Hlavní navigace

CeBIT Events worldwide přenáší slavnou značku do světa

21. 1. 2014

Sdílet

 Autor: © Deutsche Messe AG
Veletržní správa Deutsche Messe vyváží jednu ze svých nejznámějších veletržních značek CeBIT Hannover jako CeBIT Events worldwide na vybraná místa celé zeměkoule.

Veletrh CeBIT ve spojení s dalšími veletržními akcemi v Hannoveru oslovuje nejvyšší management společností z celého světa. Série akcí CeBIT Events worldwide se obrací na rozvíjející se trhy a další cílové skupiny našich globálně zaměřených zákazníků a vytváří tak další platformy obchodních kontaktů,“ říká Dr. Andreas Gruchow, člen představenstva veletržní správy Deutsche Messe AG Hannover zodpovídající za zahraniční akce. „CeBIT Hannover a zahraniční dceřiné společnosti společně vytvářejí jedinečný mezinárodní a vysoce efektivní nástroj pro navazování obchodních vztahů po celém světě.“

Veletržní správa Deutsche Messe zahájila svou internacionalizační strategii CeBITu už v roce 1999. Premiéru měl CeBIT Event worldwide v Turecku v roce 1999. Následovaly CeBIT Australia v Sydney a CeBIT v Brazílii. Každoročně zahajuje řetěz akcí mezinárodní veletrh na začátku března v Hannoveru. V květnu se konají veletrhy v Sydney a Brazílii. V říjnu globální program zakončí CeBIT Bilisim Eurasia.

Od roku 2002 se CeBIT Australia postupně stal největším technologickým veletrhem na tomto světadílu a ústřední událostí informačních a telekomunikačních technologií tohoto dynamického trhu. Asi v žádné jiné zemi nehrají informační a komunikační technologie tak významnou úlohu jako v Austrálii. Velké vzdálenosti a řídké osídlení podporují takové oblasti jako e-banking, e-learning, e-health a e-government. CeBIT Australia hraje díky spojení výstavy a konferenčního programu klíčovou úlohu pro obchodní kontakty z oboru ICT v celém asijsko-tichomořském regionu. V roce 2013 využilo CeBIT Australia jako platformu pro realizaci obchodů 453 vystavovatelů a 34 200 návštěvníků.

Úspěšnou premiérou veletrhu BITS – a CeBIT Event v Brazílii byl v roce 2011 učiněn další krok v zahraničním angažmá veletrhů CeBIT. Veletrh BITS se osvědčil jako atraktivní přehlídka pro management mezinárodních podniků z oboru ICT. V roce 2013 veletrh navštívilo na 13 000 návštěvníků. Brazílie se stává třetím největším trhem informačních a telekomunikačních technologií na světě. Podle prognóz má oblast softwaru do roku 2020 dosáhnout až 400procentního nárůstu. Veletrh BITS jako platforma B2B zaměřuje svůj výstavní program především na potřeby latinsko-amerického trhu. Matchmaking a programy konferencí, BITS Global Conferences, a účast evropské iniciativy AL Invest Business podtrhují mezinárodní charakter odborného veletrhu informačních a telekomunikačních technologií.

Turecko prožívá boom. Země s vysokými přírůstky, hospodářským výkonem ve výši 500 miliard dolarů a s rozmanitým průmyslem a službami nabývá v posledních letech na významu. Veletrh CeBIT Bilisim Eurasia odráží tento vývoj v oblasti informačních a telekomunikačních technologiích. Odborný veletrh informačních a telekomunikačních technologií plynule upevňuje svůj profil B2B a stále zvyšuje podíl odborných návštěvníků. Jako místo setkání vystavovatelů a návštěvníků z celého světa podporuje především spolupráci mezi podniky a vládními institucemi.

Bohatý program konferencí a letošní vrcholné téma „Urban Transformation and Technology“ vytvářejí výrazné impulzy pro aktivity v oblasti informačních technologií a investice v Turecku i sousedních zemích. Poprvé se v Turecku v rámci CeBIT Synergy Summit uskuteční CeBIT Global Conferences. V roce 2012 se akce zúčastnilo 1071 vystavovatelů a 143 728 odborných návštěvníků z 93 zemí.

Veletržní správa Deutsche Messe AG chce svou mezinárodní značku osvědčených veletržních koncepcí jako je CeBIT dále šířit.