Hlavní navigace

Dial Telecom odvrátil masivní DDoS útok o síle 65 Gbps

Sdílet

 Autor: Depositphotos
V době pandemie Covid-19, kdy se globálně veškerý pracovní i soukromý život stáhl do online světa, přibylo v masivní míře DDoS útoků, které měly za cíl ochromit cíle, kde jsou provozovány právě online služby. Dle výzkumů šlo celosvětově o více než 20% nárůst.

Jedním z pozorovaných masivních DDoS útoků byl vystaven i klient předního českého operátora Dial Telecomu, a to o síle větší než 65 Gbps. Díky vlastnímu efektivnímu AntiDDoS řešení nezaznamenal tento, ani žádný další zákazník operátora jakékoliv omezení služeb. Jaké řešení Dial Telecom zvolil?

Výzkum týmu ASERT společnosti Netscout i výstupy z 16. ročníku Worldwide Infrastructure Security Report (WISR) ukazují, že pandemie byla jasným katalyzátorem bezprecedentní útokové aktivity. Frekvence útoků se meziročně zvýšila o 20 % a za posledních šest měsíců roku 2020 o 22 procent. Poprvé v historii překročil roční počet pozorovaných útoků DDoS hranici 10 milionů.

Díky technologiím operátorů zůstávají firmy a školy uchráněny

Co je DDoS útok?

DDoS (Distributed Denial of service – distribuované odepření služby) je typem útoku na internetové služby nebo stránky. Záměrem je vyřadit cílovou službu z provozu. Útočník toho dosahuje pomocí přehlcení serveru obrovským množstvím požadavků.

Celkem 83 % společností, které utrpěly nějaký DDoS útok potvrdilo, že k výpadku přispěly přetížené brány firewallu a VPN koncentrátory. Poskytovatelé telekomunikačních služeb a bezpečnostní experti bránili kritickou infrastrukturu virtuálního světa. Díky využití špičkovým technických dovedností a klíčových platforem online přístup odolal v roce 2020 rekordním útokům.

Firmy tak zůstaly ve spojení se svými zaměstnanci, studenti se mohli vzdělávat prostřednictvím distanční výuky a elektronické obchodování vzrostlo v nebývalé míře. AntiDDoS ochrana tak doslova pomohla organizacím i běžným uživatelům přežít, ale dokonce i prospívat v této trvale pozměněné digitální době.

Grafické zpracování DDoS útoku v rámci celého světa (zdroj www.horizon.nestcout.com)

Po vyhodnocení celé situace bylo možné konstatovat, že v průběhu tohoto konkrétního útoku nebyl hlášen žádným dalším zákazníkem jakýkoli náznak nedostupnosti poskytovaných služeb. Když poté poskytovatel uspořádal mezi některými uživateli anketu, zpravidla odpověděli, že v době odpovídající času útoku sledovali online videa či IPTV bez subjektivního zhoršení jeho kvality.

Nárůst DDoS útoku v době pandemie

Společnost Dial Telecom, přední český telekomunikační operátor, poskytuje rovněž řešení ochrany serverů nebo webových stránek svých klientů proti DDoS útokům. Ochrana zákaznické sítě před DDoS útoky je řešena kombinací hardwarových a softwarových prostředků Dial Telecom. Jedná se zejména o systém detekce a vyhodnocování anomálií v provozu zákaznické sítě, což je realizováno pomocí platformy PeakFlow SP od společnosti Netscout.

Samotná reaktivní ochrana je pak postavena na několika klíčových komponentech. Ty jsou tvořeny jednak podporou technologie BGP FlowSpec a dalších v páteřních směrovačích Cisco ASR 9900 a Juniper MX a dále pak samotným zařízením pro selektivní odstraňování nežádoucího provozu Netscout TMS (Threat mitigation system – systém zmírňování hrozeb).

V této době postihl jednoho z klientů masivní DDoS útok o síle přes 65 Gbps. AntiDDoS ochrana aplikovaná společností Dial Telecom je natolik silná, že byl útok odvrácen bez jakéhokoli narušení ostatního provozu. 

„Tento konkrétní DDoS útok se sestával se z několika různých druhů provozu, jako byla DNS
amplifikace, útok IP fragmenty, CLDAP amplifikace apod. Obecně v době pandemie pociťujeme určitý nárůst DDoS útoků, navíc je trochu obtížnější je odhalit, protože útočníci použijí stále nové protokoly,“ řekl Zbyněk Pospíchal, Network Architect společnosti Dial Telecom.

soutez_casestudy

Graf provozu internetové služby.

Graf provozu internetové služby.

Po vyhodnocení celé situace bylo možné konstatovat, že v průběhu tohoto konkrétního útoku nebyl hlášen žádným dalším zákazníkem jakýkoli náznak nedostupnosti poskytovaných služeb. Když poté poskytovatel uspořádal mezi některými uživateli anketu, zpravidla odpověděli, že v době odpovídající času útoku sledovali online videa či IPTV bez subjektivního zhoršení jeho kvality.

Schéma služby AntiDDoS Dial Telecomu

Schéma služby AntiDDoS Dial Telecomu

Co dělat, stanete-li se váš server cílem DDoS útoku?

Prodiskutujte se specialisty společnosti Dial Telecom možnost využití AntiDDoS ochrany.

Akciová společnost Dial Telecom je poskytovatelem komplexního portfolia hlasových, datových a internetových služeb s garantovanou dostupností po celé České republice prostřednictvím vlastní jednotné optické sítě. Síť společnosti Dial Telecom má centrální dohledové centrum v Praze. Monitorování sítě i pracoviště podpory zákazníků pracují v nepřetržitém provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Dial Telecom, a. s., je držitelem certifikátů ISO 9001:2009 se zaměřením na management jakosti, ISO 14001:2005 pro kvalitu environmentálního managementu a ISO 27001:2006 pro řízení informační bezpečnosti, tedy ochranu citlivých informací před neoprávněným přístupem. Více informací získáte na webových stránkách www.dialtelecom.cz.

Byl pro vás článek přínosný?