Hlavní navigace

České firmy neznají spotřebu svých serverů

7. 7. 2014

Sdílet

 Autor: Intel
Podle ankety společnosti Intel uskutečněného na Cisco Connect 2014 si přehled o nákladech za energii spojených s provozem serverů vede jen necelá čtvrtina českých firem. Staří serverů ve firmách přesahuje čtyři roky.

(PR článek)

Návratnost investice do nových serverů se přitom v průměru pohybuje na úrovni devíti měsíců, nejsou zdaleka ojedinělé případy, kdy klesne jen na dva měsíce, přesto více než polovina českých firem spravuje svá data na serverech starších než 4 roky.

Z ankety společnosti Intel, ve které odpovídali IT odborníci z 289 českých firem v rámci konference Cisco Connect, vyplynulo, že firmy nemají přehled o spotřebě svých serverů a nejsou schopny vyčíslit, jak rychle se jim obměna existujících systémů vyplatí.

Přehled o nákladech spojených s provozem serverů si vede pouhých 24 % (dotázaných) firem. Zbývající více než tři čtvrtiny energetickou spotřebu nesledují, i když v těchto firmách převládá přesvědčení, že nové servery jsou energeticky úspornější.

Odpovědělo tak 40 % firemních respondentů, ve 36 % procentech (dotázaných) firem přehled o energetické úspoře nemají vůbec,“ uvedl v oznámení Petr Ulvr, manažer pro firemní sektor společnosti Intel.

Graf: Sledování úspory energie při pořízení nových serverů

Sledování úspory energie při pořízení nových serverů

Zdroj: Intel, anketa, n=289

Anketa Intelu dále odhalila, že více než polovina dotázaných firem (51 %) vlastní servery v průměry starší čtyř let, z toho více než v pětině případů jsou servery starší než pět let, což má vliv na jejich výkon a vyšší spotřebu.

Intel přitom upozorňuje na energetickou neefektivitu. „Tam, kde bylo před šesti roky potřeba osm serverů, dnes nám stejný výpočetní výkon poskytne jediný server, což se dramaticky podepisuje na nákladech a návratnosti investic,“ píše společnost.

Nahradíme-li osm serverů s procesory rodiny Intel Xeon 7400 Series, které v roce 2008 v době svého uvedení představovaly špičku, za jeden nový s procesorem Intel Xeon E7 v2, vrátí se nám investice do koupě serverů za dva měsíce.

Ačkoliv to není ve většině firem průchozí, výrobci počítačových technologií doporučují zachovat tříletý cyklus obměny firemního hardwaru.

Z ankety však vyplývá, pevně nastavený cyklus v intervalu tři roky a méně má jen 8 % dotázaných firem. Na druhou stranu, před dvěma lety takto odpověděla jen 2 % dotázaných firem.

Tam, kde bylo před šesti roky potřeba osm serverů, dnes nám stejný výpočetní výkon poskytne jediný server (Zdroj: Intel)Po třech letech jsou vzhledem k rychlosti vývoje procesorových technologií ze serverů energetičtí „otesánci“. Jedině tím, že je firma pravidelně vyměňuje za nové, dokáže uchovat optimální poměr mezi výkonem a cenou zařízení; navíc se jí díky úsporám energie investice rychle vrátí”,“ vysvětluje Petr Ulvr ze společnosti Intel.

Při porovnání spotřeby elektrické energie jednoho serveru s nejnovější generací procesorů Intel Xeon E7 s předchozí generací s procesorem Intel Xeon E5 při stejném výkonu je u nové generace spotřeba o 55 % nižší a rack server přitom zabere třikrát menší prostor.

I firma střední velikosti provozující svá data na patnácti serverech pět let starých může výměnou za jeden virtualizovaný nejnovější generace docílit úspory v jednotkách milionů korun v celkových nákladech na vlastnictví (podle kalkulátoru Intel Xeon).

I z hlediska provozních nákladů výměnou serverů firmy dosahují markantních úspor: například ve společnosti Gigant Group se jednalo o 67% provozní úsporu při 40% nárůstu výpočetního výkonu.

Případová studie: V Pojišťovně České spořitelny klesla spotřeba elektřiny o 40 %

Energetické přínosy nových technologií demonstruje příklad Pojišťovny České spořitelny, která dříve provozovala dvě datová centra se 70 servery.

Přechodem na řešení Cisco Unified Computing System s procesory z rodiny Intel Xeon E7 snížila počet fyzických serverů ze 70 na 51 a dosáhla tak snížení celkových nákladů vlastnictví, přičemž se zlepšila konsolidace a využití zdrojů.

Vytížení serverů kleslo o zhruba 60 %, spotřeba elektřiny o 40 %, množství kabeláže o 30 %, náklady na hardware o 25 % a licenční náklady o 20 %.

Cisco UCS velmi těsně propojuje infrastrukturu datového centra s jeho výpočetní vrstvou. Výrazně tak zjednodušuje architekturu, což samo o sobě přináší nižší spotřebu energie na napájení jednotlivých prvků. Navíc to ale znamená také zlepšení toku vzduchu a snadnější chlazení serverů, což vede k dalšímu viditelnému snížení energetické náročnosti v průměru o 25 procent,“ říká Tomáš Michaeli, konzultant pro datová centra ve společnosti Cisco Systems.

Uvedení architektury Cisco UCS katapultovalo společnost do první pětky největších výrobců serverů na světě a potvrdilo zájem uživatelů o nová, energeticky úspornější řešení.

Zdroj: Intel