Hlavní navigace

CA: správa licencí a ochrana proti porušení bezpečnostních zásad

Řada společností se v současnosti při správě softwarových licencí spoléhá na neopakovatelné ruční procesy. To samozřejmě zvyšuje riziko neúspěchu při auditu softwaru.
12. 6. 2008

Sdílet


Společnost CA oznamuje uvedení osmi nových a aktualizovaných řešení koncepce EITM (Enterprise IT Management), která zákazníkům umožňují zajistit řízení, správu a zabezpečení firemního IT prostředí. Řešení zahrnují produkty pro zajištění shody s předpisy a správu rizik v rámci prostředí využívajících mainframe i distribuované systémy a produkty využívající technologie společnosti CA v oblasti automatizace.

Pět z osmi nových řešení zlepšují podle CA správu rizik v rámci jednotlivých společností, neboť se zaměřují jak na externí předpisy, tak na vnitřní provozní směrnice. Řešení CA dle dodavatele pomáhají snížit související rizika a umožňují implementaci nejlepších postupů při identifikaci, vyhodnocení, analýze a vyvažování rizik. Některá z těchto řešení byla speciálně navržena tak, aby zajišťovala dodržování SOX, PCI, HIPAA, COBIT a řady dalších standardů.

CA GRC Manager r1.5 poskytuje odborníkům zaměřeným na správu rizik, shodu s předpisy a audit nové možnosti centrální správy rizik a iniciativ v oblasti shody s předpisy v rámci celé organizace. Tato nová verze umožňuje společnostem spravovat podnikové zásady v průběhu celého životního cyklu.
CA Security Compliance Manager je nový produkt, který má zlepšovat zabezpečení IT a zajišťuje shodu s legislativními a firemními předpisy. CA Security Compliance Manager je navržen tak, aby automaticky rozpoznal porušení zásad zabezpečení nebo předpisů, jako jsou například neaktivní či nepřiřazené účty, a zajistil nápravu. Zjednodušuje ruční postupy související s certifikací a atestací oprávnění, vytváří sestavy o shodě, které ukazují „kdo má přístup k čemu“, „kdo může dělat co“ a „kdo schválil co“, a současně zjednodušuje případné nápravné kroky.
CA Access Control r12 podle dodavatele zlepšuje přístup zákazníků k zabezpečení a zajištění kompatibility IT, neboť poskytuje možnosti vytváření, nasazení a správy specifických prvků pro řízení přístupu založených na rolích pro jednotlivé servery. Díky podpoře systému pro automatickou distribuci a aktualizaci koncových bodů produkt CA Access Control umožňuje spravovat tisíce koncových bodů prostřednictvím jediného serveru a zajišťovat implementaci v rozsáhlých prostředích. Dále poskytuje agregované aktivní vytváření zpráv o stavu dodržování zásad a oprávnění, takže je možné vyřešit potíže související s nedodržením zásad dříve, než přerostou ve skutečné problémy zabezpečení či shody.
CA Identity Manager r12 poskytuje společnostem nové možnosti správy identit, od vytvoření přes případné úpravy až po odstranění, a to v rámci výpočetních prostředí využívajících jak mainframe, tak distribuované systémy.
CA Software Compliance Manager je nový produkt, který umožňuje organizacím výrazně snížit rizika a náklady spojené se správou softwarových licencí. Řada společností se v současnosti při správě softwarových licencí spoléhá na neopakovatelné ruční procesy. To samozřejmě zvyšuje riziko neúspěchu při auditu softwaru. Produkt CA Software Compliance Manager pomáhá vytvořit průběžné kontrolní mechanismy, které usnadňují zajištění shody s platnými předpisy.

Viz také:
Oracle: archivace e-mailů jako příprava na soudní spory
Zjednodušit bezpečnost podnikových dat a správu rizik chtějí EMC a Brocade