru, jako je SAS Institute, Cognos a Business Objects, se začínají výrazněji prosazovat i velcí hráči, pro které BI doposud nebyla prioritou. Jde především o společnosti Oracle a Microsoft (u toho dochází k posunu dokonce už na úrovni kancelářské sady Office 2007 – ta nově poskytuje vylepšenou integraci Excelu s BI reportingem a analytickými funkcemi přítomnými v softwaru SQL Server 2005).


Základní principy fungování nástrojů BI (větší obrázek).

Součástí vývoje je vznik a používání různého názvosloví. Čím dál častěji se IT manažeři operují s takovými pojmy jako reporting, data warehousing (DWH), data mining, Campaign Management, text mining, data integration, intelligence storage, customer intelligence, systémy na podporu rozhodování, manažerské aplikace, Executive Information Systems, datové sklady, datová tržiště, zkratkami EIS, MIS, HOLAP, ROLAP, MOLAP, DWH, DM, CRM a řadou jiných. Všechny výše uvedené nástroje, metodiky a řešení slouží témuž – poskytnout uživatelům kvalitnější informace, na jejichž základě budou moci efektivněji a lépe rozhodovat.

Správným přístupem k BI nástrojům je přemýšlet, v čem a jak mohou pomoci: Pochopit hnací síly podniku – trendy, anomálie – a využít jich v jeho prospěch, měřit výkonnost, zlepšovat vztahy se zájmovými skupinami a vytvářet příležitosti k zisku.

 


Pod označením business intelligence si lze představit především výkonné analytické a vykazovací nástroje, které umožňují využít firemní data nejen k analýze již proběhlých jevů, ale také k predikcím budoucího vývoje. Většina firemních systémů je zahlcená daty, ze kterých se relevantní informace získávají jen velmi obtížně. Business intelligence je cesta ke konkurenční výhodě.

Firemní data se mnohdy nedostanou v odpovídající formě k řídícím pracovníkům, aby je mohli analyzovat a na jejich základě rozhodovat o další budoucnosti. Řešením nepříjemného stavu může být nasazení výkonných analytických a vykazovacích nástrojů označovaných business intelligence. Ty uživatelům umožní pracovat s daty z různých úhlů pohledů. BI podporuje plánování, rozhodování a řízení, ale i celkové vedení společnosti. Sběrem a vyhodnocováním dát jsou získávány relevantní informace, na základě kterých jde provést akci či rozhodnutí v ten správný čas.

Současná světová ekonomika prochází zásadní proměnou. Dochází k přesunu od strategických zdrojů industriální společnosti ke zdrojům znalostní společnosti, za které se považují právě informace, vědomosti a kreativita. Všechny tyto faktory jsou vázány na osobnosti. Lidský faktor je považován za klíčový předpoklad úspěšného rozvoje budoucí firmy.

Současně dochází k výraznému nárůstu firem působících v oblasti informací. Kromě světových lídrů v oboru, jako je SAS Institute, Cognos a Business Objects, se začínají výrazněji prosazovat i velcí hráči, pro které BI doposud nebyla prioritou. Jde především o společnosti Oracle a Microsoft (u toho dochází k posunu dokonce už na úrovni kancelářské sady Office 2007 – ta nově poskytuje vylepšenou integraci Excelu s BI reportingem a analytickými funkcemi přítomnými v softwaru SQL Server 2005).


Základní principy fungování nástrojů BI (větší obrázek).

Součástí vývoje je vznik a používání různého názvosloví. Čím dál častěji se IT manažeři operují s takovými pojmy jako reporting, data warehousing (DWH), data mining, Campaign Management, text mining, data integration, intelligence storage, customer intelligence, systémy na podporu rozhodování, manažerské aplikace, Executive Information Systems, datové sklady, datová tržiště, zkratkami EIS, MIS, HOLAP, ROLAP, MOLAP, DWH, DM, CRM a řadou jiných. Všechny výše uvedené nástroje, metodiky a řešení slouží témuž – poskytnout uživatelům kvalitnější informace, na jejichž základě budou moci efektivněji a lépe rozhodovat.

Správným přístupem k BI nástrojům je přemýšlet, v čem a jak mohou pomoci: Pochopit hnací síly podniku – trendy, anomálie – a využít jich v jeho prospěch, měřit výkonnost, zlepšovat vztahy se zájmovými skupinami a vytvářet příležitosti k zisku.

 


Pod označením business intelligence si lze představit především výkonné analytické a vykazovací nástroje, které umožňují využít firemní data nejen k analýze již proběhlých jevů, ale také k predikcím budoucího vývoje. Většina firemních systémů je zahlcená daty, ze kterých se relevantní informace získávají jen velmi obtížně. Business intelligence je cesta ke konkurenční výhodě.

Firemní data se mnohdy nedostanou v odpovídající formě k řídícím pracovníkům, aby je mohli analyzovat a na jejich základě rozhodovat o další budoucnosti. Řešením nepříjemného stavu může být nasazení výkonných analytických a vykazovacích nástrojů označovaných business intelligence. Ty uživatelům umožní pracovat s daty z různých úhlů pohledů. BI podporuje plánování, rozhodování a řízení, ale i celkové vedení společnosti. Sběrem a vyhodnocováním dát jsou získávány relevantní informace, na základě kterých jde provést akci či rozhodnutí v ten správný čas.

Současná světová ekonomika prochází zásadní proměnou. Dochází k přesunu od strategických zdrojů industriální společnosti ke zdrojům znalostní společnosti, za které se považují právě informace, vědomosti a kreativita. Všechny tyto faktory jsou vázány na osobnosti. Lidský faktor je považován za klíčový předpoklad úspěšného rozvoje budoucí firmy.

Současně dochází k výraznému nárůstu firem působících v oblasti informací. Kromě světových lídrů v oboru, jako je SAS Institute, Cognos a Business Objects, se začínají výrazněji prosazovat i velcí hráči, pro které BI doposud nebyla prioritou. Jde především o společnosti Oracle a Microsoft (u toho dochází k posunu dokonce už na úrovni kancelářské sady Office 2007 – ta nově poskytuje vylepšenou integraci Excelu s BI reportingem a analytickými funkcemi přítomnými v softwaru SQL Server 2005).


Základní principy fungování nástrojů BI (větší obrázek).

Součástí vývoje je vznik a používání různého názvosloví. Čím dál častěji se IT manažeři operují s takovými pojmy jako reporting, data warehousing (DWH), data mining, Campaign Management, text mining, data integration, intelligence storage, customer intelligence, systémy na podporu rozhodování, manažerské aplikace, Executive Information Systems, datové sklady, datová tržiště, zkratkami EIS, MIS, HOLAP, ROLAP, MOLAP, DWH, DM, CRM a řadou jiných. Všechny výše uvedené nástroje, metodiky a řešení slouží témuž – poskytnout uživatelům kvalitnější informace, na jejichž základě budou moci efektivněji a lépe rozhodovat.

Správným přístupem k BI nástrojům je přemýšlet, v čem a jak mohou pomoci: Pochopit hnací síly podniku – trendy, anomálie – a využít jich v jeho prospěch, měřit výkonnost, zlepšovat vztahy se zájmovými skupinami a vytvářet příležitosti k zisku.