Hlavní navigace

Dobrá SEO optimalizace webů je dlouhodobý proces

17. 3. 2011

Sdílet

Web je dnes považován za vizitku a za nepostradatelnou součást prakticky každé společnosti. O tom, jakou péči potřebuje, co může organizacím dobře zvládnutý web přinést a jak se k jeho koncepci staví české firmy, s námi hovořil technický ředitel firmy Effectix.com David Bauckmann.

Jsou si podle vás firmy v ČR dobře vědomy důležitosti a přínosů SEO (optimalizace svých webů pro vyhledávače)?
Domnívám se, že firmy si již uvědomují přínosy SEO, ale nikoli co udělat, aby tento přínos byl maximálně efektivní. Hlavním kladem SEO je, že má zpravidla nejlepší poměr cena/výkon oproti jiným investicím do on-line marketingu. Navíc se SEO dá dobře propojit s prací na PPC reklamě. Výsledky práce mívají dlouhodobý význam – investice do ní se zhodnocují i po několika měsících.

Často se nicméně setkáváme se zástupci firem, kteří si neuvědomují, že SEO není reklama, a je nutné udělat i zásahy na jejich webu. Brání se například úpravám textů a struktury svých stránek. Bez práce s obsahem webu však kvalitní SEO dělat nelze. Klienti by tedy ve vlastním zájmu s poskytovatelem SEO služeb měli spolupracovat. Představa, že si koupí SEO a tím pro ně starost skončila a za měsíc bude jejich web na prvních místech vyhledávačů, je nesmyslná.

Hodnotíte search engine marketing v ČR jako firmami dobře využívaný, a pokud ne, co jsou nejčastější překážky úspěchu?
V Čechách jsme stále ještě významně pozadu například za Německem, ale zase podstatně lépe, než jsou na tom firmy například na Slovensku. Za poslední dva tři roky udělal český trh  velký krok vpřed.

Nejčastějším problémem, s nímž se setkáváme, je nekoncepční krátkodobý přístup. Majitelé firem často investují nahodile do PPC nebo do SEO, aniž na těchto oblastech pracují dlouhodobě. Ale při delší práci je možné dosáhnout řádově lepších výsledků, případně podstatně nižší ceny při udržení stejného výsledku než při jednorázových krátkodobých investicích.

Druhým problémem je neschopnost nebo často i nezájem firem změřit a vyhodnotit své investice do těchto oblastí. Přetrvává totiž stále názor, že se přímo vyhodnotit nedají. Na internetu se ale dá měřit efektivita podstatně lépe než v jiných typech médií. Pro lepší vyhodnocení lze využít nejen nezávislé statistiky Google Analytics, ale třeba i jednoduchou aplikaci Analyzer, kterou si může kdokoli nainstalovat přímo na svůj počítač, a mít tak důležitá data „po ruce“ v reálném čase.

Jak často je vhodné firemní stránky přizpůsobovat změnám v algoritmech různých vyhledávačů?
Drobné úpravy vah vyhledávacích algoritmů jsou na denním pořádku, zásadní změny přicházejí v horizontu několika měsíců, de facto jednou až dvakrát ročně. Vyhledávače dnes nicméně nehodnotí jen aktuální stav webu, ale i jeho dlouhodobý vývoj a historii. My doporučujeme provádět důkladnou analýzu stavu webu z pohledu SEO každého půl roku, v mezičase pak pracovat na kvalitě obsahu, přidávat obsahu nový a budovat zpětné odkazy.

Vyhledávače mají „raději“ weby obsáhlejší, tzn. s větším obsahem informací, než jednoduché. Základní rada pro majitele webu je průběžně jej doplňovat. Jednou ze základních vlastností vyhledávačů je právě jejich posuzování délky existence. Klient, který má nový web a investuje do SEO, prostě nemůže během několika dnů předstihnout ve výsledku vyhledávání web, který už existuje delší dobu a SEO se věnuje systematicky.

Jak vidíte budoucnost SEO, zejména s ohledem na rostoucí bohatý obsah webu?
Díky rostoucí konkurenci přestane SEO do několika let mít tak významný poměr cena/výkon, jako je tomu nyní. Ale i tak si povede dobře v porovnání s jinými on-line marketingovými nástroji.

Dále pak bude čím dál důležitější propojit SEO s jinými nástroji, například s PPC, a tím využít vzájemné synergie a dosáhnout lepších výsledků touto cestou. Obecně se domnívám, že budou firmy mnohem zkušenější a budou si přesně měřit všechny své investice a výsledný přínos z nich.

Byl pro vás článek přínosný?