Hlavní navigace

Co nás čeká? Podvádění, anarchie, skutečná válka kvůli kyberútoku a vzestup Afriky

22. 11. 2021

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Pravidelnou předpověď technologických změn na příští a následující roky zveřejnila analytická společnost Gartner. A je to jako vždy zajímavé čtení.

Z deseti zveřejněných předpovědí vybíráme ty nejzajímavější.

#1 Podvody a fixlování v metrikách sledování

Do roku 2024 začne 40 % spotřebitelů záměrně fixlovat a podvádět v metrikách pro sledování chování, aby záměrně znehodnotili osobní údaje, které o nich byly shromážděné, a ztížili tak jejich monetizaci.

Spotřebitelé si stále více uvědomují hodnotu, kterou firmy získávají z jejich osobních údajů, a sílu těchto informací, jsou-li využívány například doporučovacími algoritmy pro ovlivnění jejich chování. V reakci na to se již dnes někteří pokoušejí tyto metody sledování podkopat, například sdílením nepravdivých údajů nebo klikáním na reklamy, o které nemají zájem, a dalšími taktikami.

„Manipulací s algoritmy a znehodnocováním databází se spotřebitelé vzpírají přísloví, které praví, že ‚je-li něco zadarmo, pak vy jste produkt‘,“ říká Daryl Plummer. „Ať už je hlavním motivem obava o soukromí a bezpečnost, vystavování dezinformacím nebo touha po osobním obohacení, spotřebitelé usilují o znehodnocení behaviorálních údajů, na které se společnosti spoléhají.

#2 Zaměstnanci budou bez šéfa

Do roku 2024 bude 30 % firemních týmů bez šéfa, a to kvůli „samořízení“ a hybridní povaze práce.

Pandemie učinila z agility parametr provozní oblasti a v řadě případů zefektivnila podnikové procesy na úroveň nezbytnosti. Změnil se i způsob rozhodování – došlo k posunu od centralizovaného směrem P2P (Peer-to-Peer) rozhodovacím modelům, které omezují úzká hrdla a šetří čas v hybridním pracovním prostředí. S dalším rozvojem hybridních pracovních modelů mohou být dokonce v zájmu efektivity tradiční manažerské role odstraňovány.

„Role manažera jako velitele a kontrolora práce je často hlavní překážkou v situaci, kdy agilita podnikání vyžaduje posílení pravomocí a autonomie týmu,“ říká Daryl Plummer. „Plánování, určování priorit a organizace pracovního úsilí stále musí probíhat, ale pro využití výhod byznys agility a hybridní práce je nezbytné oddělit ‚management‘ od tradiční role ‚manažera‘.“

#3 Útoky na kybernetickou infrastrukturu

Do roku 2024 poškodí kybernetický útok některou z kritických infrastruktur natolik, že postižený člen G20 odpoví vyhlášeným fyzickým útokem.

Kybernetické útoky byly v minulosti považovány za zločin, nikoli za válku. Poté, co ztráty způsobené nedávnými rozsáhlými útoky zaměřenými na kritickou infrastrukturu dosáhly nebývalé výše, připravují se některé vlády na kybernetickou válku vytvářením specializovaných jednotek kybernetické obrany (či dokonce odvety).

V nejbližší době budou za obranu proti kybernetickým útokům i nadále primárně zodpovědné podniky a organizace. Ty by ale zároveň nikdy neměly být první linií obrany v kybernetické válce – stále závažnější útoky budou proto podnětem k zapojení armády, což případně odradí nestátní subjekty od útoků na kritickou infrastrukturu.

#4 Vývojáři z Afriky 

Do roku 2026 umožní 30% nárůst vývojářských talentů v Africe vytvořit z tohoto regionu přední světový startupový ekosystém, který bude v růstu rizikových fondů konkurovat Asii.

Příliv rizikového kapitálu proudícího do Afriky vedl několik zemí v regionu k vytvoření „inovačních center“, která, jak doufají, posílí partnerství mezi velkými společnostmi a start-upy a přilákají talenty a zahraniční investice. Například vzkvétající technologická scéna v Keni byla nazvána „Křemíkovou savanou“ východní Afriky s technologickým ekosystémem v hodnotě miliardy dolarů, která nabízí atraktivní prostor pro podnikatele, investory a technology.

V příštích třech letech přibude díky nárůstu neformálních vzdělávacích kanálů v celé Africe téměř 900 000 profesionálních vývojářů. S tím, jak tento trh poroste, začnou globální investoři omezovat své rizikové investice v Číně právě ve prospěch tohoto rozvíjejícího se trhu.

Jak jednoduchá či složitá je u vás firmě práce s cloudy?

35 %
10 %
10 %
45 %
Odpovědělo 141 čtenářů.

#5 Gamifikace pomocí NFT

Do roku 2026 se díky gamifikaci s využitím tzv. non-fungible tokenů (NFT) dostane první podnik mezi deset firem s nejvyšším ohodnocením.

NFT se stávají způsobem, jak využít hypertokenizaci k exponenciálnímu růstu obchodních modelů. Hodnotová propozice NFT je založena na předpokladu, že kupující jsou ochotní zaplatit za digitální artefakt více, protože patří do sítě lidí s podobnými hodnotami a zájmy.

Gartner předpovídá, že do roku 2024 bude mít 50 % veřejně obchodovaných společností nějaký druh NFT, na němž bude založena jejich značka a/nebo přítomnost v digitálním ekosystému. NFT se stanou mocným marketingovým nástrojem, který ještě posílí význam a roli digitálních ekosystémů a zvýší hodnotu podniků.

#6 Satelitní internet

Satelity na nízké oběžné dráze (LEO) rozšíří do roku 2027 pokrytí internetem na další miliardu nejchudších lidí na světě – polovině z nich se tak podaří vymanit z chudoby.

ICTZ23

Využití satelitního připojení výrazně snižuje náklady, které by si jinak vyžádala instalace a provoz základnové stanice mobilních sítí. Družice jsou navíc schopé poskytovat ostrůvky připojení podle toho, kde se zákazníci nacházejí. Zavedení konstelací družic LEO (nízká oběžná dráha Země) umožní ekonomicky výhodné rozšíření pokrytí sítě do řídce osídlených oblastí.

„S konektivitou přichází i participace, a to jak ekonomická, tak politická, v širším ekosystému,“ vysvětluje Daryl Plummer. „Přírůstek miliard nově připojených ‚netizenů‘ bude mít na internet zásadní dopad z hlediska kultury a obsahu.“