Hlavní navigace

ČTÚ zveřejnil výroční zprávu za rok 2015

4. 5. 2016

Sdílet

 Autor: LG
Počet přenesených čísel v mobilních sítích v loňském roce poklesl meziročně o třetinu na 506 tisíc přenesených čísel. Vyplývá to z Výroční zprávy ČTÚ za rok 2015, která obsahuje i agregovaná data získaná od operátorů v rámci pravidelného sběru dat. Od zavedení přenositelnosti čísla v mobilních sítích v roce 2006 zákazníci přenesli celkem 3,443 mil. telefonních čísel.

V první části je výroční zpráva zaměřena především na hodnocení základních ukazatelů rozhodujících segmentů trhu služeb elektronických komunikací a poštovních služeb. V dalších částech jsou podrobně komentovány činnosti, které ČTÚ zajišťuje, dosažené výsledky v jednotlivých odborných oblastech, včetně komentáře k mezinárodním aktivitám úřadu.

Zpráva detailně popisuje hlavní trendy, které se na trhu odehrávají. Například hlasový provoz i počet odeslaných textových zpráv v mobilních sítích loni stagnoval, objem přenesených dat však oproti tomu meziročně vzrostl téměř na dvojnásobek.

Prvenství v počtu vysokorychlostních přípojek k internetu z hlediska velikosti tržních podílů držela i v loňském roce technologie WiFi s 26,8 %. Spolu s přístupy xDSL tvoří dohromady více než polovinu trhu broadbandu.

Pokračuje však dlouhodobý trend pozvolného zvyšování technologie FTTx zejména na úkor podílu xDSL přístupů. Významným faktorem pro využívání WiFi sítí k přístupu k internetu je především nižší cenová úroveň při stále uživatelsky dostatečné kvalitě těchto služeb a jejich dostupnosti téměř na celém území státu.

Výroční zpráva dále zmiňuje výrazné urychlení rozhodování účastnických sporů. Vloni ČTÚ vydal celkem 217 799 meritorních rozhodnutí, většina z toho (217 452) se týkala sporů o zaplacení ceny za služby.

Cloud22

Nově bylo zahájeno 57 tis. správních řízení. Úřad tak rozhodl téměř čtyřikrát více sporů, než kolik nových návrhů obdržel. Daří se tak významně snižovat objem nerozhodnutých věcí, se kterými se ČTÚ v minulosti potýkal v důsledku nedokončeného přechodu této agendy na obecné soudy.

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2015 je ke stažení zde.