Hlavní navigace

Cloud, nebo páska? Co je lepší využívat pro málo používaná data

10. 2. 2018

Sdílet

 Autor: © animind - Fotolia.com
Páskové úložiště bylo prohlášené za mrtvé tolikrát, že se to stalo v technologickém žurnalismu metaforou. Pravda je ale poněkud složitější a v konečném důsledku nejde ani tak o zánik pásek jako spíše o rozšiřování cloudových služeb.

Stejně jako mainframe má i páska stále své místo v datových centerech. Je to historická technologie, která má řadu výhod a kromě nízké ceny mezi ně patří mj. také spolehlivost a jednoduchost.

Pokud jste ale zaplatili páskové roboty pro automatizaci a verifikační kroky, abyste zajistili, že vaše zálohy skutečně vaše data obsahují, znamenají všechny výdaje na pracovní síly a infrastrukturu to, že páska zase není při ceně za megabajt tak levná, jak to může vypadat.

Mezitím cloudové služby nekonkurují jen ekonomicky (můžete platit jen jeden nebo dva centy za gigabajt měsíčně), ale umožňují vám přemýšlet jinak o záležitostech souvisejících s dlouhodobou archivací a obnovou po havárii.

Velké podniky prohlašují, že s páskou skončily a že chtějí přesunout své zálohy do cloudu,“ tvrdí Guru Pangal, šéf pro hybridní ukládání a ochranu dat v Microsoftu.

Tito zákazníci podle něj neodepíšou své investice do pásek přes noc, ale nechtějí utrácet více peněz za infrastrukturu, která jim neposkytuje takové funkce úložiště, jaké chtějí.

„Pásky byly prohlášené za mrtvé dosud snad už 15krát. Každých pět let někdo řekne, že jsou pásky mrtvé, ale stále se hojně používají. My ale neříkáme, že jsou mrtvé. Mnoho našich zákazníků však ano. Říkají: ‚Pokud jde o pronájem pásek, tak s tím jsme skončili. Je to příliš složité.Nevím, jestli lze udělat obnovení. Nemůžeme to otestovat.Chceme přejít do cloudu,‘“ vysvětluje Pangal.

 

Změna přístupu

Je dobré začít otázkou „Proč naše organizace používá především pásky?“, doporučuje Phil Bindley, technologický ředitel společnosti The Bunker, což je významný poskytovatel úložných služeb.

Podle něj se – stejně jako u jiných druhů historické infrastruktury – v mnoha organizacích stala páska výchozím režimem zálohování prostě proto, že „to takto vždy dělali“.

Je snadné uvíznout ve svém myšlení a držet se původního stavu, ale jednou z klíčových otázek, které je dobré si klást v souvislosti s veškerým vybavením IT, a to včetně pásek, je, zda poskytuje firmě to, co potřebuje pro dosažení svých cílů a zda umožňuje vyšší agilitu a v důsledku toho i konkurenceschopnost.

Malým firmám cloud nabízí funkce IT podnikové třídy, jako je nepřetržitý provoz bez počátečních nákladů, a to je dobrá volba pro jejich archivaci i jako úložiště pro tzv. chladná, tedy zřídka používaná data.

Mark Read Jones, šéf cloudové společnosti Timico Technology Services, specializující se na cloudové služby, tvrdí, že je „lepší spravovaná služba v cloudu než ta, již spravuje vlastní tým“. Ten by se podle něj totiž měl spíše zaměřovat na „korunovační klenoty“ podnikových aplikací – na podporu firemních procesů, udržování dostupnosti živých systémů a podporu digitální transformace.

Cloudové služby také umožňují samoobslužnou obnovu. „Uživatelé by dnes neměli být závislí na pomoci linky technické podpory pro hovory, e-maily a rychlé zprávy v případě nutnosti obnovy souboru, který ztratili nebo neúmyslně smazali,“ vysvětluje Read Jones.

To je právě druh pohodlí, který přitahuje zákazníky společnosti Rubrik, jež nabízí systémy pro cloudovou správu dat. Některé společnosti totiž přestaly používat pásky „z důvodu provozních nákladů a složitosti údržby páskových archivů“, tvrdí Biphul Sinha, výkonný ředitel Rubriku.

Když totiž podle něj tyto firmy potřebovaly obnovit data z archivních pásek, vyžadovalo to převozy nákladními automobily, násobné úplné obnovy serverů a manuální vyhledávání. V případě cloudového řešení získají okamžité vyhledávání a rychlé obnovení jednotlivých souborů.

 

Strategie pro úložiště

Archivační služba Amazoru AWS Glacier je jednou z možností, jak ukládat chladná data v cloudu, ale je nepravděpodobné, že byste data tam (nebo na jiné podobné místo) jen jednoduše kopírovali. Namísto toho s nimi budete muset zacházet jako se specifickou vrstvou úložiště v rámci vaší celkové strategie.

Například v případě služby Azure Backup, kterou Pangal popisuje jako velmi jednoduchou, data prostě zálohujete a obnovujete.

„Zálohujete své virtuální stroje a data do cloudu Azure a můžete je obnovit opět do cloudu Azure nebo přímo do své infrastruktury. Jedním z největších případů použití, který jsme viděli, byla právě náhrada úložných pásek,“ tvrdí Pangal.

Azure Backup lze přitom použít jako cíl jak z klientských počítačů, tak ze serverů a ze serverových aplikací jako SQL Server, ze zátěží provozovaných v IaaS v cloudu Azure nebo z tradičních systémů pro ukládání dat, přičemž lze nastavit zásady uchovávání (dokonce až na 99 let).

Pokud firma používá SQL Server 2016, nová funkce Database Stretch umožní navíc rozložení teplých a chladných dat do SQL Azure automaticky. Nebo se v Azure může použít VM asynchronní replika.

Jestliže ale firma SQL Server 2016 nevyužívá, může jí pomoci služba CaaS (kontejnery jako služba) společnosti DH2i (služba je založena na softwaru správy kontejnerů DxEnterprise provozovaném v cloudu Rackspace), která poskytuje cloudové funkce HA (vysoká dostupnost) a DR (obnova po havárii) pro libovolnou verzi SQL Serveru od verze 2005 výše.

Provoz SQL Serveru v kontejneru navíc usnadňuje vytváření snapshotů a kopírování běžícího serveru a také vytvoření nové instalace v případě potřeby obnovení.

Chcete-li však chránit komplexní aplikace, je obvykle Azure Site Recovery lepší volbou, protože obsahuje orchestraci.

„Azure Site Recovery pracuje se všemi klíčovými aplikačními technologiemi, a to zajišťuje přípravu aplikací orchestrovaným způsobem,“ popisuje Pangal a dodává, že firma jim jen předá své virtuální počítače nebo řekne „tyto aplikace chci chránit“ a oni zajistí replikaci dat, orchestraci a poskytnou správný mechanismus pro obnovu dat a správné zálohování aplikace.

Chcete-li použít cloud jako další vrstvu storage, které se dá integrovat s existující úložnou infrastrukturou, může služba StorSimple vypadat například jako SAN či NAS, ale také se dokáže připojit k Azure, AWS a k dalším cloudovým úložištím.

Aplikace zapisují z důvodu výkonu do lokálního úložiště. Pokud si můžete dovolit snížení výkonu v důsledku identifikací a deduplikací neaktivních dat, může je StorSimple komprimovat, šifrovat a umísťovat jako vrstvu do cloudu.

Pro pracovní zátěže vrstvy jedna, jako jsou Exchange nebo SQL Server, kde nechcete ovlivnit výkon, vytváří StorSimple snapshoty a zasílá je do odpovídajícího firemního cloudového úložiště. I zde lze obnovovat data do cloudu nebo do firemní sítě SAN.

StorSimple ale samozřejmě není jediný způsob, jak připojit místní úložiště ke cloudovým úložištím. Platforma pro sdílení souborů společnosti Syncplicity dokáže automaticky synchronizovat své StorageVaults do cloudů AWS a Azure pro účely zálohování.

Softwarově definovaná appliance úložiště společnosti Rubrik zase umí zálohovat fyzické pracovní zátěže, zejména SQL Server a systémy Linux, do cloudových úložišť jako AWS S3 a Azure s využitím pravidel a smluv o úrovni poskytovaných služeb (SLA) ohledně udržení záloh lokálně nebo s možností jejich posílání do cloudu.

Dokonce i známé zálohovací nástroje, jako je třeba Acronis, dokážou zálohovat do cloudového úložiště.

 

Potřeba únikového plánu

Podle Jona Tilburyho, výkonného ředitele firmy Preservica, která se specializuje na digitální archivaci, se organizace přesouvají v případech dlouhodobého ukládání do prostředí cloudu, ale sám upozorňuje na to, „aby si firmy zajistily, že budou mít flexibilitu pro odchod a migraci na jiné služby v budoucnu“.

Tilbury radí, abyste se podívali na náklady a možnosti extrakce svých dat v případě potřeby (například převzetí dat ze služby AWS Glacier začne být po dosažení určitého denního limitu poměrně drahé).

Budete také podle něj možná muset přemýšlet o síťových připojeních používaných k získání dat z cloudu. Chcete-li přesunout svůj existující archiv, možná budete chtít poslat svému poskytovateli cloudového úložiště pevné disky.

Pokud navíc potřebujete přesouvat pravidelně velké množství dat, budete uvažovat o připojení MPLS.

Nehledě na vámi vybranou službu doporučuje Tilbury zvažovat ukládaný formát stejně jako místo ukládání. „Jaká je pravděpodobnost, že budeme moci přečíst a použít současné formáty za sto let? Dokonce i formáty souborů používané před deseti lety jsou dnes zastaralé nebo nečitelné.“

Stejně jako můžete použít miniatury k nalezení potřebného obrázku a poté k práci stáhnout verzi s vysokým rozlišením, můžete do služby rychlého úložiště jako Amazon S3 uložit „prezentační verze“ obsahu a formáty, které budete schopni extrahovat a upgradovat, uložit do služeb s nižší cenou, jako je např. AWS Glacier od stejné firmy.

John Hood, technologický ředitel společnosti Civica, což je britská outsourcingová firma, podle svých slov slyší podobné obavy od zákazníků týkající se garance dlouhodobé dostupnosti.

Trvalé umístění dat dokáže nabídnout rostoucí počet cloudových služeb. Budete si však muset ověřit, zda vámi vybraná služba vyhovuje evropským směrnicím GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Pokud záleží na citlivosti dat, říká Hood, budete potřebovat „ekonomické řešení od poskytovatelů služeb, které splní velmi přísné záruky a požadovanou akreditaci“.

To by se mohlo týkat služeb, jako jso třeba řešení archivace e-mailů od společnosti Mimecast pro kancelářské aplikace Office 365 a Google Apps for Work nebo Archive2Azure společnosti Archive360, které slibují dlouhodobé a bezpečné ukládání nestrukturovaných dat potřebných pro dodržení předpisů (například žurnálování e-mailů, pracovních souborů souborového systému, jednotlivých souborů PST a systémově generovaných reportů, stejně jako obvyklé soubory a data e-mailů).

S konektory pro služby archivace e-mailů, jako jsou MessageOne, AXS-One, MX Logic, ArchiveOne a Gwava, dokáže služba Archive2Azure zachovat řetězec ukládání, takže se nemusíte obávat vlivu přesunu neaktivních dat do cloudu při jakémkoliv zjišťování pro právní účely, které by případně bylo nutné zajistit.

Cloud22

To je užitečné připomenutí, že stále musíte myslet na archivaci, přestože využíváte SaaS nebo jiné cloudové služby, protože cloud samozřejmě neeliminuje nutnost zálohování. Uživatelé totiž mohou nechtěně či úmyslně smazat soubory nebo přepsat data, navíc stále větším problémem je ransomware, správci mohou zapomenout obnovit cloudové předplatné nebo se může pokazit nějaký pracovní postup.

Lze mlčky předpokládat, že cloud je logickým místem na zálohování cloudových služeb. Když si však zvolíte cloudové zálohování pro své cloudové služby, může být vhodné uvážit, jestli je to příhodné místo pro zbytek vašich záloh, archivací a pro lokality ohledně obnovy po havárii.