Hlavní navigace

Co vám může přinést robotická automatizace procesů?

29. 10. 2016

Sdílet

 Autor: © Pavel Ignatov - Fotolia.com
RPA (Robotic Process Automation, robotická automatizace procesů) se zaměřuje na automatizaci IT úloh s vyšší hodnotou. Mohla by představovat dosud nejlepší opatření, jak eliminovat potřebu využívat služby outsourcingu.

Tichá revoluce s potenciálním dopadem na pracovní síly v IT segmentu a svým způsobem připomínající outsourcing může mít podobu robotické automatizace procesů.

RPA směřuje k automatizaci řady podnikových i komputerizovaných procesů obvykle vykonávaných lidmi a pravděpodobně bude v organizacích, které ji nasazují, vyvolávat vášně, protože má potenciál nahradit současné drahé pracovní IT pozice. A také může otřást směsí relevantních dovedností a v případě strategického nasazení také odvrátit hrozbu využití IT outsourcingu.

Příčinou vzestupu zájmu o RPA je pokrok v oblasti softwaru a umělé inteligence, díky kterému má automatizace vyhlídky na zvládnutí úloh s vyšší hodnotou více než kdykoliv předtím. A na organizace, které tyto systémy nasazují, to už má významný vliv.

 

Co přesně je RPA?

Ve své podstatě robotická automatizace procesů představuje „robotický“software, který organizace nakonfiguruje k zachytávání a interpretaci akcí existujících aplikací používaných v různých podnikových procesech.

Jakmile se RPA naučí chápat konkrétní procesy, může automaticky vykonávat transakce, manipulovat s daty, zahajovat reakce a podle potřeby komunikovat s dalšími systémy.

Tato technologie je navržena tak, aby omezila či dokonce eliminovala potřebu toho, aby lidé ve velkém rozsahu manuálně vykonávali procesy pro podporu IT, pracovních toků, vzdálené infrastruktury a procesů back-office, jaké se nacházejí například v oblasti financí, účetnictví, správy dodavatelského řetězce, zákaznických služeb a lidských zdrojů.

Software RPA se skládá z několika komponent. Pro shromažďování digitálních dat se používá řada nástrojů, které mohou zahrnovat snímání obrazovky, rozpoznávání digitálního obrazu či  přístup k serveru a připojení k webu. Nasazují se také stroje s pravidly podobnými těm, které se používají v nástrojích správy podnikových procesů.

„Práce s vrstvou grafického uživatelského rozhraní a buď žádné, nebo jen velmi malé požadavky  na IT podporu – to jsou základní požadavky,“ vysvětluje Cathy Tornbohmová, viceprezidentka pro výzkumu BPO (outsourcing podnikových procesů) v Gartneru. Podle ní lze řešení RPA vytvořit kombinací nástrojů vykonávajících různé části těchto úloh.

RPA na jedné straně slibuje velké úspory nákladů a odstranění nudných činností personálu pro IT infrastrukturu, ale na straně druhé současně ohrožuje samotnou existenci mnoha pracovních pozic výše zmíněných zaměstnanců. Tentokrát tedy automatizace ohrožuje více než jen pracovní pozice ručního zadávání dat.

Pronikání na pozice IT

Není to tak dávno, kdy robotická automatizace procesů byla doslova záhadou pro většinu organizací, nyní však její potenciál získává pozornost společností poskytujících IT poradenství, poskytovatelů outsourcingu i samotných podniků, tvrdí Frank Casale, dlouholetý expert na outsourcing a zakladatel nedávno vzniklého institutu IRPA (Institut pro RPA).

„Je to současný trend vznikající díky kombinaci skutečně výkonného softwaru pro automatizaci procesů, umělé inteligence a velkého množství pokusů a omylů, které za sebou na tomto trhu dodavatelé mají,“ popisuje Casale.

IRPA vyzdvihuje potenciál této technologie významně snížit riziko regulačního reportingu díky zlepšeným analýzám a zvýšené přesnosti dat. Její odhad, že RPA dokáže společnostem ušetřit 20 až 40 procent nákladů na pracovní síly, samozřejmě překvapuje a signalizuje, že RPA může pro pracovníky IT znamenat doslova pohromu.

„Řekl bych, že během příštích tří let dojde k zániku většiny pracovních pozic v oblasti podpory IT infrastruktury IT,“ prohlašuje Casale. „Už jsem viděl implementace, kde došlo k automatizaci více než 60 procent činností dosud zajišťovaných lidmi.“

Ohrožené jsou pozice související s pracovišti technické podpory IT, s datovými centry, podporou serverů, podporou sítě a dalšími oblastmi údržby IT. „Přestože tato technologie nyní ještě nedokáže plně nahradit některé funkce, jako je například vývoj a údržba aplikací, nelze vyloučit, že budoucí technologie RPA některé z těchto úloh už částečně zvládnou,“ předpokládá Casale.

Přestože to zní příliš ambiciózně, nebo dokonce nepravděpodobně, stále to poukazuje na pokračující vývoj automatizace směrem k pracovním pozicím s vyšší hodnotou.

„RPA pravděpodobně nahradí zadávání dat, jejich úpravy a sestavování a také úlohy formátování, které jsou založené na pravidlech,“ prohlašuje Tornbohmová z Gartneru.

Podle ní téměř každý typ procesů souvisejících s počítači, jenž je založen na pravidlech a který dnes vykonává člověk, by mohl být ovlivněn v těch částech životního cyklu, kde dokáže RPA napodobit činnost člověka.

„Dřívější pokroky v automatizaci odstranily manuální pracovní pozice, na které si dnes už ani nevzpomeneme – jako například výměnu úložných pásek,“ poznamenává Chris Boos, výkonný ředitel společnosti Arago, která řešení RPA dodává.

RPA podle něj přesouvá zaměření automatizace na hodnotový řetězec. Současně s tím však roste i poptávka po IT expertech v oblasti ještě vyšších pracovních pozic, protože většina společností se snaží udržet krok se špičkovým vývojem – a to je také důvod, proč RPA přináší většině IT personálu úlevu.

 

RPA v praxi

Ascension Health, poskytovatel zdravotní péče, nasadil systém RPA od společnosti Blue Prism už na začátku roku 2014, když potřeboval eliminovat zdlouhavé manuální procesy spojené s přechodem na novou platformu ERP.

„Je tam práce, kterou označujeme jako aktivity otočné židle, když se data přenášejí z jednoho zdroje do systému ERP, případně z jednoho ze systémů podpory,“ uvádí A. J. Hanna, tamější šéf provozní podpory. „Navzdory implementaci standardního ERP stále existuje velká různorodost lokálních zásad, kterou je nutné řešit.“

Nasazení technologie RPA sice v této společnosti nevedlo k zániku pracovních míst, ale tato možnost se v budoucnu samozřejmě nedá vyloučit, popisuje Hanna.

„Dopad na personál zajišťující zpracování v první linii je největší potenciální změnou pro naše zaměstnance,“ tvrdí Hanna. „Velká část našeho úsilí se zaměřuje na pokusy najít způsoby, jak dokázat absorbovat další pracovní zátěž, o které víme, že nás čeká, aniž budeme muset přijímat další zaměstnance.“

Protože se jejich společnost přesouvá více k činnostem automatizovaným na základě pravidel, Hanna očekává, že to bude i příležitost pro snížení počtu zaměstnanců. „Abychom mohli určit potenciální dopady na počet pracovníkků, bude nutné posuzovat každou z těchto příležitostí v kontextu známého nárůstu objemů pracovní zátěže,“ dodává Hanna.

„Naším cílem ohledně nasazení RPA je schopnost zvládnout další práci bez nutnosti přijímat další zaměstnance,“ popisuje Hanna. Jakékoli snižování počtu zaměstnanců, které by mohlo přijít v důsledku používání RPA, prý bude probíhat standardním způsobem.

Další společností, která se rozhodla využít systémy RPA, je CGI, poskytovatel IT služeb. Začala méně než před rokem pracovat se třemi dodavateli RPA – společnostmi Thoughtonomy, Celaton, a Innovise – na různých aspektech automatizace procesů.

Hlavními motivy projektu byly zvýšení efektivity IT a firemních procesů a také lepší služby zákazníkům, popisuje Danny Wootton, tamější ředitel inovací.

„Nemusí to nutně přinášet snížení nákladů, ale výsledkem může být také zlepšení služeb a zvýšení efektivity práce našeho personálu,“ popisuje Wootton.

CGI po nasazení RPA zaznamenala snížení náročnosti u řady aktivit – počínaje jednoduchým obnovením hesla až po aktivity založené na složité logice, jako je řešení problémů mezd a technické podpory.

Tato firma, stejně jako výše zmíněná Ascension Health, nezaznamenala v této fázi implementace RPA dopady na početní stav personálu IT. „Může se však dost dobře stát, že o tom budeme muset přemýšlet v budoucnu,“ popisuje Wootton.

 

Přínosy RPA

Experti tvrdí, že RPA nepředstavuje pro technický personál jen chmurné vyhlídky. Technologie samotná poskytne i určité příležitosti, protože organizace budou potřebovat lidi schopné tyto programy implementovat, spravovat a udržovat...

 

Tento příspěvek vyšel v Computerworldu 1/2016. Oproti této on-line verzi je výrazně obsáhlejší a přináší další poznatky a tipy, které lze využít při praktické implementaci u vás ve firmě.

Časopis (starší čísla i předplatné těch nadcházejících) si můžete objednat na adrese našeho vydavatelství.