Hlavní navigace

Cisco vylepšuje sítě s vlastní obranou

9. 3. 2007

Sdílet

Cisco včera ohlásilo významné zlepšení funkcí několika bezpečnostních produktů, dovolující nastavit jejich spolupráci tak, aby v souhrnu poskytovaly lepší obranu proti hrozbám, umožňovaly snazší správu sítě a chránily diskrétní komunikaci vzdálených uživatelů.

Cisco včera ohlásilo významné zlepšení funkcí několika bezpečnostních produktů, dovolující nastavit jejich spolupráci tak, aby v souhrnu poskytovaly lepší obranu proti hrozbám, umožňovaly snazší správu sítě a chránily diskrétní komunikaci vzdálených uživatelů.

Funkce zapadají do konceptu sítí s vlastní obranou (Self Defending Networks, SDN), jenž dovoluje nastavit spolupráci různých druhů bezpečnostních produktů a tím vytvořit těsnější obranu sítě, bez ohledu na její velikost.

Cisco SDN integruje bezpečnost do všech prvků komunikační infrastruktury a umožňuje různým prvkům vyměňovat si informace o probíhajících útocích a spolupracovat na obraně sítě. Velká pozornost je věnovaná i zjednodušení správy a ochraně dat pro vzdálené uživatele. Vylepšeny byly funkce Intrusion Prevention System (IPS), Security Agent (CSA), Security Mitigation Analysis and Response System (CS-MARS), Security Manager (CSM) a Secure Sockets Layer virtual private network (SSL VPN).

Jako příklad spolupráce lze uvést komunikaci mezi zařízením pro prevenci průniků Cisco IPS a softwarem pro ochranu stanic a serverů CSA. V případě, že Cisco Security Agent identifikuje nevhodnou činnost nebo kód od vzdálené stanice, předá tuto informaci IPS, který následně na tuto specifickou stanici uplatňuje přísnější pravidla než na jiné stanice.

 

Autor článku