Hlavní navigace

Česká republika je velmocí v počtu VoIP sítí

27. 5. 2010

Sdílet

Podle informací EU patří Česká republika v rámci Unie mezi země s největším počtem VoIP sítí. Přibližme si konkrétní čísla a z toho plynoucí závěry.

Oproti hlasovým službám v okolních státech je VoIP v České republice v odlišné pozici. Například v Německu (SRN) je ISDN řešení velmi dominantní a VoIP řešení se staví z 90 % jako hybridní, tzn. že se zachová současná struktura telefonie ve společnosti a jen se pomocí brány připojí k VoIP. Podle informací EU patří Česko mezi země s největším počtem VoIP sítí, údajně je jich u nás téměř dvojnásobný než v Německu, které má přitom osminásobek obyvatel. Hodně ovlivňuje nárůst VoIPu i penetrace klasických telefonních služeb. Pro porovnání je kalištato penetrace v Německu 65 % a v ČR 23 %.

V současné době rozvoj IP telefonie určují převážně VoIP operátoři se svou nabídkou hlasových služeb, ale také kvalitativně lepší technické možnosti internetové konektivity a tím i výhodnější možnosti právě pro provozování VoIP hlasových služeb. Přímých VoIP operátorů je v České republice do desíti a nepřímých je přibližně 250, takže zákazník, který chce využít IP telefonii, má z čeho vybírat.

Podle průzkumu společnosti Digimark, zveřejněné na podzim roku 2009, se v letech 2003 až 2008 názor na kvalitu VoIP dlouhodobě spíše zhoršoval, ale v roce 2009 došlo ke zlepšování mínění, kdy se 56 % dotázaných domnívalo, že IP telefonie je spíše kvalitní. Rostoucí využívání těchto služeb podporují i takoví operátoři, kteří až doposud byli známí spíš jako poskytovatelé klasických nebo mobilních telefonních služeb. Naznačený směr jasně ukazuje, kam se trh s hlasovými službami ubírá. Průzkumy společnosti Digimark ukazují, že v letošním roce by zhruba 50 % všech provolaných minut mělo být uskutečněno přes VoIP. Na zlepšování povědomí o IP telefonii má svůj podíl i hospodářská krize. Většina z nás více přemýšlí nad vynaloženými financemi a právě použití VoIP je krok k výraznému snížení nákladů ať už firmy, tak i jednotlivce.

Plnohodnotný VoIP má v současnosti znatelně rostoucí trend a i do budoucna se předpokládá jeho rozvoj a to hlavně u firem. Odhaduje se, že přibližně do 3 let bude tato technologie rozšířena až do tří čtvrtin firem. Hodně tomu napomáhají profesionální IP řešení společností, které tento typ telefonie implementují a také zajímavá nabídka kvalitních služeb operátorů. Hnacím motorem nárůstu podílu VoIP na hlasových přenosech jsou faktory, jako je cena hovorů, která je výrazně nižší než u klasické telefonie, pružnost a přizpůsobivost sítě, propojení s jinými rozhraními (firemní IS), propojení různých lokalit a volání mezi nimi zdarma, funkce call centra, nahrávání hovorů atd. Velkou výhodou je využívání pouze jedné infrastruktury pro hlas a data současně. Pokud shrneme veškeré uvedené faktory a podíváme se na ně pomocí čísel, dojdeme k zajímavým závěrům. Samotné nasazení VoIP telefonie místo klasické přinese úsporu na nákladech spojených s telefonií až 60 % (odpadnou paušální platby za pevné linky a ceny hovorného se mohou snížit až na 30 % stávajícího hovorného). Další ještě výraznější úspora může být v propojení s informačními systémy (ERP, CRM atd.). Typická návratnost investice do VoIP řešení je 10 měsíců a v případě propojení s firemním IS se návratnost sníží až na necelé 3 měsíce.

Autor je obchodním ředitelem společnosti Joyce ČR.