Hlavní navigace

Co jsou důležité bezpečnostní metriky?

Sdílet

 Autor: © Konstantin Yuganov - Fotolia.com
Vedení firem v současné době požaduje metriky, aby získalo jasnější pohled na bezpečnost. Tady jsou čtyři metriky, které nabízejí široce využitelný pohled, a několik dalších s menší hodnotou.

Jak problematika zabezpečení získává ve vedení společností a řadách vyšších manažerů stále větší viditelnost, žádá se, aby bezpečnostní profesionálové poskytovali metriky vhodné pro sledování aktuálního stavu obrany společnosti. Ale jaká čísla jsou ta skutečně důležitá?

Nejvyšší management obvykle neví, na co by se měl ptát, a může se příliš soustředit na prevenci a nedostatečně na zmírnění. Metriky, jako jsou průměrné náklady na reakci na incident nebo počet útoků zastavených firewallem, se zdají být smysluplné pro osobu bez znalosti zabezpečení, ale ve skutečnosti nijak nepomohu zlepšit program zabezpečení organizace.

Experti doporučují zaměřit se namísto toho na metriky, které ovlivňují chování nebo mění strategii.

„Co byste udělali teď jinak, když máte tuto metriku?“ ptá se Caroline Wongová, šéfka bezpečnostních iniciativ společnosti Cigital, která poskytuje poradenství a software pro zabezpečení.

Metriky jako průměrné náklady na zmírnění zranitelností či střední doba opravy jsou užitečné, pokud má organizace zralé a vysoce optimalizované procesy, ale to není případ 95 procent současných organizací, upozorňuje Wongová.

Metriky měřící účast, efektivitu a okno expozice však nabízejí informace, které mohou organizace použít k vytvoření plánů a zlepšení programů.

 

  • Bezpečnostní metrika č. 1: Úrovně účasti v programu

Metriky účasti sledují pokrytí v rámci organizace. Mohou zjišťovat, kolik podnikových oddělení pravidelně vykonává penetrační testy nebo kolik koncových bodů je aktualizovaných automatizovanými systémy instalace oprav.

Tyto základní informace pomáhají podle Wongové organizacím vyhodnotit úroveň zavedení bezpečnostní kontroly a zjistit potenciální mezery.

Přestože by například bylo hezké mít možnost říci, že má organizace sto procent svých systémů opravených do jednoho měsíce od dostupnosti nových aktualizací, není to realistický cíl, protože instalace oprav může v některých systémech vyvolat určité provozní riziko.

Pohled na účast pomáhá vyloučit systémy, které nepodléhají běžným pravidlům pro opravy, a zaměřit pozornost na takové, kde by se měla oprava nainstalovat.

 

  • Bezpečnostní metrika č. 2: Doba trvání útoku

Časová prodleva nebo jak dlouho je útočník v síti, je také informace poskytující cenný vhled. Informace o době trvání útoku pomáhá bezpečnostním profesionálům připravit se na hrozby, zvládnout je, kontrolovat je a minimalizovat škody.

Průzkumy ukázaly, že útočníci stráví v průměru uvnitř sítě firmy několik měsíců, než dojde k jejich odhalení. Tráví čas seznamováním se s infrastrukturou, dělají průzkumné činnosti, pohybují se v síti a kradou informace.

Cílem by mělo být maximální zkrácení doby prodlevy, aby měli útočníci menší příležitost k bočnímu pohybu a ukradení kritických dat, upozorňuje Douglas. Znalost časové prodlevy pomáhá bezpečnostním týmům zjistit, jak řešit zmírnění zranitelností a reakce na incidenty.

„Čím déle jsou útočníci ve vaší síti, tím více informací mohou získat, a tím více škody mohou způsobit,“ připomíná Douglas.

 

  • Bezpečnostní metrika č. 3: Hustota vad kódu

Hustota vad nebo počet problémů nalezených v každém tisíci (či milionu, v závislosti na kódové základně) řádků kódu pomáhají organizacím hodnotit bezpečnostní praxi vlastních vývojových týmů.

Klíčem je však kontext. Pokud je aplikace v rané fázi vývoje, potom vysoká hustota vad znamená, že se daří nalézat všechny problémy. To je dobré. Na druhou stranu v případě, že je aplikace již v režimu údržby, měla by být hustota vad nižší a měla by mít klesající tendenci, aby to ukazovalo na růst bezpečnosti aplikace v průběhu času. Pokud ne, existuje zde problém.

 

  • Bezpečnostní metrika č. 4:Okna expozice

Organizace může zjistit chyby v aplikaci, ale dokud nedojde k jejich odstranění, zůstává program zranitelný. Okno expozice udává počet dní v roce, po které zůstává aplikace zranitelná vůči vážným exploitům a problémům.

„Cílem je...

 

Cloud22

Tento příspěvek vyšel v Security Worldu 2/2016. Oproti této on-line verzi je výrazně obsáhlejší a přináší další poznatky a tipy, které lze využít při praktické implementaci u vás ve firmě.

Časopis (starší čísla i předplatné těch nadcházejících) si můžete objednat na adrese našeho vydavatelství.