Hlavní navigace

Chraňte svou pověst před on-line podvodníky

Dostupnost systému Online Fraud Protection, který je určen k ochraně podniků, jež provádějí velké množství finančních transakcí, a jejich zákazníků před ztrátami v důsledku on-line podvodů včetně phishingu a pharmingu, představila společnost Symantec.
Pavel Louda 4. 6. 2008

Sdílet


Dostupnost systému Online Fraud Protection, který je určen k ochraně podniků, jež provádějí velké množství finančních transakcí, a jejich zákazníků před ztrátami v důsledku on-line podvodů včetně phishingu a pharmingu, představila společnost Symantec.
Narušení pověsti firemní značky v důsledku on-line podvodů je významný problém, který hrozí všem organizacím provozujícím činnost online. V průběhu posledních šesti měsíců roku 2007 zaznamenala společnost Symantec více než 85 000 aktivních hostitelů phishingu, což jsou počítače, které mohou být hostiteli jednoho i více phishingových webů. To představuje nárůst o 167 % oproti první polovině roku 2007.
Program Online Fraud Protection zahrnuje:
· Sledování phishingu: Vyhledává nové phishingové útoky a jiné útoky na obchodní značku klienta.
· Sledování transakcí: Vyhodnocuje transakce na serverových systémech a blokuje podvodné aktivity.
· Odezva na případy online podvody a protiopatření: Poskytuje rychlou reakci na útoky za účelem minimalizace ztrát a ochrany pověsti značky, včetně spolupráce s poskytovateli služeb Internetu při omezování činností podvodníků.
· Zjišťování informací o škodlivém kódu a analýza škodlivého kódu: Sleduje škodlivý kód zaměřený na konkrétní značku a analyzuje chování nového škodlivého kódu.
· Vzdělávání a ochrana spotřebitelů: Pomáhá organizacím vzdělávat a chránit jejich koncové zákazníky před online hrozbami a minimalizovat riziko podvodu.
· Odborník v místě: Nabídka zahrnuje také odborníka společnosti Symantec v místě, který má přístup k různým zdrojům bezpečnostních dat a spolupracuje se zaměstnanci klienta, kterým předává odborné znalosti a slouží jako primární kontaktní místo organizující všechny práce na ochraně před online podvody.