Hlavní navigace

Cloud computing a obří datacentra po světě pomáhají snižovat energetické nároky

30. 6. 2016

Sdílet

 Autor: ČRa
Před deseti lety rostla spotřeba energie v datacentrech neudržitelnou rychlostí, kdy stoupla o celých 24 % mezi lety 2005 a 2010. Ale posun směrem k virtualizaci, cloud computingu a lepší správě datacenter vedl k výraznému snížení energetických nároků.

Podle nové studie se očekává jen nepatrný nárůst spotřeby elektrické energie za roky 2014 – 2020, nějaká 4 %, a to i přes neustálý růst poptávky po výpočetní síle.

Celková spotřeba elektrické energie v datacentrech ve Spojených státech, což zahrnuje napájení serverů, úložišť, sítě a infraktury, která to všechno zajišťuje, byla v roce 2014 70 miliard kilowatthodin, což představuje 1,8 procenta celkové energetické spotřeby USA.

Vzhledem k současným trendům se předpokládá, že datacentra budou vyžadovat kolem 73 miliard kilowatthodin v roce 2020, což není nijak extrémní nárůst.

„Růst spotřeby energie v datacentrech se od posledního desetiletí výrazně zpomalil,“ píše se ve studii Amerického ústavu pro energetiku v Národní Laboratoři Lawrence Berkeley. „Poptávka po výpočetní síle a produktivitě datacenter však stále významně roste.“

Lepší efektivita je však evidentní ve snížení rychlosti růstu fyzických serverů.

Od roku 2000 do roku 2005 se prodeje serverů zvedly každoročně o 15 %, čímž se počet serverů v datacentrech takřka zdojnásobil. V letech 2005 až 2010 se pak tempo zpomalilo na každoroční 5% přírůstky; tento pokles zapříčinila i tehdejší dlouhá hospodářská krize. Nicméně i tak tendece zpomalení růstu serverů pokračuje, stabilně je nyní na 3 % a má tak pokračovat až do roku 2020.

Výrazně snížená rychlost růstu prodejů fyzických serverů je výsledek výrazného vylepšení efektivity, virtualizace a přesunu ke cloud computingu. Zahrnuje to také koncentraci workloadů do gigantických datacenter, které mají nad 37 000 čtverečních metrů a výš. Energetická spotřeba je díky takovým obřím komplexům nižší.

“Jsem ještě optimističtější než autoři studie, a předpokládám, že celková spotřeba energie poklesne s tím, jak se čím dál větší počet IT uživatelů přesune na veřejné cloudy, které jsou nejen nejúčinnější, ale také snižují spotřebu energie na jednotlivou aplikaci,” říká Urs Holzle, viceprezident pro infrastrukturu v IT gigantovi Google.

Přesun k mobilním zařízením, které vyžadují méně energie než desktopy, také pomůže uspořit elektrickou energii.