Hlavní navigace

Datová centra: Na co se můžeme těšit?

12. 8. 2019

Sdílet

 Autor: © senticus - Fotolia.com
Chytřejší infrastruktura, racionalizace pracovní zátěže, pořízení jako služby – datová centra (DC) po celém světě čekají zásadní inovace.

Životní cyklus datového centra se měří v desítkách let, ale technologie uvnitř se mění neustále.

„Dnešní datová centra již ve skutečnosti neodpovídají jejich vnitřnímu vybavení.Je to jako používat vnější formu počítače Macintosh z roku 1984, ale s vnitřnostmi současné generace iMac. Prostě se to k sobě dobře nehodí.Požadavky na napájení, chlazení a prostor se postupně výrazně změnily,“ uvádí Jennifer Cooke, ředitelka pro výzkum datových center v IDC.

Tento nesoulad vede podniky k přestavbě vlastních datových center, aby udržely krok s firemním provozem a pomáhaly ho zrychlovat. Podle IDC přinutí do roku 2020 požadavky aplikací nové generace a nových architektur IT 55 % podniků k modernizaci svých současných DC nebo k využití nových.

Modernizace je jednou z deseti klíčových předpovědí IDC pro globální trh s datovými centry v příštích třech letech. Tato společnost také očekává, že obor zaznamená kromě jiných významných změn pokračující posun k softwarově definované infrastruktuře, zavádění autonomně provozované infrastruktury IT a posun směrem k modelům plateb na základě využití.

„Do datového centra se dostávají technologie a provozní modely pro přizpůsobení se rychlejšímu tempu změn a tyto technologie mají velký dopad na fyzická zařízení – samotná datová centra,“ tvrdí Cooke.

„IT organizace si mnohem lépe uvědomují potřebu inovovat a poskytovat prostředky, které vedou k většímu rozsahu a rychlosti podnikání, takže rychlost tradičních IT nestačí, a to má některé dalekosáhlé dopady na rozhodnutí týkající se datových center včetně toho, čí datová centra využívat, na modernizaci a jak platit za zdroje datových center.“

 

Modernizace DC

Modernizační projekty umožní společnostem posun k průhlednějšímu provoznímu modelu a poskytnou vhled, který potřebují vedoucí pracovníci IT k informovanému rozhodování o umístění pracovní zátěže.

„Automatizační technologie budou nejen v IT infrastruktuře, ale i v kritické infrastruktuře – infrastruktuře napájení a chlazení –, což povede k lepšímu využití zdrojů a lepšímu řízení aktiv, tvrdí Cooke.

„Usnadněte si život investicí do technologií inteligentnějších datových center,“ radí Cooke dnešním IT profesionálům. Technologie inteligentních DC, které sdělují informace o stavu, výkonu a kapacitě, existují již nějakou dobu, ale organizace zápasily s dobrým využitím těchto údajů, poznamenává Cooke. To se ale bude muset změnit.

„Rozvíjení schopnosti shromažďovat a analyzovat v reálném čase data z kritické infrastruktury bude skutečně naprosto zásadní, zejména ve více distribuovaném a diverzním ekosystému datových center,“ dodává Cooke.

 

Využití IT

Strategie pořizování se v posledních několika letech posunula směrem k platbám za využívání a tento trend se zrychluje.

„Modely pořizování založené na využívání se staly požadavkem jak finančních ředitelů, tak šéfů IT, stejně jako flexibilita a transparentnost těchto platebních struktur,“ říká Susan Middleton, ředitelka IDC pro výzkum strategií financování technologií.

Do roku 2020 budou modely „jako služba“ tvořit až 40 % výdajů na podnikovou infrastrukturu IT, předpovídá IDC. Digitální transformace je opět jedním z důvodů této změny.

Změna modelů pracoviště, potřeba větší agility IT a požadavky na transparentnost nákladů ovlivňují rozhodování o využívání IT a související investice.

Současně s tím dodavatelé a poskytovatelé služeb přicházejí s novými programy pro pořizování IT a modely „jako služba“ využívají výhodu autonomní infrastrukturní technologie, tvrdí Middleton. „Očekáváme, že se tempo inovací v oblasti možností pořizování rychle zvýší.“

Oddělením IT podle ní tyto nové modely poskytnou hlubší pochopení využití a nákladů souvisejících se všemi úrovněmi využívání IT, což může být v rozporu se současnými předpoklady.

Programy „jako služba“ přinesou do datového centra cloudovou agilitu a jednoduchost, ale budou vyžadovat přechod na dostupnou strukturu nákladů, která se může výrazně lišit od v současnosti běžně používaného modelu investičních výdajů.

„IT musí zvládnout převést investice do technologických zdrojů na snadno použitelné platební možnosti vyúčtování,“ říká Middleton.

„Vytvořte jasné metriky relevantní pro firemní provoz pro všechny služby a možnosti plateb podle využívání, aby mohly týmy IT snadno posoudit, jak výdaje na technologii ovlivňují výsledky podnikání,“ doporučuje Middleton.

Kromě toho podle ní vyžadujte po dodavatelích technologií a poskytovatelích služeb, aby vysvětlili, jak budou mít jejich nabídky založené na využívání dopad na krátkodobé a dlouhodobé náklady.

 

Přínosy SDDC

Společnosti budou během následujících dvou let migrovat více než 50 % své infrastruktury IT v datových centrech umístěných na okrajích na softwarově definovaný model za účelem dosažení potřebné agility a efektivity, a to bude mít velký vliv na způsob, jak podniky provozují svá prostředí datových center, tvrdí Richard Villars, viceprezident IDC pro datová centra a cloud.

„Nebudou jen používat softwarovou definici pro jednotlivé systémy nebo pro různé testování.Budou plně přecházet na softwarově definované technologie v rámci své současné a dlouhodobé architektury,“ tvrdí Villars o těchto tahounech.

Na této úrovni odhodlání se softwarově definované infrastruktury objeví jako kritický urychlovač posunu směrem k většímu nasazení IT na okrajích, prohlašuje Villars.

„Většina skutečné hodnoty, kterou tyto organizace získají z nasazení softwarově definovaných modelů, bude důsledkem rostoucí snahy nasadit prostředky IT v hraničních místech,“ tvrdí Villars.

To jim podle něj poskytuje mnohem lepší, stabilní a standardizovaný základ pro zahájení dodávek nových digitálně založených podnikových služeb do vlastních továren, nemocnic, prodejen či letišť.

Jedna výzva pro oddělení IT bude souviset s talenty. „Zvětší to nedostatek patřičných dovedností,“ dodává Villars.

Jak společnosti uvažují o nasazení softwarově definované infrastruktury v rámci svých organizací a svých datových center a hraničních prostředí, měly by současně s tím rozvíjet dovednosti v oblasti orchestrace služeb, automatizace procesů zavádění a poskytování služeb a recyklace aktiv, tvrdí Villars.

Zejména recyklace aktiv je to, v čem se potřebují společnosti zlepšit, pokud chtějí na maximum zužitkovat málo používaná aktiva.

„Softwarově definovaná infrastruktura velmi usnadňuje nasazení prostředků a infrastruktury, ale měla by také usnadňovat recyklaci aktiv v infrastruktuře. To byla v podnicích vždy slabina.“

 

DC na okraji

Nasazení výpočetní kapacity na hranicích (okraji) firemní infastruktury bude mít dopad na vývoj ústředních datových center, uvádí Cooke.

Poskytování služeb IT na hranici bude vyžadovat nasazení více autonomních IT. Prostředky na hranici budou inteligentnější, budou umožňovat vzdálenou správu a zvládnou samoopravování.

A protože společnosti experimentují s inteligentnější technologií na hranicích, budou si uvědomovat výhody rozšíření této inteligence na všechny zdroje datových center. „Hranice se tímto způsobem stanou prokazatelným důvodem pro nutnost vzdálené správy,“ prohlašuje Cooke.

Tato investice do inteligentních hranic – standardizovaných zdrojů a inteligentnějších technologií – tak ve skutečnosti povede k většímu nasazení v podnikovém nebo centrálním datovém centru.

Pro týmy IT to znamená, že na hranici bude „mnohem více standardizace a instrumentace.IT dovednosti se budou vyvíjet, tak aby vyhovovaly tomuto novému modelu, a budou se více zaměřovat na využívání dat a analýz za účelem lepšího využití zdrojů datových center,“ prohlašuje Cooke.

Současně budou organizace pořizovat zdroje pro hraniční účely prostřednictvím poskytovatelů služeb a pronájmů. „To bude vyžadovat dovednosti a odborné znalosti v oblasti dat a řízení stejně jako zkušenosti se správou partnerů a smluv, což pro někoho může být v současné době mimo záběr.“

IDC doporučuje vedoucím pracovníkům IT, aby vytvořili systém pracovních toků, který umožní lepší koordinaci v kritických provozovnách DC, IT a sítích. Partnerství s poskytovateli, kteří mohou nabídnoutlepší úroveň viditelnosti a kontroly, je také důležité, tvrdí Cooke.

„Schopnost těchto partnerů poskytovat údaje o kapacitě, aktuálním stavu, efektivitě a nákladech v reálném čase bude rozhodující pro vykonání nejlepších rozhodnutí pro umístění datových center a pracovní zátěže.“

Většina organizací bude muset buď přeškolit svůj personál datových center, nebo najmout pro datová centra personál nový, který bude zvládat práci s „digitálními dvojčaty“ zdrojů datových center.

„Přestože budou standardizovaná, inteligentnější datová centra fungovat autonomněji, bude dlouho trvat, než se stane zcela bezobslužné datové centrum realitou pro všechna podniková datová centra,“ tvrdí Cooke.

Mezitím podle ní bude po celém světě omezený počet zaměstnanců se správnou odborností vykonávat práci z takového fyzického místa. „Očekáváme, že uvidíme další technologie rozšířené reality, které budou podporovat správu a řízení hraničních zdrojů.“

 

Rozkvět trhu chlazení datových center v příštích letech

Globální trh s vybavením pro chlazení datových center dosáhne do roku 2024 odhadem hodnoty 20 miliard dolarů, což je masivní nárůst z osmi miliard dolarů utržených v roce 2016. To je zjištění zprávy společnosti Global Market Insights (GMI), podle níž chladicí systémy představují v průměru zhruba 40 % celkové spotřeby energie DC.

Provozovatelé datových center byli posedlí optimalizací hodnoty PUE (efektivita využití elektrické energie), což je podíl energie spotřebované hardwarem vůči energii spotřebované na jeho chlazení.

Problém je v tom, že přestože Intel, AMD a ostatní dodavatelé komponent usilují o snížení tepelných ztrát a celkově vznikajícího tepla, hustota serverů roste.

Průměrná skříň datového centra mívala odběr cca deset megawattů. Se vzestupem vysoce výkonných výpočetních systémů (HPC), příchodem GPU a navyšováním počtu jader procesorů roste hustota. Nyní existují běžně racky se spotřebou 50 megawattů nebo více, což znamená, že vzniká více tepla.

CPU vytvářejí více tepla, GPU generovaly tepla vždy hodně a dvoupaticové servery nyní mají desítky nebo i více paměťových modulů DIMM a ty generují teplo také. Jediným hardwarem, který jde opačným směrem, je úložiště. Příchod SSD a odklon od rotačních disků s deseti nebo patnácti tisíci otáčkami za minutu byla velká pomoc, protože disky SSD i při plném zatížení nevytvářejí téměř žádné teplo.

S nárůstem hustoty serverových skříní je tedy zapotřebí více chlazení, přestože existuje velmi platný argument, že nemusíte z datového centra dělat mrazák. eBay má velmi vychvalované datové centrum ve Phoenixu, které není známé chladným klimatem v létě, ale přesto nezajišťují provoz tohoto centra při nízkých teplotách. To je ale na jinou diskuzi.

 

S kapalinou

Společnost GMI poznamenala, že tradiční metody, jako jsou horké a studené uličky, lze používat navíc k novějším metodám jako chlazení kapalinou. To je oblíbené u fanoušků a při přetaktování, ale datová centra tuto technologii zaváděla pomaleji v důsledku obav z úniku kapaliny.

Pak je zde i skutečnost, že je chlazení kapalinou dražší než chlazení vzduchem, v závislosti na rozsahu. GMI očekává, že poptávka po chlazení kapalinou zaznamená časem výrazný růst díky využití pokročilých chladicích kapalin, které nabízejí účinné chlazení a také menší celkovou uhlíkovou stopu.

Kapaliny mohou zajistit ve srovnání se vzduchem mnohem efektivnější chlazení a hodně se používají pro HPC, takže tuto oblast čeká růst.

Následně také porostou služby údržby. Poskytovatelé služeb pomáhají při správě konvergované infrastruktury, fyzických serverů a úložišť, což umožňuje spolehlivou a škálovatelnou infrastrukturu pro dostupnost dat a výkon.

Metodu nyní používaného chlazení založenou na racku a řadě čeká nejvyšší rychlost růstu díky schopnosti poskytovat přesné podmínky v těsné blízkosti.

GMI také předpovídá, že vertikála koncového využití v IT a telekomunikacích bude na trhu s chlazením datových center převládat v důsledku rostoucí poptávky po ukládání dat a jejich dostupnosti. Růst počtu zařízení koncových bodů, jako jsou smartphony a zařízení IoT, znamená další růst hraničních sítí, což vyvolá další poptávku po chlazení.

 

Deset klíčových předpovědí společnosti IDC pro datová centra na příští tři roky

  1. 1.     Modernizace datových center

Do roku 2020 přinutí vysoké nároky na zvládnutí pracovní zátěže od aplikací nové generace a nových IT architektur v kritických firemních provozovnách 55 % podniků inovovat své datové centrum prostřednictvím modernizace současných provozoven a/nebo využitím nových.

  1. 2.     Racionalizace pracovní zátěže

Do roku 2019 zahájí 50 % organizací úsilí o racionalizaci pracovní zátěže a urychlení nasazení nové generace pracovních zátěží, což vyžaduje drastické změny v návrhu a umístění infrastruktury stejně jako změny v provozních modelech IT.

  1. 3.     Hybridní provoz IT

Do konce roku 2019 se bude 70 % společností, které se snaží o digitální transformaci, potýkat s překládáním podnikových potřeb na efektivní investice do IT a na provozní plány, což je bude nutit ke změně zaměření hledaných zaměstnanců, po kterých se budou požadovat pokročilé dovednosti potřebné k vybudování digitálních dodavatelských řetězců.

  1. 4.     Modularita provozoven

Do roku 2021 přinutí rozšířené používání energeticky náročných počítačových technologií nejdůležitější provozovatele datových center, aby začali používat modulární přístup k zavádění napájecích a chladicích prvků ve svých provozovnách.

  1. 5.     IT založené na využívání

Do roku 2020 v datových centrech převýší způsob zajišťování zdrojů založený na využívání postup založený na tradičním pořizování. Dojde k tomu prostřednictvím zdokonalených modelů „… jako služba“, a tento způsob se tak bude podílet na podnikových výdajích na infrastrukturu IT až 40 procenty.

  1. 6.     Kontrola nad daty

Do roku 2021 transformuje 25 % velkých podniků své investice do plnění požadavků předpisů na svou výhodu jejich využitím k nastavení a vynucení automatizované kontroly nad daty ve svých cloudech, v základních datových centrech i v hraničních oblastech.

  1. 7.     Softwarově definované IT

Do konce roku 2019 bude potřeba zlepšené agility, lepší spravovatelnosti a lepšího využívání vybavení nutit společnosti, které pracují na digitální transformaci, migrovat více než 50 % infrastruktury IT ve svých datových centrech a v hraničních oblastech na softwarově definovaný model.

  1. 8.     Inteligentní datová centra na okraji

Do roku 2021 bude kritická infrastruktura v polovině podnikových datových center fungovat autonomně, zatímco používání autonomních IT v inteligentních okrajových oblastech bude ještě výraznější, jak se organizace snaží zajistit spojení centrálních a okrajových zdrojů ve prospěch iniciativ digitální transformace.

  1. 9.     Digitální připravenost

Do roku 2021 vynaloží více než 50 % společností v oborech přicházejících do kontaktu se spotřebiteli ročně na modernizaci své sítě, počítačů a úložných prostředků v hraničních oblastech více než na modernizaci svých centrálních datových center.

10. Zajištění služeb

V roce 2019 nedosáhne 60 % digitálních služeb vytoužené úrovně přijetí u zákazníků, protože poskytovatelé těchto služeb nedokážou efektivně sledovat a rychle reagovat na potřeby zajištění výkonu, rozsahu využití a snižování nákladů.

 

Tento příspěvek vyšel v Computerworldu 2/2018. Časopis (starší čísla i předplatné těch nadcházejících) si můžete objednat na adrese našeho vydavatelství.