Hlavní navigace

CIO ve státním sektoru vydávají na digitální iniciativy 21 % rozpočtů

5. 5. 2017

Sdílet

 Autor: © Web Buttons Inc - Fotolia.com
Analytici doporučují, aby ředitelé IT ve státních organizacích porovnávali své aktivity s nejlepšími z jiných oborů.

Podle aktuálního průzkumu společnosti Gartner vydávají nejvýkonnější organizace v soukromém i veřejném sektoru v průměru větší část svých IT rozpočtů (33 procent) na digitální iniciativy, než je tomu u organizací státní správy (21 procent). Na rok 2018 pak nejvýkonnější organizace plánují alokovat na digitalizaci dokonce 43 % IT výdajů, ve srovnání s 28 % v případě státní správy. Data vycházejí z výsledků průzkumu 2017 CIO Agenda, v jehož rámci bylo celosvětově dotazováno 2 598 CIO z 93 zemí včetně 377 CIO z 38 zemí.

Pode viceprezidenta výzkumu společnosti Gartner Ricka Howarda byl rok 2016 do značné míry přelomový, když občané vyjádřili svou frustraci se stavem věcí veřejných jak ve volebních místnostech, tak přímo na ulici, i v celkově nízké míře důvěry ve výkonnost veřejných institucí.

To je třeba neprodleně řešit,“ říká Howard. „Vládní CIO mají neodkladnou povinnost sledovat, co se děje za hranicemi jejich organizace a porovnávat se s nejvýkonnějšími organizacemi ve veřejném sektoru i další odvětvích služeb.“

CIO ve státní správě očekávají v průměru nárůst IT rozpočtu o 1,4 % (oproti průměru 2.2 % za všechna odvětví). Lépe si ale vedou CIO na lokální úrovni, očekávající nárůst o 3,5 % - i to je ale stále o více než procento méně, než o kolik v průměru rostou IT rozpočty nejúspěšnějších IT organizací.

Data z porovnávacích analytických nástrojů Gartner dále naznačují, že státní správa na lokální úrovni vydává na IT v průměru 4 % svých rozpočtů, zatímco u organizací na celostátní a mezinárodní úrovni to v minulém roce bylo 9,4 % (respektive 8,6 % v roce 2015).

V rámci výhledu na rok 2017 byli respondenti požádání o určení technologií, které mají největší potenciál změnit jejich organizace během následujících pěti let:

Pokročilá analytika byla uváděna nejčastěji na všech úrovních státní správy (79 %), klíčovou investicí pro všechny úrovně státní správy zůstávají také digitální bezpečnostní kamery (57 %, v sektoru obrany a zpravodajství dokonce 74 %). V transformační význam internetu věcí věří zejména na lokální úrovni (68 %), zatímco obchodní algoritmy zajímají ústřední organizace státní správy (41 %). Na rozdíl od těch z nejvýkonnějších organizací nevidí respondenti z řad státní správy tak výrazné příležitosti v technologiích jako je strojové učení či blockchain. Lokální organizace státní správy (samosprávy) pak vidí optimističtěji ještě autonomní vozidla (9%) a chytré roboty (6 %).

Nejčastějšími překážkami, které musí CIO a IT ředitelé ve státním sektoru překonávat, je nedostatek odborníků (26%) a omezené rozpočty (19%), případně kultura či struktura jejich organizace (12 %). Pokud jde o nedostatek odborníků, tak nejhorší situace je v oblasti datové analýzy (30 %), na druhém místě je pak bezpečnost a řízení rizik (23 %). Rick Howard doporučuje: „Překonejte nedostatek odborníků rozšířením své sítě expertů mimo organizace státní správy. Ve srovnání s ostatními CIO uzavírají ti „státní“ mnohem menší počet partnerství se startupy a středně velkými organizacemi – přicházejí tak o zdroj nových nápadů, dovedností a technologií.“

Cloud22

Koncept digitálních ekosystémů není pro CIO ve státním sektoru nový.  Organizace státní správy se do nich zapojují ve vyšší míře něž jiná odvětví, podle analytiků Gartneru tak ale často činí spíše z nutnosti a nesystematicky. Ve státním sektoru uvádí 58 % CIO, že jsou součástí digitálních ekosystémů, zatímco napříč všemi odvětvími je to 49 %.

S tím, jak digitalizace zrychluje napříč všemi odvětvími, se zvyšuje i potřeba zapojení organizací státní správy do digitálních ekosystémů – provázaných, škálovatelných sítí podniků, lidí a věcí. „Digitální ekosystém se stává prostředkem, s jehož pomocí může být státní správa při poskytování svých služeb veřejnosti skutečně efektivnější,“ uzavírá Rick Howard.