Hlavní navigace

Do práce už nechodí polovina obyvatel. Jsou doma

25. 3. 2020

Sdílet

 Autor: Adobe Stock
Projekt Big data z Atlasu mobility, společného projektu T-Mobile CZ a VŠB - Technické univerzity Ostrava, počítaný v IT4Innovations národním superpočítačovém centru, potvrzují zklidnění České republiky. Z domova nyní během všedního dne neodchází 34 % lidí, do práce jich nejde téměř polovina.

Za normálních okolností v průměrném dni pětina obyvatel ČR vůbec nevyjíždí z místa svého pobytu. V době mimořádných opatření vlády se toto číslo zásadně zvýšilo a k pátku 20. března nevyjelo zhruba 34 % obyvatel. V sobotu 21. 3. to už bylo 46 % a v neděli 22. 3. celkem 47 %. Atlas mobility, který pracuje se striktně anonymizovanými provozními daty z mobilní sítě T-Mobile, spočítá množství SIM karet, které během dne neopustily svou „domácí mobilní buňku“ (ve městech nad 50 000 obyvatel jde o perimetr cca 300 m).

Zajímavé je porovnání mobility obyvatel ve městech nad 50 tisíc obyvatel. Například ve Zlíně v úterý 16. 3. neopustilo domovskou buňku jen o 45 % lidí více než normálně, což znamenalo celkem 23 % obyvatel města. Naopak nejméně lidé opouštěli domov v Praze – zde se hodnoty tzv. nevyjíždějících dostávaly na úrovně kolem 30 procent, což znamená až o 80 % více lidí než obvykle.

Mnohem více poklesly dojížďky do práce. Ty Atlas mobility rozpozná tak, že lidé opustili svou domovskou buňku a dojeli na místo své pravidelné dojížďky (typicky práce). Podle zjištěných údajů jezdí nyní do práce téměř o polovinu lidí méně, než standardně. V některých městech se jasně ukázal efekt dočasného uzavření velkých průmyslových komplexů: například v Mladé Boleslavi klesly dojížďky do práce o 72 %.

Čísla dojížděk do zaměstnání poklesla skokově po vyhlášení karantény 15. března. Naopak celková mobilita obyvatel v ČR klesá postupně – každý den o několik procent. Lidé sice nechodí do práce, ale nezůstávají zřejmě namísto toho zcela doma. Ve volném čase jezdí na nákupy, nebo vyrazí na procházku do přírody.

Změnilo se dojíždění zvenčí do velkých měst. Například v úterý 17. 3. dojelo do Prahy a zdrželo se tam déle než 30 min o 24 % méně lidí než minulé úterý 10.3.

Zajímavé je i srovnání se státními svátky, kdy celá republika „odpočívá“. Neděle 15. 3. byla z pohledu mobility prakticky stejná jako na Nový rok - 1. ledna.

Data ze sítě TMCZ potvrzují vylidňování center měst. Zatímco v běžném dnu na Václavském náměstí systém zaznamená téměř 70 000 SIM karet, nyní je to jen zhruba 15 000.

Atlas mobility sleduje také zahraniční SIM pohybující se v ČR. Jejich počet výrazně klesl, nicméně ne tak, jak by se možná dalo očekávat. K prudkému poklesu oproti normálu došlo mezi 13. a 15. březnem, konkrétně 15. 3. u nás bylo o cca 33 % zahraničních SIM méně.

soutez_casestudy

Zřejmě v souvislosti se zavíráním hranic, kdy Českou republiku zahraniční návštěvníci opouštěli. Poté jejich počet opět trochu narostl, pravděpodobně v souvislosti s tranzitem, a k pátku 20. 3. opět pokles dosáhl mínus 32 procent. To ale znamená, že se po ČR stále oproti normálu pohybuje 68 % zahraničních SIM.

V absolutních číslech to znamená, že je nyní v ČR zhruba 680 tis. zahraničích SIM karet. Do tohoto počtu zřejmě vstupují čeští občané, kteří mají zahraniční SIM, např. pendleři, nebo ti, kteří se postupně vracejí ze zahraničí z dlouhodobých pobytů, během nichž si pořídili zahraniční SIM.

Byl pro vás článek přínosný?