Hlavní navigace

Coffee Break – Chytré kamery odsouvají povolání kvalitáře do učebnic na úroveň platnéřů či dráteníků

29. 6. 2022

Sdílet

 Autor: Jaroslav Novák
Nejen o chytrých kamerách jsme si povídali s Michalem Šotkem z Konica Minolta. Věděli jste třeba, že kamery samy dovedou hlídat střežený prostor nebo sledovat provoz u parkovací závory?

Kamery Mobotix se zaměřují na detekci:

  • škrábanců
  • chybějících nebo nesprávných komponentů
  • uniklých materiálů jako například mazivo a lepidlo nebo jiných tekutin
  • cizích objektů
  • lokálních deformaci

Nezná únavu, může fungovat rychleji a současně spolehlivěji než člověk. Umělá inteligence si nachází cestu do stále více nových oblastí a pokračuje v nahrazování lidské činnosti. Moderní sledovací a videoanalytické systémy mohou plnit celou řadu úkolů od zajištění bezpečnosti práce či majetku přes monitorování chování zákazníků v obchodech až po sledování kvality při výrobě.

V jakémkoli výrobním procesu se čas od času objeví anomálie nebo chyby. Klíčové je odhalit je dříve, než způsobí problémy. Ty se mohou projevit nejrůznějšími způsoby od zhoršené kvality finálních výrobků po zpomalení, nebo dokonce zastavení výroby.  

Výroba, logistika, potravinářství, automotive a další

Klasická kontrola výroby bývá ve firmách v gesci tzv. kvalitářů. Vliv lidského faktoru je zřejmý a k opomenutí nebo přehlédnutí chyby ve výrobě zkrátka občas dojde. Moderní technologie však těmito limity „netrpí“, a proto není divu, že stále více firem nahrazuje kvalitáře videoanalytickými systémy. 

Například chytré kamery Mobotix řady P7 od společnosti Konica Minolta jsou díky umělé inteligenci a funkci strojového učení oproti lidským operátorům v kontrolách kvality výrazně rychlejší a tím také zefektivňují celý výrobní proces. Zároveň zvyšují bezpečnost výroby, umožňují získávat detailní analýzy a statistiky a přispívají ke snižování nákladů. Tyto technologie nacházejí uplatnění nejen ve výrobních podnicích, ale také v rámci oborů logistiky, potravinářství, automotive, stavebnictví či zpracování surovin.

Příklad úspor: více než 70 milionů ročně

 „Náš zákazník vyrábí širokou škálu výrobků pro přední automobilové značky. V této oblasti je vyžadována naprostá přesnost a není prostor pro žádné chyby a nežádoucí odchylky. Kamery Mobotix se zabudovanými teplotními senzory bezkontaktně monitorují teplotní tolerance nepřetržitého tlakového lití do forem s tolerancí do 1 %. To při provozních teplotách 200–300 °C představuje pouhé 2–3 °C. Takto získané údaje pomáhají při přesném nastavení trvání samotného procesu lití,“ vysvětlil Michal Šotek, vedoucí divize Video Solution Services Konica Minolta Business Solutions Czech.


Naše kamery předpoví požár nebo rozbití stroje, říká v podcastu Michal Šotek ze společnosti Konica Minolta
Přečtěte si také:

Naše kamery předpoví požár nebo rozbití stroje, říká v podcastu Michal Šotek ze společnosti Konica Minolta

Firma se při výrobě musela vypořádat s množstvím materiálových odpadů v podobě vadných odlitků, k nimž docházelo z důvodů nezjištěných teplotních změn. Analýza ukázala, že každý z 99 licích strojů v továrně měsíčně vyprodukuje odpad v hodnotě více než 61 tisíc korun. Pomocí chytrých kamer se podařilo tyto teplotní výkyvy identifikovat a proces lití do forem upravit tak, aby byly minimalizovány. Nasazením kamer Mobotix u 24 strojů firma nyní měsíčně ušetří téměř 1,5 milionu korun. V případě, že by jimi vybavila všech 99 strojů, roční úspora by přesáhla 70 milionů korun.

Když kamera ohlásí požár, ke kterému ještě nedošlo

Funkce termovize má však širší využití, než jen kontrolu kvality výroby. Využití nachází například i v oblasti energetiky a monitorování bateriových článků. Vzhledem k masivnímu rozvoji elektromobility a výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů roste poptávka po nejrůznějších úložištích energie, které je třeba hlídat před nežádoucím přehřátím.

„Kamery Mobotix mohou také sloužit k monitorování bezpečnosti práce a zajištění kontrolovaného přístupu do bezobslužných oblastí. V takových případech mohou například automaticky zastavit stroj při nebezpečném pohybu zaměstnance v jeho blízkosti nebo upozornit ostrahu na přítomnost nepovolané osoby,“ dodal M. Šotek.

Kombinací umělé inteligence a termovize dokážou kamery Mobotix také předcházet milionovým škodám způsobeným požáry. Díky sledování akumulace tepla uvnitř pracujících strojů mohou včas vyhodnotit blížící se riziko přehřátí, upozornit operátora, nebo dokonce stroj automaticky odstavit dříve, než dojde k jeho poškození či k samotnému vznícení. Běžně se přitom uvádí, že k nahlášení požáru ve firmách dochází v průměru každých pět minut. Úspěšnost protipožárních zásahů se však pohybuje pod 20 procenty. Preventivní opatření a ochrana 24/7 pomocí moderních technologií je tak stále vítanějším řešením.