Hlavní navigace

Chybí nám digitální lídr

16. 11. 2018

Sdílet

 Autor: Adobe Stock
Čtvrtina českých ředitelů věří, že právě jejich firmy budou přicházet s přelomovými změnami namísto toho, aby se takovým změnám musely samy přizpůsobovat. Vyplývá to z průzkumu Dell Technologies Digital Transformation Index.

Podle studie Dell Technologies Digital Transformation Index (DT Index) není žádná česká firma digitálním lídrem. Průzkum DT Index, který proběhl ve spolupráci se společností Intel, mapuje postup digitální transformace ve středních až velkých podnicích a zkoumá digitální očekávání a obavy jejich šéfů.

Studie zjišťuje, že 84 % českých vedoucích pracovníků se domnívá, že jejich organizace se bude jen těžko vyrovnávat s měnícími se požadavky zákazníků v příštích pěti letech a 25 % se obává, že zaostanou za ostatními.

Propočty studie DT Index vycházejí z výkonnosti firem v následujících oblastech: naplňování základních atributů digitální firmy, stávající IT strategie, strategie transformace pracovních sil a plánované investice.

Dva roky po prvním představení studie DT Index v roce 2016 společnosti Dell Technologies a Intel více než zdvojnásobily rozsah průzkumu ze 16 zemí na 42 a vyhodnotily výkonnost 4 600 firem s použitím rozdělení do následujících skupin:

 

Skupiny hodnocení

Popis

Výsledky ČR v roce 2018

Lídři

Digitální transformaci, v jejích různých podobách, mají zapsánu v DNA svého podniku.

0 %

Implementující

Mají vyzrálý plán digitální transformace, investují a zavádějí inovace.

23 %

Zvažující

Přijímají digitální transformaci opatrně a postupně, plánují a investují s ohledem na budoucnost.

30 %

Následovníci

Provedli jen velmi málo digitálních investic, váhavě začínají plánovat do budoucna.

28 %

Zaostávající

Nemají plán digitální transformace, omezeně investují a zavádějí dílčí iniciativy.

19 %

 

I když české firmy nemají žádného zástupce ve skupině digitálních lídrů, nabízí Digital Transformation Index slibná zjištění v dalších skupinách. Například 23 % místních firem, tedy téměř čtvrtina, spadá do kategorie implementujících. Tyto firmy mají zformulované pokročilé plány a inovace v digitální oblasti, které zajišťují jejich transformaci.

Studie Digital Transformation Index také odhaluje, že příliš mnoho podniků se nachází ve střední skupině nebo se pohybují ve spodních dvou skupinách. To znamená, že se mění příliš pomalu nebo dokonce nemají vůbec žádný digitální plán.

Podle výsledků průzkumu 88 % českých firem v současnosti čelí významným omezením, která brání jejich digitální transformaci.

Mezi největších pět překážek v digitální transformaci patří:

 1. Nedostatečný rozpočet a zdroje.
 2. Regulační nebo legislativní změny.
 3. Chybějící vhodné dovednosti a zkušenosti zaměstnanců.
 4. Nevyspělá digitální kultura: slabé sladění a spolupráce skupin v rámci firmy.
 5. Nedostatečná podpora nejvyššího vedení.

 

Tyto překážky znehodnocují úsilí věnované digitální transformaci. 66 % šéfů českých firem se například domnívá, že digitální transformace by měla mít v rámci jejich organizací větší záběr. Jen 6 % z nich je silně přesvědčeno, že během příštích pěti let budou přicházet s přelomovými změnami namísto toho, aby se takovým změnám museli sami přizpůsobovat.

„Už nějakou dobu hovoříme o tom, že se nacházíme na přelomu významných změn. To už neplatí,“ říká Jiří Kysela, ředitel společnosti Dell Technologies Česká republika. „Nová digitální éra je tady a zásadně proměňuje naše životy, práci i podnikání. To znamená, že nyní je rozhodujícím faktorem rychlost realizace změn. Úspěšná transformace musí proběhnout co nejdříve a musí být zásadní.“

Průzkum ukazuje, že firmy činí kroky k překonání uvedených překážek i z důvodu hrozby, že budou poraženy pružnějšími, inovativnějšími hráči. Na druhou stranu pokrok v těchto oblastech je poněkud nejistý či pomalý, jak je vidět na následujících zjištěních:

 •  34 % českých firem využívá digitální technologie k urychlení vývoje nových produktů a služeb.
 • 33 % firem integruje zabezpečení a ochranu osobních údajů do všech zařízení, aplikací a algoritmů.
 • 29 % se usilovně snaží rozvíjet vhodné dovednosti a zkušenosti zaměstnanců, například programování.
 • 27 % sdílí znalosti mezi různými pracovními rolemi, například předávají IT pracovníkům obchodní dovednosti a naopak obchodní lídry vzdělávají v oblasti IT.

 

Společnosti také stále častěji využívají nové technologie a kybernetické zabezpečení k podpoře (a ochraně) jejich transformace.

Cloud22

Plánované investice během jednoho až třech let:

 • 44 % českých firem zamýšlí investovat do kybernetického zabezpečení.
 • 34 % českých firem chce investovat do multi-cloudových služeb.
 • 38 % českých firem plánuje investovat do technologií internetu věcí.
 • 25 % českých firem má v úmyslu investovat do návrhu datových center orientovaných na výpočetní procesy a do podpory a optimalizace aplikačních úloh.
 • 20 % českých firem má za cíl investovat do umělé inteligence.

Malá, ale přesto významná část firem dokonce plánuje experimentovat s nově vznikajícími technologiemi. 14 % firem bude investovat do blockchainu, 15 % do kvantových počítačů a 18 % do virtuální či rozšířené reality.