Hlavní navigace

CodeGear RAD Studio 2007

Delphi zná snad každý, kdo někdy programoval pro Windows. Časy se ale mění, a tak tu dnes máme RAD Studio 2007 od firmy CodeGear, což je dceřinná firma Borlandu. Je to nástroj pro vývoj aplikací pro Win32 a .NET, který obsahuje tří základní vývojové nástroje – Delphi pro Win32, C++Builder pro Win32 a Delphi pro .NET.
Miroslav Virius 10. 1. 2008

Sdílet


Delphi zná snad každý, kdo někdy programoval pro Windows. Časy se ale mění, a tak tu dnes máme RAD Studio 2007 od firmy CodeGear, což je dceřinná firma Borlandu. Je to nástroj pro vývoj aplikací pro Win32 a .NET, který obsahuje tří základní vývojové nástroje – Delphi pro Win32, C++Builder pro Win32 a Delphi pro .NET. Umožňuje vyvíjet aplikace pro Windows 2000, Windows XP a Windows Vista.

Dodává se ve třech edicích, označených Professional, Enterprise a Architect. Najdeme tu i základní nástroje pro vývoj některých typů aplikací v jazyce C#, ovšem bez podpory vizuálního vývoje. My si v zde budeme povídat převážně o edici Architect.

Co jednotlivé edice nabízejí

RAD Studio pochopitelně navazuje na předchozí produkty, prodávané pod názvem Borland Developer Studio. Obsah jednotlivých edicí je proto podobný:
· Nejnižší edice Professional obsahuje integrované vývojové prostředí (IDE) společné pro všechny nástroje. IDE obsahuje editor, nástroje pro vizuální vývoj pomocí knihovny VCL (pro Win32 i pro .NET) a nástroje pro ladění. Podporuje také jednotkové testy a najdeme tu nástroje pro připojení k lokálním databázím Blackfish SQL, InterBase a MySQL.
· Edice Enterprise poskytuje vše, co edice Professional, a navíc možnost lokálního nebo nelokálního připojení k databázovým serverům Microsoft SQL, Oracle, DB2, Informix a Sybase. Umožňuje také modelování v UML a poskytuje knihovnu VCL pro WEB pro snadný vývoj dynamických webových stránek založených na technologii AJAX.
· S edicí Architect k tomu navíc získáme aplikační rámec ECO (Enterprise Core Objects) pro vývoj databázových aplikací založený na modelu. Vedle toho zde najdeme pokročilé nástroje pro modelování v jazyce UML.

Co je nového

Znáte-li předchozí verzi, jistě vás bude především zajímat, co nového přináší verze 2007. Podrobný výčet by byl poměrně dlouhý, obsahoval by ovšem spoustu drobností. Zde si proto uvedeme jen nejzajímavější novinky (alespoň podle mého názoru).
· Nové RAD studio podporuje tvorbu aplikací pro .NET 2.0, a to včetně genericity. To znamená, že programovací jazyk Object Pascal v Delphi pro .NET byl upraven tak, aby bylo možno nejen používat, ale i definovat generické typy a metody.
· Součástí RAD Studia je i knihovna VCL pro Web. Tato knihovna slouží pro rychlý vývoj webových aplikací, zejména interaktivních webových stránek založených na technologii AJAX. Zapouzdřuje nástroje jako HTML, JavaScript, protokol HTTP nebo CSS do vizuálních komponent.
· Součástí edice Architect je nová verze knihovny ECO. Tato verze, označená číslem IV, podporuje .NET 2.0 a ASP.NET 2.0. Umožňuje také používání knihovny VCL pro NET a přináší řadu drobných zlepšení jak výkonu, tak i použitelnosti. Součástí instalace jsou i zdrojové kódy.
· Databázový server Blackfish SQL, který je také součástí dodávky, budou znát uživatelé JBuilderu, neboť jde o starý známý server JDataStore. (Přesněji, klienti i servery jsou plně zaměnitelné). Databázové aplikace používající tento server lze v za jistých podmínek volně šířit.
· K šablonám projektů, které IDE nabízí, lze přidat i své vlastní typy projektů.
Některé možnosti z předchozích verzí zde chybí – tvůrci RAD Studia 2007 se zřejmě řídili filozofií, že méně může být více. Nejdůležitější změny tohoto druhu jsou:
· RAD Studio 2007 nepodporuje vizuální návrh aplikací s grafickým uživatelským rozhraním v jazyce C#. Ve skutečnosti podporuje v tomto jazyce pouze konzolové aplikace, okenní aplikace psané řádku po řádce, knihovny tříd a knihovny ovládacích prvků – to je vše.
· Delphi pro .NET nyní nepodporuje aplikace založené na knihovně Windows Forms, původní knihovně platformy pro .NET pro tvorbu „okenních“ aplikací.

Integrované vývojové prostředí

Integrované vývojové prostředí, známé pod zkratkou IDE, je – alespoň na první pohled – stejné jako v předchozích verzích. Jeho nejnápadnější součástí je editor, proto začneme u něj. Umožňuje editovat většinu typů souborů, které lze v IDE otevřít; v některých případech, jako jsou sestavení pro .NET, ovšem umožňuje pouze zjistit podstatné informace, jako jsou čísla verze nebo hodnoty atributů. Podporuje zvýrazňování syntaxe, inteligentní doplňování kódu, volání kontextové nápovědy a podobné, dnes již dávno samozřejmé věci.
Součástí IDE jsou ovšem i další nástroje; především je tu inspektor objektů, v němž lze editovat hodnoty vlastností komponent a definovat obsluhu událostí, dále je tu paleta komponent, okno zobrazující strukturu projektu, okno průzkumníku databází (Database Explorer), okno modelu atd.
Nedílnou součástí IDE je samozřejmě nápověda, která se otevírá v samostatném okně. Pokud mohu posoudit, poměrně dobře pokrývá obvyklá témata; naprosto zde ale chybí nápověda k prostředí .NET a k jeho knihovnám, přestože RAD Studio umožňuje i vytváření aplikací pro toto prostředí. Jste-li připojeni k internetu, přesměruje vás na webové stránky Microsoft MSDN; jinak prostě máte smůlu.