Hlavní navigace

Co dokáže zlepšit efektivitu a snížit náklady na datová centra?

 Autor: Schneider
Správa infrastruktury datového centra (DCIM, Data Center Infrastructure Management) nabízí vyšší úroveň automatizovaného řízení, díky čemuž zjednodušuje plánování kapacity i alokace.
Jeff Klaus 25. 6. 2017

Sdílet

Globální spotřeba elektrické energie datovými centry stoupne do roku 2020 na cca 140 miliard kWh ročně, což je ekvivalent roční dodávky 50 elektráren, předpokládá americká Rada pro ochranu přírodních zdrojů (NRDC).

Nenechte se ale tímto údajem mýlit – mnoho podniků a provozovatelů datových center se snaží svou uhlíkovou stopu výrazně snížit.

Například firma Switch nedávno oznámila, že od začátku letošního roku jsou všechna její datová centra Supernap napájená ze 100% obnovitelných zdrojů energie prostřednictvím solárních zařízení.

Také Apple vyvíjí svá dvě nová datová centra v Irsku a Dánsku, tak aby byla plně napájená z obnovitelných zdrojů energie. Facebook právě spustil velké nové datové centrum ve švédském městě Lulea.

Díky chladnému klimatu toto centrum vyžaduje o 70 % méně mechanického chladicího výkonu než průměrné datové centrum.

 

Cesta za úsporami

Co ale dělat, pokud se vaše datové centrum nachází v Praze nebo v Rio de Janeiru? Naštěstí existuje použitelné řešení pro zlepšení účinnosti využití elektrické energie (PUE, Power Usage Effectiveness) a snížení nákladů spojených s chlazením a výkonem při současném omezení uhlíkové stopy provozovny.

Pomoci totiž mohou systémy DCIM (Data Center Infrastructure Management), jež zahrnují software i technologická řešení, jež propojují funkce IT a funkce budovy, aby inženýři a správci získali holistický pohled na chování datového centra.

Tak jsou schopní zajistit maximální možnou efektivitu využití energie, vybavení i prostoru.

Ve velkých datových centrech, kde účty za elektrickou energii tvoří velkou část provozních nákladů, přináší lepší pochopení správy spotřeby energie a klimatizace získané díky těmto softwarovým platformám možnost okamžitých úspor.

Aby bylo možné přijmout vhodná opatření, potřebují manažeři datových center přesné informace týkající se spotřeby energie, vytápění, proudění vzduchu a zužitkování. Nikoho by už asi ani nenapadlo, že by se to dalo zvládnout pomocí tabulek a údajů svinovacího metru.

Nedávná studie společností Intel DCM a Redshift Research však zjistila, že čtyři z deseti manažerů datových center ve 200 provozovaných zařízeních dotazovaných ve Velké Británii a ve Spojených státech stále spoléhají na tyto středověké nástroje při plánování rozšiřování a změn rozložení.

Současné varianty DCIM ale přinášejí vyšší úroveň automatizovaného řízení, která poskytuje manažerům datových center včasné informace pro řízení plánování kapacity a alokací a také pro efektivitu chlazení.

 

Hrátky s teplotou

Nasazením middlewaru pro termální správu lze například vylepšením řízení proudění vzduchu snížit spotřebu energie o 40 %.

Manažeři datových center mohou také lépe řídit utilizaci nasazených systémů a řešit problém nevyužitých serverů jejich konsolidací a následným snížením spotřeby energie v rozmezí od 10 až do 40 %.

Moderní datová centra udržují stabilní provozní prostředí pro servery nasazením přísného řízení teploty, což ale paradoxně také umožňuje centralizovaným způsobem zavést různá opatření pro úsporu energie a ochranu životního prostředí.

Systém DCIM, který nabízí simulace slučující sledování informací v reálném čase s cílem umožnit trvalé zlepšování a ověřování chladicí strategie a řízení proudění vzduchu, tak může mít přímý dopad na hospodářské výsledky centra.

Ačkoli to zřejmě někoho překvapí, pouhé zvýšení interní teploty datového centra může ročně ušetřit miliony korun dolarů za každý stupeň, a to bez degradace úrovně služeb a bez snížení životnosti hardwaru.

Nasazením různých inovativních chladicích technologií pak může provozovatel centra ušetřit až 95 % energie.

 

Efektivnější hardware

Využití nástrojů pro analýzu dat DCIM v reálném čase může společně s udržováním aktivního plánu obměny serverů účinně bránit neřízené spotřebě energie.

Kombinace zlepšení procesorů s funkčně bohatými intuitivními informačními panely, které dokážou rozpoznat nevyváženost chlazení a identifikovat nevytíženost serverů, někdy odhalí obrovské úniky energie přímo pod nosem správce.

Výměna staršího serveru za soudobou pokročilou technologií a používání systémů DCIM k identifikaci nevytížených systémů dokáže snížit spotřebu energie až o 30 %.

Vzhledem k předpokládanému čtyřletému životnímu cyklu serveru je možné ušetřit i více než deset tisíc korun na server. Přestože se toto číslo nemusí zdát příliš významné, začnou tyto sumy nabývat na významu, pokud máte těchto zařízení nainstalovaných tisíce.

 

Tento příspěvek vyšel v Computerworldu 7-8/2016. Časopis (starší čísla i předplatné těch nadcházejících) si můžete objednat na adrese našeho vydavatelství.