Hlavní navigace

BYOD? Měli byste zvážit i BYOPC

28. 6. 2015

Sdílet

 Autor: © Tommi - Fotolia.com
Jak se stále rostoucí počet IT oddělení začíná zajímat o využití BYOPC (Bring Your Own PC, používání privátního počítače zaměstnanců pro firemní potřeby), může získat už osvědčená myšlenka virtualizace desktopů nové stoupence.

Konzumerizace IT – síla, se kterou mnoho týmů IT zápasí několik let – umožnila zaměstnancům požadovat svobodu ve výběru svých zařízení, aplikací a dokonce i operačních systémů. Firmy se snaží vytvořit prostředí více soustředěné na zaměstnance – a to je hlavní hybnou silou hnutí BYOD.

„Konzumerizace IT přinesla pracovníkům svobodu vybrat si své vlastní zařízení,“ říká Paul Parke, viceprezident produktů a podnikového marketingu společnosti 1E, která se specializuje na nástroje a řešení pro správu provozu IT. „IT oddělení se ale musejí více zaměřit na uživatele, aby zahrnula i takové, kteří jsou k jimi poskytovaným službám a technologiím lhostejní.“

V nedávné studii společnosti Forrester se zjistilo, že 65 procent IT profesionálů ve velké Británii a USA věří, že jejich společnost má zájem na zlepšení zaměření na zaměstnance v rámci IT, protože jejich pracovníci potřebují více flexibility.

A 63 procent je přesvědčeno, že zesílení koncentrace na zaměstnance zvýší celé firmě konkurenční výhodu – například by to mohlo pracovníkům pomoci rychleji a účinněji reagovat na požadavky zákazníků.

„Lidé potřebují výběr a flexibilitu, aby se mohli rozhodovat o tom, jak a kde udělají svou práci,“ vysvětluje Parke. „Tyto organizace si uvědomují, že je to skutečně klíč k jejich úspěchu.“

Na otázku, jak zlepšit zaměření na zaměstnance v rámci oddělení IT, uvedli IT profesionálové na prvních místech seznamu větší automatizaci poskytování služeb IT (82 procent), podporu BYOPC (72 procent) a zvýšené využívání nástrojů virtualizace desktopů (55 procent).

 

Není to VDI

Aby to bylo jasné – když se zaměřujeme na trend BYOPC a virtualizaci desktopů, nejde o VDI, tedy o infrastrukturu virtuálních desktopů. VDI je technologie založená na serverech, která ze své podstaty vyžaduje spolehlivé a vždy dostupné síťové připojení s vysokým výkonem – a to je jeden z největších problémů, kterým dnes IT profesionálové čelí při poskytování služeb stále mobilnější pracovní síle.

Forrester zjistil, že 44 procent respondentů uvedlo, že jejich firma nasadila VDI jen pro méně než pětinu svých pracovníků.

Zatímco organizace vykazovaly vlažný zájem o VDI, vřelejšího přijetí se dostalo virtualizaci pomocí lokálních virtuálních desktopů nebo klienty hostované virtualizaci desktopů (CHVD, Client Hosted Virtual Desktops).

V prvním případě běží celé desktopové prostředí v chráněném prostředí v zařízení zaměstnance, což umožňuje fungovat bez závislosti na vysoce výkonné síti (a dokonce i zcela bez sítě).

S tímto druhem virtualizace desktopů mohou oddělení IT pracovníkům umožnit spouštění podnikových aplikací nad jimi používaným operačním systémem, který tak poskytuje nejen flexibilitu bezpečného přístupu k pracovním datům, ale zároveň také soukromí vlastních souborů a aplikací.

Týmy IT mohou plně spravovat a zabezpečovat data i aplikace pomocí stejných zásad, jakým podléhají firmou vlastněná fyzická zařízení, což usnadňuje správu a podporu často cestujících zaměstnanců a těch, kdo pracují v režimu off-line.

„Lokální virtuální desktopy se v současnosti ukazují jako dobrá alternativa k VDI,“ prohlašuje Parke.

„VDI je založené na efektivním přesunu uživatelského prostředí Windows do datového centra a jeho zpřístupňování datovým proudem do zařízení uživatele. Naopak lokální virtuální desktop běží jako virtuální stroj ve fyzickém počítači PC nebo Mac příslušného zaměstnance. Můžete pracovat v režimu off-line a ukládání je mnohem levnější.“

 

Přetrvávající problémy

Parke poznamenává, že lokální virtualizace desktopů neodstraňuje některé tradiční problémy související s trendem „BYO-cokoliv“.

Zjistili jsme, že CHVD je velmi vyspělou technologií, která se využívá ve specializované oblasti trhu,“ uvádí Parke. „Je to dobrá alternativa či možnost pro distribuci podnikového desktopu, ale jsou zde některé problémy, jako je například bezpečnost.“

IT oddělení musejí například zajistit, aby nešlo přenést data z virtuálního počítače do fyzického a naopak. Je nezbytné zašifrovat data ve virtuálním stroji, aby v případě ztráty či krádeže fyzického zařízení nebyla vaše data (nebo ještě hůře – údaje někoho jiného) přístupná.

Protože jedním s hnacích faktorů CHVD je to, že umožňuje použití v režimu off-line, může být důležitá funkce tzv. zavolání domů, v jejímž rámci například dojde ke smazání sama sebe, pokud nedojde do stanovené doby ke spojení s vaší sítí.

Cloud22

Distribuce bitové kopie disku virtuálního počítače může také představovat problém, a to zejména v případě, že je tato kopie velká.

Pokud jde o CHVD, existují zde dva limitující problémy, které je nutné vyřešit: Jak dosáhnout rozumného zprovoznění virtuálního stroje, ať už se bude hostovat na čemkoli, a jak zajistit údržbu těchto strojů po implementaci,“ uzavírá Parke.