Hlavní navigace

Datová centra: Problémem je obnova po havárii

6. 2. 2010

Sdílet

Společnost Symantec zveřejnila výsledky své studie o stavu datových center v roce 2010. Ze studie vyplývá, že středně velké podniky (2 000 až 9 999 zaměstnanců) jsou iniciativnější a odvážnější v inovacích než malé nebo velké firmy. Rychle zavádějí nové technologie, například cloud computing, replikaci a deduplikaci.

Mezi hlavní problémy datových center patří podle provedené analýzy zvýšená složitost a příliš mnoho aplikací. Polovina všech podniků udává, že počet aplikací roste příliš rychle, třetina uvádí, že příliš mnoho aplikací nepříznivě ovlivňuje produktivitu zaměstnanců. Složitost zvyšuje také pokračující růst objemu dat, kvůli kterému 71 % organizací zvažuje technologie redukce dat, jako je například deduplikace.

Nejdůležitější iniciativy v roce 2010 jsou zabezpečení, zálohování a obnovení a nepřetržitá ochrana dat, po nich následuje virtualizace. 83 % podniků hodnotilo zabezpečení jako poněkud nebo velice důležité. 79 % podniků uvedlo, že zálohování a obnovení je poněkud nebo velice důležité, a 76 % označilo nepřetržitou ochranu dat za jednu ze svých nejdůležitějších iniciativ.

 Jedna třetina plánů obnovení po havárií není zdokumentovaná nebo vyžaduje dopracování a často nezahrnuje důležité součásti IT, například cloud computing, vzdálené kanceláře a virtuální servery. Problém dále zhoršuje to, že téměř třetina podniků neprovedla v minulých 12 měsících kontrolu svých plánů obnovení po havárii.

Cloud22

Podniky se i nadále zaměřují na ochranu virtuálních počítačů. 82 % podniků zvažuje, že v roce 2010 zavedou technologie virtuálních počítačů. Respondenti uváděli, že největším problémem ochrany dat ve virtuálních počítačích je granulární obnovení v rámci bitových kopií virtuálních počítačů.

Testování obnovení po havárii je neocenitelné, ale může podstatně ovlivnit činnost organizace. Podniky by se podle Symantecu měly snažit zlepšit úspěšnost testování zkoušením a zaváděním metod testování, které nenarušují běžný provoz. Organizace by měly zjednodušit správu informací zavedením jediné jednotné platformy ochrany fyzických a virtuálních počítačů.