Hlavní navigace

Chcete kvalitní aplikace? Musí spolupracovat celá firma

2. 2. 2015

Sdílet

 Autor: © Andreas Haertle - Fotolia.com
Firmy, které během vývoje softwaru využívají intenzivní spolupráci napříč jednotlivými odděleními, dosahují ve svém podnikání výraznějších úspěchů.

V globální studii „DevOps: The Worst-Kept Secret to Winning in the Application Economy“, kterou uskutečnila firma CA 88 % podniků již využívá nebo v blízké budoucnosti plánuje přijmout strategii užší synergie týmů podílejících se na vývoji softwaru.

Díky přijetí tzv. DevOps zaznamenala zlepšení chodu firmy s ohledem na vývoj produktu pětina respondentů. K nejvýraznějším pozitivním změnám patří zejména nárůst zákazníků, urychlení výrobního procesu a lepší kvalita a výkon aplikací.

Obecně ze studie vyplynulo, že oproti světovému průměru nahlížejí pozitivněji na dopady DevOps respondenti z USA než z Evropy.

 „Strategie užší spolupráce týmů na vývoji - DevOps - je mocným nástrojem k dosažení lepších hospodářských výsledků firem. Svědčí o tom data z našeho výzkumu: 34 % respondentů z firem, které mají nadprůměrný nárůst zisku, uvádí, že již přijali DevOps,“ říká Andi Mann, viceprezident CA Technologies.

„V tomto kontextu je přijetí DevOps nutností - světová obchodní a IT špička potřebuje tuto strategii k tomu, aby se úspěšně adaptovala na byznys realizovaný pomocí mobilních aplikací, jejichž vývoj DevOps zefektivňuje, čímž zajišťuje firmám konkurenceschopnost a další růst.“

Strategie vývoje DevOps reaguje na vzájemnou závislost vývoje softwaru a IT provozu. Zdůrazňuje komunikaci, spolupráci a integraci mezi vývojářem a odborníky na informační technologie z provozu. Výsledkem je rychlejší produkování softwarových aplikací a služeb firmy. Metodika DevOps je mezi IT společnostmi a firmami, které mají svá vlastní vývojová oddělení na software, silněji propagována už od roku 2009.

 

Další závěry zmíněného výzkumu podle CA:

  • Subjekty, které přijaly postupy užší spolupráce mezi týmy na vývoji softwaru DevOps, jsou ochotnější investovat do lidí a nástrojů za účelem prohloubení spolupráce na bázi DevOps. Nejvíce firmy investují do náboru nových specialistů (63 %), dále do zapojení konzultantských firem (51 %). Nezbytným je také školení pro hladké přijetí DevOps (46 %).
  • Hlavní motivací pro přijetí DevOps je u firem potřeba zlepšit kvalitu a výkon aplikací, stejně jako posílit spokojenost koncového zákazníka (44 % respondentů).
  • Téměř všechny organizace s větším než průměrným růstem zisku zaznamenaly díky přijetí DevOps strategie viditelné výhody: asi v 95 – 97 % těchto firmem se zvýšila frekvence vývoje softwaru a služeb, a vyvíjené aplikace se staly dostupnější pro mnohem více platforem.
  • Bezpečnost a firemní struktura zůstávají hlavními překážkami, které braní v přijetí DevOps strategie (28 % respondentů).