Hlavní navigace

COBOT: ČLOVĚK A ROBOT

 Autor: Universal Robots
V tomto článku se podíváme na téma tzv. kolaborativních robotů, které se stále více objevují na pracovištích po celém světě, a to v mnoha různých odvětvích.
PR článek 11. 5. 2018

Sdílet

V tomto článku se podíváme na téma tzv. kolaborativních robotů, které se stále více objevují na pracovištích po celém světě, a to v mnoha různých odvětvích. Název pochází z anglického „collaborative robot“, jednoduše zkráceno na „cobot“. Principem těchto robotů je zásah lidského faktoru do jejich fungování. Je to právě tento druh robotů, který je první fází spolupráce a nastolení nového světa ve spojení s robotikou. Druhou fází by poté byli roboti schopni autonomního rozhodování a práce, bez nutnosti člověka.

Kolaborativní roboti se poprvé objevují na konci 90. let minulého století. Konkrétně v roce 1996 byl vynalezen vůbec první „cobot“ na univerzitě Northwestern University, v této době robot ovládaný člověkem skrze počítač. Již v této době se však jednalo o iniciativu od společnosti The General Motors, která byla také mezi prvními společnostmi, které zavedli tento druh robotů do svých továren.

V automobilovém průmyslu je zapotřebí mnoho techniky, která zvládá složité a zdlouhavé manuální kroky, které člověku jinak trvají déle, a ne vždy budou dostatečně přesné. Cobot je druh robota, který v tomto ohledu může dobře vypomoci s manuálními kroky při výrobě automobilů, zejména v upevňování částí. Stále je však zapotřebí člověka, který bude cobota ovládat a nastavovat tak, aby byla operace skutečně provedena správně.

 

COBOT: VÝVOJ        

Od dob, kdy se jednalo o pole The General Motors uběhlo několik let. Na trhu dnes najdeme hned několik zajímavých společností, které vyvíjejí a využívají vlastní kolaborativní roboty, které zcela zásadně mění pohled na tovární výrobu a způsob, jakým je k přistupováno.

Další společností, která se těmito roboty zabývala je německá společnost KUKA, která představila prvního cobota v roce 2004 a stala se novým průkopníkem nejen na evropském, ale také světovém technologickém trhu.

Další na řadě byli poté Universal Robots, kteří přicházejí s první technologií kolaborativních robotů v roce 2008. Jako dánská společnost přinášíme novou technologickou sílu na evropský trh. Hlavním vynálezem je tzv. model UR5, robotická ruka, kterou lze využít v mnoha výrobních odvětvích. Tento produkt si získal hned několik ocenění a je neustále inovován pro potřeby rychle se vyvíjejícího trhu i technologií.

 

COBOT: VÝHODY

Tento druh robotů přináší na trh práce a podnikání mnoho výhod. Pro podnikatele se jedná zejména o snížení nákladů, které mohou být využity v jiné části podnikání. Znamená to však také rychlejší a přesto efektivní výrobu a tedy i možný rychlejší a zajímavější obrat. Co to ale znamená pro pracovníky? Manuální a opakující se práce je velmi náročná a v mnoha případech, zejména ve výrobním světě, může být také poměrně nebezpečná.

Cobot a spolupráce s člověkem nahrazuje toto nebezpečí. Zatímco člověk stále ovládá tento druh robota (velmi často v podobě robotické paže), sám se již nevystavuje nepříjemné a monotónní páci, která může vést k chybám.

Další velkou výhodou je také jejich cena. Oproti plně automatickým robotům je cobot druhem robota, který je na dosah také středním či menším podnikům. Coboti jsou také rozdílní ve své velikosti a váze, která záleží na druhu tohoto robota, avšak oproti automatizovaným mašinám je podstatně menší a lehčí.

Nesmíme zapomenout ani na fakt, že je jejich využití velmi různorodé. Coboti mohou být využiti pro mnohé úkony, ať již sestavování, vykládání/nakládání zboží, třízení, nebo leštění. Existuje mnoho možností jak tento druh robotů ve vašem podnikání využít. Dá se říci, že neustálá inovace této technologie nabízí prakticky neomezený potenciál v jejich využití. Zároveň se však rýsuje také možnost dostupnosti pro menší podniky a postupné vytvoření vztahu mezi člověkem a robotem v pokroku, který je nezastavitelný.

 

PODNIKÁNÍ BUDOUCNOSTI

Integrování robotů do vašeho podnikání je důležitým krokem pro udržení konkurence schopnosti. Díky kolaborativním robotům bude pro malé a střední podniky jednoduší udržet se na trhu mezi velikány oboru.

Tento druh robotů má mnoho výhod, které jsou zmíněny výše. Je však důležité podotknout, že jejich programování a ovládání nevyžaduje studovaného člověka z odvětví robotiky, vaši zaměstnanci se naučí s coboty zacházet velmi jednoduše. Právě proto získali tito roboti své jméno. Jejich spolupráce a závislost na člověku je vzájemná a vzájemně výhodná.