Hlavní navigace

Change Manager od firmy Embarcadero dokáže měnit životní cyklus změn v databázích

Novou verzi produktu Change Manager 5.0, který podle výrobce jako jediný z nástrojů na správu změn v databázích poskytuje obsáhlou podporu mnoha databází z jediného uživatelského prostředí, představila firma Embarcadero. Zahrnuje přitom všechny tři oblasti správy změn v databázích: schémata, data i konfigurace.
Pavel Louda 30. 9. 2008

Sdílet


Novou verzi produktu Change Manager 5.0, který podle výrobce jako jediný z nástrojů na správu změn v databázích poskytuje obsáhlou podporu mnoha databází z jediného uživatelského prostředí, představila firma Embarcadero. Zahrnuje přitom všechny tři oblasti správy změn v databázích: schémata, data i konfigurace.
Embarcadero Change Manager 5.0 poskytuje vývojářům a databázovým administrátorům pokročilé funkce pro porovnávání schémat a změny jejich funkčnosti, možnost porovnávat a synchronizovat data a prověřovat konfigurace. Uživatelé získávají možnost vytvářet výstupní sestavy s výpisem změn v databázích, připravovat a spouštět nová vydání a najít problémy výkonu databází, které bývají následkem plánovaných nebo neplánovaných změn.
"Embarcadero Change Manager 5.0 dělá pro správu změn v databázích to samé, co dělá správa zdrojového kódu při řízení změn softwaru. Poskytuje jasné a přehledné výpisy změn v databázích a integraci na hluboké úrovni; administrátoři a vývojáři s ním zvýší svou produktivitu a vyhnou se nákladně odstraňovaným problémům", řekl Michael Swindell, viceprezident pro produkty u společnosti Embarcadero Technologies.
Change Manager pomáhá administrátorům zajistit to, že změny aplikované v produkčním prostředí jsou též aplikovány na návrhová, vývojová a testovací prostředí. Vývojářům a administrátorům též pomáhá spolehlivě přenášet změny mezi databázemi a ověřovat integritu prostředí. Navíc Change Manager 5.0 umí pořizovat momentky zachycující databázová schémata a aktivně monitorovat změny v databázích. Pokud nastane problém, administrátoři mohou použít tyto momentky pro výpis stavu, pochopení změn a návrat k původnímu stavu. Tím se zajistí optimální výkon databáze.
Další nové vlastnosti v nástroji Change Manager 5.0 zahrnují:
· Jedinou multifunkční a na databázích nezávislou aplikaci, která zahrnuje správu a prověřování databázových schémat, dat a konfigurací
· Nové edice Personal, Standard, Professional a Ultimate ušité na míru potřebám vývojářů a databázových administrátorů
· Podporu posledních verzí DMBS: Oracle 11g, SQL Server 2005 a 2008, Sybase 15 a DB2 9.5
· Rozšířenou integraci správy zdrojového kódu prakticky s každým produktem SCC prostřednictvím Eclipse Team API
· Výstupní formáty obsahující HTML, PDF, XML, CSV a RTF
· Porovnání schémat typu 1:n, tedy možnost porovnat jedinou databázi s více cíli v jiných databázích v rámci jediného sezení
· Rozšířené rozhraní příkazové řádky se "šamanem" pro tvorbu příkazů, vykonávání více příkazů s párováním regulárních příkazů a tvorbou skriptů ANT
· Rozšířené možnosti upozorňování pomocí e-mailu s novým rozšiřovacím bodem Eclipse-Java pro přidávání vlastních funkčností
Change Manager též umožní vývojářům spustit porovnávání mezi různými druhy databází; porovná a synchronizuje data mezi dvěma datovými zdroji na stejných nebo různých databázových platformách. Change Manager podporuje IBM DB2 pro LUW, Microsoft SQL Server, Oracle a Sybase z jediné aplikace a jediného rozhraní.