Hlavní navigace

Dá se věřit umělé inteligenci? Češi si myslí, že ano

6. 12. 2018

Sdílet

 Autor: Fotolia @ willyam
První studii na téma přijetí umělé inteligence v oblasti střední Evropy vypracovala IBM.

Výsledky ukázaly, že většina lidí včetně těch v České republice má velmi pozitivní přístup k inovacím v oblasti umělé inteligence. K těm jsou nejvíce otevření obyvatelé Ruska a Maďarska.

Lidé ve střední a východní Evropě nahlížejí na umělou inteligenci obecně s velkým očekáváním – podle studie 63 % Rusů a Maďarů, 56 % Čechů a 53 % Poláků má důvěru v umělou inteligenci.

Lidé také ve sféře umělé inteligence vítají inovace – 80 % Rusů a kolem 70 % obyvatel ostatních zúčastněných zemí je umělé inteligenci pozitivně nakloněna. Většina lidí také očekává rozšíření využití umělé inteligence v příštích třech letech.

,,Země střední a východní Evropy se za posledních 30 let dramaticky rozvinuly. Společnosti jsou otevřeny inovacím a novým zkušenostem. Věříme, že technologie umělé inteligence pomůže společnostem s inovacemi, přijmout nové modely řízení podniku, podnítit ekonomický růst a otevřít se novým trhům” říká Antonio Muttoni, generální ředitel společnosti IBM pro střední a východní Evropu.

Studie zkoumala postoje lidí k umělé inteligenci a také zjišťovala, jaká jsou očekávání od dalšího vývoje umělé inteligence. Obyvatelé Maďarska, Polska a Ruska věří, že největší přínos umělé inteligence tkví v elektronice, zatímco Češi očekávají, že tomu tak bude ve zdravotnictví.

Obyvatelé všech zemí se nicméně shodli na tom, že umělé inteligence by do budoucna měli využívat lékaři ke zlepšení lékařské praxe a k rozšíření dalších možností léčby.

Podle studie bude umělá inteligence důležitým článkem I pro automobilový průmysl. Více než polovina Maďarů očekává, že automatické řízení automobilů bude běžně dostupnou záležitostí.

Stejný názor zastává také necelá polovina Rusů a třetina dotazovaných Poláků a Čechů. Lidé v České republice navíc věří tomu, že by se umělá inteligence mohla spolupodílet na řízení dopravy.

Podle další celosvětové studie IBM s názvem Institute for Business Value AI 2018 Report existuje významný posun v tom, jak tito vedoucí pracovníci vnímají potenciál umělé inteligence pro chod společnosti a průběžný růst výnosů.

Výsledky ukazují, že 82 % menších podniků a 93 % větších podniků zvažuje zapojení umělé inteligence ke generování vyšších příjmů.