Hlavní navigace

Deloitte: IT ředitelům chybí investice

3. 3. 2016

Sdílet

 Autor: © Web Buttons Inc - Fotolia.com
Z aktuálního průzkumu společnosti Deloitte vyplývá, že IT ředitelé shodně považují inovace a růst za hlavní priority svého podnikání, nicméně prostředky na rozvoj těchto oblastí jsou velmi omezené. Významnější investice do nových technologií zaměřených na inovace a růst realizuje pouze 15 % z dotázaných ředitelů IT za využití pouhých 16 % z rozpočtů určených na rozvoj IT oblasti.

CIO z různých průmyslových odvětví a zeměpisných oblastí se shodnou na pěti prioritách: výkon (48 %), inovace (45 %), zákazníci (45 %), náklady (45 %) a růst (44 %).

Inovace a růst jsou považovány za klíčové oblasti, existuje ale spousta různých způsobů, jak je realizovat.

IT ředitelé považují úzkou vazbu s vrcholovým vedením za velmi důležitou a hledají způsoby, jak získat větší vliv na strategii.

Podle průzkumu společnosti Deloitte, který proběhl koncem loňského roku pod názvem Celosvětový průzkum názorů IT ředitelů v roce 2015, označují IT ředitelé na celém světě inovace a růst za nejdůležitější priority v podnikání, nicméně 84 % IT rozpočtů se utratí na každodenní operace a narůstající změny.

V době, kdy se objevují nové podnikové ekosystémy a dochází ke stále větší propojenosti businessu a technologií, se IT ředitelé snaží nalézt rovnováhu mezi inovacemi a efektivitou provozu a zároveň se snaží vylepšit své vůdčí schopnosti a vztahy s vrcholovým vedením společnosti.

„S tím, jak se vyvíjí globální podnikové ekosystémy, se od IT ředitelů stále více očekává, že budou schopni zaznamenat a předvídat rychlost, s jakou tyto změny nastanou, a jaký bude jejich dopad na technologické potřeby celé firmy. Vrcholové vedení firem dnes více než kdy jindy hledí na IT ředitele jako na manažera, který je připraven prosadit a realizovat globální priority podniku pomocí rozšiřitelných technologických řešení a chytrých investic,“ uvedl k výsledkům nové studie Zdeněk Křížek, partner v oddělení ICT poradenství a řízení rizik ve společnosti Deloitte.

Přestože se IT ředitelé z různých průmyslových odvětví shodnou na tom, že podnikové inovace jsou pro ně hlavní technologickou prioritou, je pouze 16 % z IT rozpočtů směřováno do inovací a růstu. U globálních společností, které patří mezi technologické lídry, investuje do nových technologií pro podporu inovací a růstu pouze 15 % z nich.

„Získávání dostatečných financí a určování priorit při rozdělování financí je obvykle závislé na vztahu s užším vedením podniku a představuje velkou výzvu. Téměř 70 % dotazovaných IT ředitelů ohodnotilo svůj vztah s finančními řediteli jako výborný nebo velmi dobrý a 51 % ohodnotilo jako výborný nebo velmi dobrý i vztah s generálním ředitelem.

Pouze 42 % dotazovaných se označilo za spolutvůrce nebo iniciátory podnikové strategie. Tři ze čtyř IT ředitelů si myslí, že analytika a digitální technologie budou mít významný vliv na jejich podnik. Zároveň řada IT ředitelů zmínila, že musí neustále shánět dostatečné zdroje na investice do klíčových i tzv. legacy systémů, které by měly být základem pro další růst a inovace,“ doplnil Petr Viktora, partner v oddělení ICT poradenství společnosti Deloitte.

Průzkum ukázal, že IT ředitelé z různých malých i velkých podniků se shodnou na pěti základních prioritách přímo souvisejících se samotnou podstatou těchto podniků: výkon (48 %), inovace (45 %), zákazníci (45 %), náklady (45 %) a růst (44 %).

IT ředitelé společností pracujících v oblasti technologií, telekomunikací a finančních služeb považují inovace za významný obchodní aspekt (58 %), přičemž polovina je dokonce považuje vyloženě za hlavní obchodní prioritu.

Výkon je považován za nejdůležitější ve spotřebitelském sektoru, výrobním průmyslu a zdravotnickém sektoru, kde jej více než polovina IT ředitelů zvolila jako svou podnikovou prioritu.

U IT ředitelů ze státních podniků a podniků z oblasti energetiky a zdrojů stojí na prvním místě náklady – uvádělo je jako prioritu 65 % IT ředitelů státních podniků a 59 % IT ředitelů podniků na poli energetiky a zdrojů.

IT ředitelé stále více vnímají širší souvislosti přesahující jejich oblast a snaží se zaměřit na širší ekosystémy, ve kterých jejich společnosti působí. Jak vyplývá z průzkumu, více než polovina dotázaných IT ředitelů zvolila za jednu z priorit oblast, která není vnímána jako jedna ze tří nejvyšších priorit pro oblast IT.

IT ředitelé musí být schopni zaujímat spoustu různých přístupů a využívat řadu komplexních dovedností, aby dokázali prosazovat všechny výše uvedené priority. Avšak 91 % IT ředitelů si myslí, že nemají všechny dovednosti, které úspěšný vedoucí pro oblast technologií potřebuje. Průzkum ukázal, že způsoby, jak IT ředitelé přispívají k vytváření hodnoty podniku, se značně liší a lze je přirozeně rozdělit do tří základních skupin:

1)     Důvěryhodní provozovatelé: v rámci společnosti podporují provozní disciplínu, protože se soustředí na náklady, efektivitu provozu a spolehlivý výkon. Zároveň poskytují technologie, které podporují snahy o transformaci podniku a přispívají k plnění podnikové strategie. 

 

2)     Podněcovatelé změny: Podněcují transformaci podniku na základě technologií a jiné změny. Část svého času věnují podpoře podnikové strategie a přípravě technologií, které by takové změny umožnily.

Cloud22

 

3)     Spolutvůrci strategie: Většinu času tráví vytvářením podnikové strategie a snahou prosadit ve společnosti změny, které by vedly k efektivnímu plnění podnikové strategie.