Hlavní navigace

České firmy milují cloudy

2. 12. 2019

Sdílet

 Autor: Fotolia © monsitj
Tuzemské podniky využívají cloud hlavně pro ukládání interních dat, k zálohám při výpadku firemní infrastruktury a hosting firemních interních systémů. Nejpopulárnější poskytovatelem je pro ně Amazon, následuje Google a Azure, jak ukázal průzkum firmy Revolgy.

Stále více českých technologických firem se přesouvá do cloudu, alespoň nějakou část infrastruktury v něm má 84,2 % dotazovaných firem. Z těch zbývajících zvažuje přechod během příštího roku více než polovina.

Vyplývá to z průzkumu, který provedla společnost Revolgy a její přední IT specialisté na cloudové technologie. Nejvíce firmy využívají cloud pro ukládání dat, k zálohám při výpadku firemní infrastruktury, pro hosting firemních interních systémů, dále pak pro výpočetní výkon, analýzu dat a big data.

Mezi poskytovateli vedou Amazon Web Services (52,7 %) před Google Cloud Platform (38,4 %), výraznější oblibě se pak u firem těší ještě také Microsoft Azure (29,5 %).

„Cloud už nějaký čas není pouze doménou progresivních startupů, ale přechází na něj i korporáty, které ještě donedávna tento krok z různých důvodů oddalovaly. Každá firma je v dnešní době závislá na technologiích a je dobrým znamením, že si hlavní výhody cloudu uvědomují – flexibilita, škálovatelnost, nulové nároky na údržbu, odolnost proti výpadkům a v konečném důsledku šetření nákladů, to jsou jen ty nejčastěji jmenované,“ říká Miroslav Vlasák, CEO Revolgy.

Většina firem (75,5 %) měla cloudovou infrastrukturu již od samého začátku. Ostatní měly zpočátku vlastní datacentrum (41,8 %), hosting serverů (34,2 %), tedy jejich pronajímání, a housing serverů (24,1 %) čili umístění vlastních serverů v profesionálním datacentru.

Hlavními argumenty, proč se firmy rozhodly na cloud přejít, byla především flexibilita (77 %) – tedy možnost snadno vytvářet nová prostředí a instalace. Následovaly nulová potřeba údržby a nákupu hardwaru (65,2 %) a škálovatelnost (57,1 %), tedy rozšiřitelnost systému, webového serveru či aplikace o nové prvky, nebo jejich změny. Dalšími důvody byly nulová potřeba údržby a nákupu hardwaru (65,2 %), odolnost proti výpadkům (53,6 %) a cena (27,7 %).

Z průzkumu rovněž vyplynulo, že firmy s přechodem na cloud neměly zásadní problémy – na škále 1–10 (od nejsnazšího po nejkomplikovanější) hodnotilo průběh implementace čísly 9 a 10 méně než 5 % dotázaných. Naopak číslem 3, tedy jako celkem hladký průběh, hodnotilo 17,9 % firem.

V nadpoloviční většině případů si vystačily čistě s interními zdroji, pomoc u cloudového partnera pak vyhledalo 34,8 %. V ostatních případech (10,7 %), pomohl s implementací přímo poskytovatel.

„Přestože stále více firem přechází na cloud, existují segmenty trhu, kde je jeho implementace pomalejší. Jsou to například bankovní instituce, které velmi důkladně prověřují bezpečnost uložených a posílaných dat. A stejný problém řeší i technologické firmy. Je proto třeba zmínit, že lídři v čele s Amazonem, Googlem a Microsoftem investují do bezpečnosti obrovské částky a zaměstnávají týmy bezpečnostních expertů, které by si běžná firma nikdy nemohla dovolit. Banky již naštěstí překonaly dlouho zažitou představu, že mít data v cloudu, namísto ve vlastním datacentru, není bezpečné,“ doplňuje Vlasák.

Průzkum proběhl na vzorku 133 českých technologických firem, 10 z nich byly pobočky zahraniční firmy. Rovnoměrně mezi nimi byly zastoupeny malé a velké firmy, 18 % tvořily velké firmy (500 a více zaměstnanců). Nejvíce pak byly zastoupeny firmy s 11–50 a 51–250 zaměstnanci, každá bezmála po jedné třetině.